Skomplikowana waloryzacja

Główny Urząd Statystyczny poinformował, iż pierwszy wskaźnik waloryzacji składek odkładanych na nowym subkoncie w ZUS wynosi 107,56 proc.

Publikacja: 09.11.2011 19:52

Skomplikowana waloryzacja

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Jak GUS policzył ten wskaźnik? To średni wzrost nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat (co ważne jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie).

Podany przez GUS wskaźnik nie dotyczy jednak wszystkich, którzy odkładają część pensji na subkoncie w ZUS.

- Ogłoszony przez GUS wskaźnik waloryzacji rocznej będzie podstawą do obliczenia pierwszego wskaźnika waloryzacji kwartalnej, który zostanie ogłoszony przez prezesa ZUS w grudniu 2011 r.- tłumaczy Jacek Dziekan, rzecznik ZUS.

Na jego podstawie ZUS policzy zatem o ile powinny wzrosnąć oszczędności na subkoncie. Ale tylko dla tych ubezpieczonych, którzy w pierwszym kwartale przyszłego roku osiągną wiek emerytalny i zdecydują się pobierać świadczenie. Musieli jednak wcześniej odkładać pieniądze na starość zarówno w pierwszym, jak i drugim filarze.

Pierwsza waloryzacja składek na subkoncie w ZUS osób, które jeszcze długo będą pracować, odbędzie się dopiero w 2013 r.

-  Waloryzacja przeprowadzana jest corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za 2012 r. To oznacza, że po raz pierwszy będzie ona przeprowadzona od dnia 1 czerwca 2013 r. Pierwsza roczna waloryzacja składek i odsetek zewidencjonowanych na subkoncie obejmie składki  i odsetki zewidencjonowane na subkoncie na dzień 31 stycznia 2012 r. Począwszy od składek należnych za maj 2011 r. – tłumaczy Jacek Dziekan, rzecznik ZUS.

Przypomnijmy od tego roku Polacy mają trzy konta emerytalne w ramach publicznego systemu emerytalnego. W tym dwa w ZUS. Jedno w ramach I filara, gdzie trafia co miesiąc 12,22 proc. pensji brutto. Drugie zaś to subkonto, które zostało utworzone w czerwcu tego roku po zmianach w prawie polegających na obniżeniu wysokości składki do otwartych funduszy emerytalnych. Przed tą zmiana do OFE szło 7,3 proc. wynagrodzenia Polaków, a obecnie 2,3 proc. Różnica, czyli 5 proc., trafia na nowe subkonto w ZUS. Czyli część składki w ramach II filara została zatem rozdzielona na dwa konta: nowe subkonto w ZUS oraz rachunek w OFE.

Ostatnia waloryzacja konta w ZUS, w ramach I filara, odbyła się w czerwcu tego roku. Składki oraz kapitał początkowy zostały powiększone o prawie 4 proc. Waloryzacja tego konta zależy jednak od innych czynników niż wzrost PKB. Wskaźnik waloryzacji ustalany jest bowiem w zależności od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w roku poprzedzającym termin waloryzacji, a dodatkowo powiększony o realny wzrost sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego.

Jak rosną oszczędności emerytalne w publicznym systemie emerytalnym

Na przyszłą emeryturę Polacy odkładają co miesiąc 19,52 proc. wynagrodzenia brutto

I filar – ZUS

– trafia 12,22 proc. pensji – pieniądze odkładane na tym koncie rosną w zależności od inflacji i dynamiki wpływu składek ubezpieczeniowych do ZUS.

II filar – ZUS (subkonto)

– obecnie trafia na nie 5 proc. wynagrodzenia (docelowo, od 2017 r.,  ma to być 3,8 proc.) – będą podnoszone w zależności od tego jak będzie rozwijała się gospodarka, zależy bowiem od wzrostu PKB

II filar – OFE

– trafia do nich obecnie 2,3 proc. pensji Polaków (docelowo, od 2017 r.,  ma to być 3,5 proc.) – wzrost gromadzonych pieniędzy zależy od tego jak inwestują je te podmioty, lokowane są bowiem w instrumenty rynku finansowanego (głównie w akcje i obligacje)

Jak GUS policzył ten wskaźnik? To średni wzrost nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat (co ważne jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie).

Podany przez GUS wskaźnik nie dotyczy jednak wszystkich, którzy odkładają część pensji na subkoncie w ZUS.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą