Niewielki wzrost oszczędności Polaków

Oszczędności zbierane na emeryturę w 2011 roku wzrosły tylko nieznacznie

Publikacja: 25.01.2012 02:02

Niewielki wzrost oszczędności Polaków

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak

Jak wynika z naszych wyliczeń, w ubiegłym roku wartość oszczędności emerytalnych gromadzonych na kontach w ZUS  zwiększyła się o kilka procent, do 2,1 bln zł (wobec nieco ponad 2 mld zł rok wcześniej). Dodatkowo, na nowych subkontach w w Zakładzie, które powstały gdy rząd zdecydował obniżyć składkę przekazywaną do OFE, Polacy odłożyli w sumie 9,2 mld zł.

Mniej rosła wartość pieniędzy odkładanych w funduszach emerytalnych czy w dobrowolnych formach oszczędzania, – na indywidualne konta emerytalne czy pracownicze programy emerytalne. Na koniec roku było tam odłożone ponad 230 mld zł.

– Wzrost, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze w I połowie ubiegłego roku, został zniwelowany przez spadki na giełdzie, które rozpoczęły się w sierpniu – mówi Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest-Banku. Jak dodaje, taka sytuacja nie jest wyjątkowa, to naturalna cecha rynków finansowych.

Jak wynika z międzynarodowego raportu emerytalnego  grupy Axa, Polacy nie są w stanie oszacować wysokości przyszłych emerytur (według raportu w Polsce w 2050 r. spodziewana stopa zastąpienia to 33 proc.). Choć równocześnie trzy czwarte z nich zakłada, że nie będzie ona wystarczająca. Możliwe, że do zwiększenia dobrowolnych  oszczędności Polaków przyczyni się nowy  produkt wprowadzony od tego roku – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wpłaty na te konto będzie można odpisać od podstawy opodatkowania.

Takie zachęty zwykle mają pozytywne działanie. Pierwsze instytucje finansowe już wprowadziły do oferty konto. PZU Życie chwali się, że od 2 stycznia podpisało już kilkadziesiąt tysięcy umów.

Nadzór ostrzega towarzystwa

Komisja Nadzoru Finansowego apeluje do towarzystw emerytalnych, aby nie wypłacały lub ograniczyły dywidendy z zysku za ubiegły rok.

Chodzi przede wszystkim o te towarzystwa, których sytuacja kapitałowa oraz majątkowa uniemożliwia pokrycie ewentualnego niedoboru w OFE. Występuje on wówczas, gdy fundusz emerytalny nie wypracuje minimalnej stopy zwrotu wymaganej przepisanej i w związku z tym musi dopłacić do rachunków klientów.

Nadzór zaleca towarzystwom, by nie wypłacały dywidendy jeśli spełniają jeden lub więcej z czterech warunków przedstawionych w liście. Chodzi m.in. o relację wysokości kapitałów towarzystwa i środków zgromadzonych w Funduszu Gwarancyjnym z aktywami netto funduszu.

W przypadku pozostałych towarzystw rekomenduje natomiast ograniczenie wypłaty możliwej dywidendy.

– Według danych na koniec września 2011 r. zgodnie z kryteriami KNF sześć PTE nie wypłaci dywidendy w ogóle (w tym trzy, które blokują zapisy KSH, zgodnie z którymi nie można wypłacić dywidendy, jeśli istnieje niepokryta strata z lat ubiegłych), a trzy mogą wypłacić tylko część zysku za 2011 r. – tłumaczy Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego. Pozostałych pięciu towarzystw pismo nie dotyczy.

Nadzór uważa, iż utrzymanie przez towarzystwa kapitałów własnych na poziomie adekwatnym do ponoszonego przez nie ryzyka leży w interesie członków OFE.

W ubiegłym roku akcjonariusze siedmiu towarzystw otrzymali dywidendę w wysokości prawie 880 mln zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami