PTE PZU wprowadza nowe konto

PTE PZU od piątku zaczyna oferować indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. To pierwsze towarzystwo emerytalne, które zaproponuje klientom produkt służący do dobrowolnego oszczędzania

Publikacja: 12.01.2012 20:30

Andrzej Sołdek, prezes PTE PZU

Andrzej Sołdek, prezes PTE PZU

Foto: Fotorzepa, Piotr Nowak

Powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) aby móc oferować dobrowolne produkty do odkładania na emeryturę jak: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy indywidualne konto emerytalne (IKE) musi utworzyć nowy fundusz – dobrowolny fundusz emerytalny. Dotychczas PTE zarządzały jedynie otwartym funduszem emerytalnym (OFE) w ramach publicznego systemu.

To oznacza, że klienci, którzy zdecydują się np. na IKZE w  jednym z towarzystw emerytalnych będą zatem oszczędzać w dobrowolnym funduszu emerytalnym.

4030,8 zł

- tyle maksymalnie można odłożyć na IKZE w 2012 r. Wysokość wpłaty zależy od indywidualnego wynagrodzenia

PTE PZU nie tylko utworzyło już taki fundusz, ale także sąd wydał postawienie o wpisaniu go do rejestru. Oznacza to rozpoczęcie sprzedaży nowego konta  zabezpieczenia emerytalnego. I to już od piątku – dowiedział się serwis www.MojaEmerytura.rp.pl.

- Według dostępnych opracowań, sytuacja demograficzna w Polsce będzie w przyszłości niekorzystna dla przechodzących na emeryturę. Wynika to z malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym i wzrostu liczby osób w wieku emerytalnym. Z tego też powodu stopa zastąpienia, czyli relacja wysokości ostatnio pobieranego wynagrodzenia za pracę do pierwszej otrzymanej emerytury wypłacanej przez ZUS, będzie się zmniejszać. W tej sytuacji, dla zwiększenia przyszłego świadczenia emerytalnego należy skorzystać z dodatkowych możliwości, które oferują produkty o charakterze oszczędnościowo-inwestycyjnym. Jednym z takich produktów jest właśnie IKZE prowadzone przez Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU – mówi Andrzej Sołdek, prezes PTE PZU.

 

Wysokość opłat

Ze statutu dobrowolnego funduszu PZU wynika, że wysokość opłaty manipulacyjnej, potrącanej od wpłacanej składki, będzie spadała wraz z okresem oszczędzania. I tak do 5 lat oszczędzania na IKZE wyniesie ona 3,4 proc. Jej docelowa wysokość ma zaś wynieść 1 proc., gdy klient oszczędza dłużej niż 15 lat.

Opłata manipulacyjna

 

Z kolei wysokość stałej opłaty za zarządzanie nie może przekroczyć 2,99 proc. w skali roku od średniej wielkości aktywów. Do tego PTE będzie pobierać zmienną opłatę za zarządzanie w zależności od osiąganych wyników inwestycyjnych. Wynosi ono maksymalnie 20 proc. nadwyżki wyników zarządzania fundusze ponad wynik benchmarku (punktu odniesienia dla inwestycji). Składa się on zaś w 50 proc. z indeksu WIG20 oraz w 50 proc. z indeksu obligacji Citigroup Poland Government Bond.

W ramach oferty specjalnej w 2012 r. fundusz PZU nie pobiera opłaty zmiennej za zarządzanie aktywami funduszu oraz pobiera opłatę stałą za zarządzanie wynoszącą 1 zł miesięcznie od aktywów netto funduszu.

Towarzystwo pobiera także opłatę dodatkową, jeśli klient zdecyduję się wycofać całość lub część pieniędzy przez upływem 12 miesięcy. Ma ona 10 proc. wypłacanych oszczędności, ale nie mniej niż 50 zł.

Minimalna wpłata na nowe w PTE PZU wynosi 50 zł.

A w co będzie inwestował składki klientów dobrowolny fundusz emerytalny PZU? Lista jest długa. Z najważniejszych pozycji: udział akcji polskich i zagranicznych nie może przekroczyć 80 proc. aktywów; do 5 proc. aktywów fundusz będzie mógł mieć ulokowane w depozytach, do 2 proc. w certyfikatach inwestycyjnych, a do 5 proc. w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Inwestycje w papiery skarbowe nie mają żadnych ograniczeń.

 

Pierwsze oferty nowego konta

IKZE to nowy produkt do oszczędzania na emeryturę. Na tych kontach można oszczędzać od tego roku. Nowy produkt wyróżnia zachęta podatkowa. Wpłaty na te konto będzie można odpisać od podstawy opodatkowania w ramach określonego limitu. Oprócz powszechnych towarzystw emerytalnych, IKZE mogą oferować także inne instytucje finansowe jak: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, biura maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz banki.

Dotychczas trzy firmy ubezpieczeniowe poinformowały, że wprowadziły IKZE. Są to: PZU Życie, Aviva Życie oraz Pramerica Życie.

Niebawem IKZE znajdzie się w ofercie trzech kolejnych towarzystw emerytalnych, która także uzyskały wymagana zgody nadzoru. Są to: PKO BP Bankowy, Allianz oraz Amplico. W planach ma to jeszcze: Generali, Nordea, Pocztylion-Arka, Pekao Pioneer czy ING.

Powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) aby móc oferować dobrowolne produkty do odkładania na emeryturę jak: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy indywidualne konto emerytalne (IKE) musi utworzyć nowy fundusz – dobrowolny fundusz emerytalny. Dotychczas PTE zarządzały jedynie otwartym funduszem emerytalnym (OFE) w ramach publicznego systemu.

To oznacza, że klienci, którzy zdecydują się np. na IKZE w  jednym z towarzystw emerytalnych będą zatem oszczędzać w dobrowolnym funduszu emerytalnym.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami