Skomplikowana waloryzacja

Główny Urząd Statystyczny poinformował, iż pierwszy wskaźnik waloryzacji składek odkładanych na nowym subkoncie w ZUS wynosi 107,56 proc.

Publikacja: 09.11.2011 19:52

Skomplikowana waloryzacja

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Jak GUS policzył ten wskaźnik? To średni wzrost nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat (co ważne jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie).

Podany przez GUS wskaźnik nie dotyczy jednak wszystkich, którzy odkładają część pensji na subkoncie w ZUS.

- Ogłoszony przez GUS wskaźnik waloryzacji rocznej będzie podstawą do obliczenia pierwszego wskaźnika waloryzacji kwartalnej, który zostanie ogłoszony przez prezesa ZUS w grudniu 2011 r.- tłumaczy Jacek Dziekan, rzecznik ZUS.

Na jego podstawie ZUS policzy zatem o ile powinny wzrosnąć oszczędności na subkoncie. Ale tylko dla tych ubezpieczonych, którzy w pierwszym kwartale przyszłego roku osiągną wiek emerytalny i zdecydują się pobierać świadczenie. Musieli jednak wcześniej odkładać pieniądze na starość zarówno w pierwszym, jak i drugim filarze.

Pierwsza waloryzacja składek na subkoncie w ZUS osób, które jeszcze długo będą pracować, odbędzie się dopiero w 2013 r.

-  Waloryzacja przeprowadzana jest corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za 2012 r. To oznacza, że po raz pierwszy będzie ona przeprowadzona od dnia 1 czerwca 2013 r. Pierwsza roczna waloryzacja składek i odsetek zewidencjonowanych na subkoncie obejmie składki  i odsetki zewidencjonowane na subkoncie na dzień 31 stycznia 2012 r. Począwszy od składek należnych za maj 2011 r. – tłumaczy Jacek Dziekan, rzecznik ZUS.

Przypomnijmy od tego roku Polacy mają trzy konta emerytalne w ramach publicznego systemu emerytalnego. W tym dwa w ZUS. Jedno w ramach I filara, gdzie trafia co miesiąc 12,22 proc. pensji brutto. Drugie zaś to subkonto, które zostało utworzone w czerwcu tego roku po zmianach w prawie polegających na obniżeniu wysokości składki do otwartych funduszy emerytalnych. Przed tą zmiana do OFE szło 7,3 proc. wynagrodzenia Polaków, a obecnie 2,3 proc. Różnica, czyli 5 proc., trafia na nowe subkonto w ZUS. Czyli część składki w ramach II filara została zatem rozdzielona na dwa konta: nowe subkonto w ZUS oraz rachunek w OFE.

Ostatnia waloryzacja konta w ZUS, w ramach I filara, odbyła się w czerwcu tego roku. Składki oraz kapitał początkowy zostały powiększone o prawie 4 proc. Waloryzacja tego konta zależy jednak od innych czynników niż wzrost PKB. Wskaźnik waloryzacji ustalany jest bowiem w zależności od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w roku poprzedzającym termin waloryzacji, a dodatkowo powiększony o realny wzrost sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego.

Jak rosną oszczędności emerytalne w publicznym systemie emerytalnym

Na przyszłą emeryturę Polacy odkładają co miesiąc 19,52 proc. wynagrodzenia brutto

I filar – ZUS

– trafia 12,22 proc. pensji – pieniądze odkładane na tym koncie rosną w zależności od inflacji i dynamiki wpływu składek ubezpieczeniowych do ZUS.

II filar – ZUS (subkonto)

– obecnie trafia na nie 5 proc. wynagrodzenia (docelowo, od 2017 r.,  ma to być 3,8 proc.) – będą podnoszone w zależności od tego jak będzie rozwijała się gospodarka, zależy bowiem od wzrostu PKB

II filar – OFE

– trafia do nich obecnie 2,3 proc. pensji Polaków (docelowo, od 2017 r.,  ma to być 3,5 proc.) – wzrost gromadzonych pieniędzy zależy od tego jak inwestują je te podmioty, lokowane są bowiem w instrumenty rynku finansowanego (głównie w akcje i obligacje)

Jak GUS policzył ten wskaźnik? To średni wzrost nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat (co ważne jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie).

Podany przez GUS wskaźnik nie dotyczy jednak wszystkich, którzy odkładają część pensji na subkoncie w ZUS.

Pozostało 91% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli