Długoletni klienci ING OFE uzbierali najwięcej

W 2011 r. przeciętny kapitał na hipotetycznym koncie w funduszu emerytalnych wyniósł 29,0 tys. zł, czyli o ok. 800 zł więcej niż rok wcześniej - wynika z wyliczeń firmy Analizy Online

Publikacja: 05.01.2012 18:19

Długoletni klienci ING OFE uzbierali najwięcej

Foto: Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski Mateusz Dąbrowski

Oznacza to najniższy dodatni średnioroczny przyrost wartości hipotetycznego kapitału w dotychczasowej historii drugiego filara w Polsce. Z mniej korzystną zmianą środków zgromadzonych na hipotetycznym koncie wynoszącą blisko -900 mln zł, mieliśmy do czynienia jedynie w 2008 r., czyli w okresie trwania wcześniejszej bessy spowodowanej kryzysem finansowym.

 

 

Dla porównania w 2009 i 2010 r. hipotetyczne konto emerytalne OFE zwiększało wartość średnio o kwotę w wysokości ok. 4,8 tys. zł, co oznaczało rekordowe przyrosty. W ciągu całego roku największy przyrost środków wynoszący 1,3 tys. zł odnotowali uczestnicy funduszu AXA, przy czym powyżej 1 tys. zł zyskali również klienci Nordea oraz Generali.

Wartość hipotetycznego konta w OFE to dobry sposób oceny atrakcyjności poszczególnych funduszy emerytalnych. Uwzględnia on bowiem nie tylko stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę regularność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

Analizy Online zakładają, że w okresie od końca sierpnia 1999 roku do końca grudnia 2011 r. na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Uwzględnione zostały równie pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne. Na początku 2010 r. opłaty te zostały zmniejszone do bardzo zbliżonego poziomu i wynoszą obecnie od 3,4 proc. do 3,5 proc. Czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na hipotetyczna wysokość konta są jednak wyniki inwestycyjne wypracowywane przez zarządzających.

W analizowanym okresie, na rachunek w każdym z OFE wpłynęło 149 składek, co daje kwotę w wysokości 21,7 tys. zł. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz wyceny jednostki rozrachunkowej na ostatni dzień grudnia 2011 roku dał ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych funduszy emerytalnych.

Przy analizie hipotetycznej wartości konta emerytalnego zostały wzięte pod uwagę krótsze horyzonty czasowe, tj. 5-letni oraz 3-letni. Według wyliczeń uczestnik funduszu emerytalnego, który w ostatnich 5 i 3 latach wpłacał co miesiąc kwotę w wysokości 100 zł (indeksowaną comiesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) przeciętnie zgromadził na koncie kapitał w wysokości odpowiednio blisko 7,0 tys. zł i 3,8 tys. zł.

 

 

Biorąc pod uwagę okres od początku działalności OFE, najwyższym stanem konta mogą się pochwalić długoletni uczestnicy funduszu ING, którzy na koncie zgromadzili 29,8 tys. zł. W czołówce znalazły się także Generali oraz Axa ze stanem konta na poziomie odpowiednio 29,6 tys. oraz 29,5 tys. zł.

Warto zauważyć, że fundusze ING oraz Axa wypadają również dobrze w okresie ostatnich 5- i 3 lat, co świadczy o ich stosunkowo dużej stabilności w osiąganiu atrakcyjnych stóp zwrotu. Z kolei klienci funduszu Allianz Polska, którzy w długim okresie zgromadzili na rachunku 29,5 tys. zł (4.pozycja), wypadali najlepiej w okresach 3- i 5-letnim. Najsłabiej wypada w każdym z okresów OFE Pocztylion. Od sierpnia 1999 roku, klient tego funduszu zgromadził na swoim koncie 28,1 tys. zł, a w ciągu ostatnich 5 i 3 lat odpowiednio 7,0 i 3,4 tys. zł. W okresie 5- i 3-letnim gorszy od niego okazał się tylko OFE Polsat.

W ostatnim kwartale, po raz trzeci w 2011 r. wszystkie otwarte fundusze emerytalne wykazały wzrost stanu hipotetycznego konta w stosunku do września. Wyniósł on średnio 643 zł. Przyrost środków na kontach klientów, to rezultat przede wszystkim dodatnich wyników inwestycyjnych, wypracowanych przez zdecydowaną większość podmiotów.

 

Oznacza to najniższy dodatni średnioroczny przyrost wartości hipotetycznego kapitału w dotychczasowej historii drugiego filara w Polsce. Z mniej korzystną zmianą środków zgromadzonych na hipotetycznym koncie wynoszącą blisko -900 mln zł, mieliśmy do czynienia jedynie w 2008 r., czyli w okresie trwania wcześniejszej bessy spowodowanej kryzysem finansowym.

Dla porównania w 2009 i 2010 r. hipotetyczne konto emerytalne OFE zwiększało wartość średnio o kwotę w wysokości ok. 4,8 tys. zł, co oznaczało rekordowe przyrosty. W ciągu całego roku największy przyrost środków wynoszący 1,3 tys. zł odnotowali uczestnicy funduszu AXA, przy czym powyżej 1 tys. zł zyskali również klienci Nordea oraz Generali.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy