Nadzór daje zalecenia i straszy towarzystwa emerytalne

Andrzej Jakubiak, szef nadzór finansowego, wysłał list do towarzystw emerytalnych. Apeluje o to by akcjonariusze podnieśli kapitały towarzystw emerytalnych. Zapowiada kontrole w sprawie kondycji finansowej i „straszy" sankcjami

Publikacja: 15.12.2011 11:37

Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Foto: Fotorzepa, Laszewski Szymon Szymon Laszewski

O tym, że taki list trafi do towarzystw emerytalnych mówił w wywiadzie dla nas Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, już na początku listopada. Podkreślił wówczas, że działania ustawodawcze skutkują z opóźnieniem, a w sektorze bankowym sprawdził się system zwracania się do poszczególnych instytucji i ich akcjonariuszy by zaczęły prowadzić odpowiednią politykę kapitałową.

- Takie działania mogą więc okazać się skuteczne, także w przypadku PTE – mówił Jakubiak. - Obecnie w PTE nie ma adekwatności kapitałowej, a w ich przypadku ze względu na ryzyko niedoboru, bufor kapitałowy powinien istnieć. Zwłaszcza, że czasy są trudne. Będziemy starali się tak prowadzić naszą politykę, by zwiększać bezpieczeństwo kapitałowe systemu. Szczególnie, że rosnąć będzie udział akcji w aktywach OFE. Zwrócimy się w najbliższym czasie do PTE by poświęciły więcej uwagi kwestii kapitałów oraz wypłaty dywidendy – dodawał.

 

Postulaty nadzorcy

Towarzystwa emerytalne właśnie otrzymały stanowisko nadzoru w sprawie wysokości kapitałów.nie są zresztą pierwszą branżą sektora finansowego, która otrzymało takie pismo. Wcześniej pismo trafiło już m.in. do banków oraz ubezpieczycieli.

W piśmie wysłanym do PTE można przeczytać, że „towarzystwo emerytalne powinni prowadzić swoją działalność w sposób zapewniający adekwatny poziom kapitału własnego do wielkości ponoszonego ryzyka". A to oznacza przede wszystkim, że poziom kapitałów powinien być na tyle wysoki by towarzystwo z własnych pieniędzy mogły pokryć tzw. niedobór. Jest to zaś sytuacja gdy fundusz emerytalny nie wypracowuje wymaganej prawem minimalnej stopy zwrotu i towarzystwo, które nim zarządza musi dopłacić do kont klientów, by wyrównać powstały niedobór do minimalnej stopy zwrotu. Jest to zatem gwarancja dla klientów, gdy fundusz w którym oszczędzają źle zarządza pieniędzmi.

Nadzór postuluje sześć działań:

 

- Nie jest dla nas zaskoczeniem, że poziom kapitałów powinien być adekwatny zarówno do aktywów  otwartego funduszu ale również  do ryzyka inwestycyjnego jakie gotowe jest podjąć PTE. Pismo, które otrzymaliśmy jest zbyt ogólne. Jak można spodziewać się będzie tyle metod szacowania ryzyka dopłaty ile jest funduszy, gdyż jest to problem statystyczny o wielu zmiennych – mówi Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE. – Przykładem może być różna ocena ratingowa poszczególnych instytucji finansowych, które są właścicielami towarzystw a co za tym idzie różne mogą być poziomy istotności akceptowane podczas testów.

 

Sankcje za negatywną ocenę

Niektórzy przedstawiciela branży emerytalnej są jednak zaskoczeni tonem listu. Zwłaszcza jego końcówką. Nadzór zapowiada bowiem kontrole kondycji kapitałowej towarzystwa. Podkreśla, że negatywna opinia może spowodować konieczność zastosowania „różnorodnych instrumentów nadzorczych opisanych szczegółowo w ustawie". A w tym zmianę oceny rękojmi akcjonariuszom PTE.

- To mocne wejście nowego przewodniczącego. I próba ręcznego sterowania rynkiem. Nieformalne środki nacisku na branżę. Kwestie związane z kapitałami powinny być jasno uregulowane w prawie, a nie wynikać z subiektywnej interpretacji nadzoru. Czy ma on do tego mandat? – zastanawia się osoba z branży.

Obecna wysokość kapitałów wszystkich towarzystw emerytalnych przewyższa wartość minimalną wymaganą przepisami ustawy o OFE. PTE ma zaś obowiązek utrzymywania kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż równowartość 2,5 mln euro. Na koniec września kapitały własne towarzystw wyniosły nieco ponad 3 mld zł.

 

NBP wspiera nadzór

W ostatnich dniach także Narodowy Bank Polski wskazywał w raporcie o stabilności systemu finansowego, że minimalny wymagany kapitał własny towarzystwa emerytalnego powinien być uzależniony od skali działalności OFE. Jak podkreślał: „Dwa towarzystwa zarządzające funduszami o największej wartości aktywów w sektorze posiadały relatywnie niskie kapitały własne, jednak przy obecnej konstrukcji prawnej benchmarku wewnętrznego ryzyko powstania niedoboru w tych OFE jest niewielkie ze względu na ich duży wpływ na kształtowanie MWSZ"(minimalnej wymaganej stopy zwrotu).

Nie tak dawno także Komisja Europejska apelowała by zwiększać kapitały własne towarzystw emerytalnych, które zarządzają funduszami emerytalnymi.

Już wcześniej pojawiały się pomysły by zwiększyć kapitały własne PTE. Resort pracy w styczniu 2009 r. proponował, by podnieść część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego tworzonego ze środków PTE w każdym funduszu emerytalnym z wysokości obecnie 0,3 proc. - 0,4 proc. do 1,3 proc. - 1,4 proc. zarządzanych aktywów netto funduszu. Zdaniem branży  ta propozycja była jednak bardzo rygorystyczna. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych wraz z Lewiatanem przedstawiła wówczas własne pomysły.

 

Kapitały własne PTE vs. aktywa OFE

Źródło: KNF

O tym, że taki list trafi do towarzystw emerytalnych mówił w wywiadzie dla nas Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, już na początku listopada. Podkreślił wówczas, że działania ustawodawcze skutkują z opóźnieniem, a w sektorze bankowym sprawdził się system zwracania się do poszczególnych instytucji i ich akcjonariuszy by zaczęły prowadzić odpowiednią politykę kapitałową.

- Takie działania mogą więc okazać się skuteczne, także w przypadku PTE – mówił Jakubiak. - Obecnie w PTE nie ma adekwatności kapitałowej, a w ich przypadku ze względu na ryzyko niedoboru, bufor kapitałowy powinien istnieć. Zwłaszcza, że czasy są trudne. Będziemy starali się tak prowadzić naszą politykę, by zwiększać bezpieczeństwo kapitałowe systemu. Szczególnie, że rosnąć będzie udział akcji w aktywach OFE. Zwrócimy się w najbliższym czasie do PTE by poświęciły więcej uwagi kwestii kapitałów oraz wypłaty dywidendy – dodawał.

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy