Rentowność PTE spadnie?

Jeśli powszechne towarzystwa nie ograniczą kosztów działalności i nie pozyskają nowych źródeł przychodów poprzez utworzenie dobrowolnych funduszy emerytalnych, ich rentowność ulegnie znaczącemu obniżeniu – napisał w raporcie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Publikacja: 23.11.2011 17:15

Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Foto: Fotorzepa, Laszewski Szymon Szymon Laszewski

Istotne znaczenie dla rynku powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE, zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi) w kolejnych okresach będą miały konsekwencje zmian w systemie emerytalnym, uchwalonych przez Sejm RP w roku 2011 – przekonuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w raporcie dotyczącym sytuacji finansowej PTE w I połowie tego roku.

Obniżenie wysokości składki przekazywanej do OFE będzie miało przełożenie przede wszystkim na przychody towarzystw, a szczególnie z opłat od składek. Według UKNF, rosnąca wartość aktywów OFE, a tym samym wzrost przychodów z opłaty za zarządzanie będą częściowo neutralizować spadek rentowności PTE, ale tylko do momentu osiągnięcia maksymalnego ustawowego limitu tej opłaty. Dlatego, zdaniem nadzoru, jeśli powszechne towarzystwa nie ograniczą kosztów działalności i nie pozyskają nowych źródeł przychodów poprzez utworzenie dobrowolnych funduszy emerytalnych, ich rentowność ulegnie znaczącemu obniżeniu.

W chwili obecnej do UKNF wpływają wnioski o utworzenie przez PTE dobrowolnych funduszy emerytalnych. Dzięki nim towarzystwa będą mogły  oferować  indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Czyli będą zgromadzić także oszczędności Polaków, którzy dobrowolnie będą chcieli odkładać pieniądze na przyszłość.  Obecnie PTE zarządzają już otwartymi funduszami emerytalnymi, które są częścią publicznego systemu emerytalnego.

Dwie decyzje dotyczące utworzenie PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU nadzór już wydał. Będą nimi zarządzać odpowiednio PKO BP Bankowy PTE oraz PTE PZU. Z naszych informacji wynika, że trzy kolejne wnioski towarzystw emerytalnych czekają na zgodę nadzoru. W sumie co najmniej połowa z 14 towarzystwa deklaruje, że utworzy dobrowolny fundusz emerytalny.

Jak podał nadzór w pierwszej połowie tego roku wzrost przychodów przy prawie niezmienionym poziomie kosztów pozwolił  PTE wygenerować na koniec czerwca  tego roku zysk wyższy o 12 proc. w stosunku do I połowy 2010 roku.

Najważniejszymi pozycjami po stronie przychodów pozostały opłaty za zarządzanie i od składki z przewagą pierwszej z nich wskutek nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, która obniżyła od 2010 r. wysokość opłaty od składki, którą PTE mogą pobrać od klientów. Koszty są wciąż zdominowane poprzez wydatki związane z pozyskiwaniem nowych członków, jednak ich dynamika uległa wyraźnemu zmniejszeniu, co wskazuje na zwiększenie kontroli kosztów przez PTE wobec ograniczonej ustawowo skali przychodów operacyjnych.

Obszarem wzmożonego zainteresowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pozostaje wrażliwość PTE na ryzyko niedoboru pogłębiająca się wraz ze wzrostem aktywów OFE przy niskim wymaganym poziomie zabezpieczenia kapitałowego. Mając na względzie bezpieczeństwo sektora w tym zakresie nadzór rekomenduje podejmowanie działań legislacyjnych w kierunku zapewnienia optymalnego stopnia adekwatności kapitałowej poprzez powiązanie wielkości kapitałów PTE z wartością zarządzanych aktywów OFE.

Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF, w niedawnej rozmowie z "Rz" powiedział, że nadzór planuje jeszcze w tym roku wysłać do towarzystw emerytalnych pismo, w którym będzie zalecał niewypłacanie dywidendy akcjonariuszom w przyszłym roku. Zanim więc nastąpią zmiany w prawie, kapitały towarzystw – według nadzorcy – ma zwiększyć zatrzymanie zysków w spółce.

 

Podstawowe dane finansowe PTE

W I połowie 2011 roku całkowite przychody PTE przekroczyły poziom 1 mld zł i były wyższe o prawie 6 proc. w porównaniu z I połową 2010 roku. Całkowite koszty PTE wzrosły o 1 proc. i osiągnęły 602 mln zł. Dwanaście powszechnych towarzystw emerytalnych wykazało zysk netto, a dwa stratę. Łączny wynik netto całego rynku PTE wyniósł blisko 328,1 mln zł.

W I połowie 2011 roku w przeliczeniu na 1 członka OFE przychody PTE kształtowały się na poziomie 66,77 zł, a koszty na poziomie 39,85 zł.

Koszty akwizycji PTE w I połowie 2011 roku osiągnęły poziom 221,6 mln zł. Stanowiło to 36,8 proc. łącznych kosztów PTE. Począwszy od początku 2012 roku OFE nie będą mogły prowadzić działalności akwizycyjnej na rzecz OFE, a umowy będą zawierane z OFE w trybie korespondencyjnym. Spowoduje to zmianę dotychczasowej struktury kosztów PTE.

W pierwszej połowie 2011 roku 7 PTE podjęło uchwały o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie blisko 879 mln zł. Kwota ta jest o 47 proc. większa od zysku wypracowanego przez te towarzystwa w 2010 roku, ponieważ dwa podmioty wypłaciły dywidendę z zysków wypracowanych w poprzednich latach. W rezultacie, od początku działalności PTE do końca 2011 roku do ich właścicieli trafi w postaci dywidendy blisko 3,9 mld zł.

 

Pełna wersja raportu "Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w I połowie 2011 roku"

Istotne znaczenie dla rynku powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE, zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi) w kolejnych okresach będą miały konsekwencje zmian w systemie emerytalnym, uchwalonych przez Sejm RP w roku 2011 – przekonuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w raporcie dotyczącym sytuacji finansowej PTE w I połowie tego roku.

Obniżenie wysokości składki przekazywanej do OFE będzie miało przełożenie przede wszystkim na przychody towarzystw, a szczególnie z opłat od składek. Według UKNF, rosnąca wartość aktywów OFE, a tym samym wzrost przychodów z opłaty za zarządzanie będą częściowo neutralizować spadek rentowności PTE, ale tylko do momentu osiągnięcia maksymalnego ustawowego limitu tej opłaty. Dlatego, zdaniem nadzoru, jeśli powszechne towarzystwa nie ograniczą kosztów działalności i nie pozyskają nowych źródeł przychodów poprzez utworzenie dobrowolnych funduszy emerytalnych, ich rentowność ulegnie znaczącemu obniżeniu.

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami