PTE niechętne propozycjom KNF

Przedstawiciele towarzystw emerytalnych nie podzielają opinii przewodniczącego KNF, według którego nie powinny one wypłacać dywidendy

Publikacja: 07.11.2011 16:10

PTE niechętne propozycjom KNF

Foto: Fotorzepa, Laszewski Szymon Szymon Laszewski

Część zysków powszechne towarzystwa emerytalne mogą zachować w spółkach, ale nie powinno to być automatyczne – ocenia jeden z prezesów PTE. Dodaje, że jeśli towarzystwa zachowywały część lub całość zysku w latach poprzednich to niekoniecznie muszą to robić teraz. To reakcja na ubiegłotygodniowy wywiad „Rz" z Andrzejem Jakubiakiem, nowym szefem Komisji Nadzoru Finansowego.

Według niego, kapitały własne towarzystw powinny być wyższe. Jak to spowodować? W sektorze bankowym sprawdził się system zwracania się nadzoru do poszczególnych instytucji i ich akcjonariuszy by zaczęły prowadzić odpowiednią politykę kapitałową. Takie działania mogą więc okazać się skuteczne, także w przypadku PTE.

List do firm

Nadzór planuje jeszcze w tym roku wysłać do towarzystw pismo, w którym będzie zalecał niewypłacanie dywidendy akcjonariuszom w przyszłym roku. Zanim więc nastąpią zmiany w prawie, kapitały towarzystw – według nadzorcy – ma zwiększyć zatrzymanie zysków w spółce.

– Trudno ustosunkować się do takiej propozycji, gdy nie mamy uzasadnienia – mówi Jan Emeryk Rościszewski, zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Pocztylion-Arka PTE. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele innych akcjonariuszy PTE.

– Obecnie jest jeszcze za wcześnie, aby komentować kwestię wypłaty dywidendy za 2011 rok. Podejmując taką decyzję będziemy brali pod uwagę wiele czynników, w tym rekomendacje lub zalecenia nadzorców rynku – mówi Piotr Utrata, rzecznik prasowy ING Banku, który jest współwłaścicielem PTE ING.

W tym roku siedem z 14  PTE wypłaciło dywidendę. Była to rekordowa kwota prawie 880 mln zł. W sumie od 2003 r. do właścicieli towarzystw trafiło 3,86 mld zł. Z kolei od 2002 r. do końca 2010 r. jej zysk netto wyniósł 4,76 mld zł.

– Te towarzystwa, które wypłacają dywidendę mają zwykle lepszą sytuację kapitałową. Ostatecznie ten wymóg może nie spełnić zadania – podkreśla inna osoba z branży.

Wśród PTE są takie, które nie mogą wypłacać dywidendy bo nie pokryły strat z lat ubiegłych. W tym gronie jest choćby: PKO BP Bankowy, Nordea czy Warta.

Pomysły ministerstwa

Temat podnoszenia kapitałów własnych przez towarzystwa wraca już od dłuższego czasu. Dlaczego jest to tak ważne? Ze względu na ryzyko wystąpienia niedoboru, czyli sytucji, gdy towarzystwo musi dopłacać z kapitałów do rachunków klientów funduszu, bo nie wypracował on minimanej wymaganej stopy zwrotu. Taka sytuacja zdarzyła się trzy razy w ciągu 12 lat istnienia OFE. W sytyuacji gdy rośnie limit inwestycji w akcje taka sytuacja potencjalnie może się zdarzać częściej, a do tego wysokość dopłaty może być znacząca z uwagi na wzrost aktywów OFE.

Zdaniem branży zmiany dotyczące wymogów kapitałowych powinny pojawić się w prawie, a przyjęty mechanizm powinien uwzględniać prawdopodobieństwo dopłaty do rachunków klientów przez PTE.

– Trzeba mieć też na uwadze, że towarzystwa emerytalne mogą być jedynymi instytuacjami, których mogą dotyczyć rygorystyczne wymogi kapitałowe, przy równoczesnym ustawowym ograniczeniu opłat, a tym samym przychodów. Wpływy z opłaty od składki od przyszłego roku będą bowiem stanowić margines dochodów, a z opłaty za zarządzanie aktywami są limitowane – tłumaczy jeden z szefów PTE.

Obecna wysokość kapitałów wszystkich towarzystw emerytalnych przewyższa wartość minimalną wymaganą przepisami ustawy o OFE. PTE ma zaś obowiązek utrzymywania kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż równowartość 2,5 mln euro. Na koniec czerwca kapitały własne towarzystw wyniosły 2,9 mld zł.

Resort pracy w styczniu 2009 r. proponował już, by w celu dopasowania adekwatności kapitałowej PTE do faktycznego poziomu ryzyka prowadzonej działalności, podnieść część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego tworzonego ze środków PTE w każdym funduszu emerytalnym z 0,3–0,4 proc. do 1,3–1,4 proc. zarządzanych aktywów netto funduszu. Zdaniem branży ta propozycja była jednak bardzo rygostyczna.

Z naszych wyliczeń wynika, że zarówno kapitały własne PTE jak wysokość Funduszu Gwarancyjnego stanowią średnio 1,6 proc. aktywów OFE. Najlepiej w tym zestawieniu wypadają Aegon i Polsat. A na końcu zestawienia są Nordea, a przed nią Aviva.

Co ciekawe zdaniem Andrzeja Jakubiaka, jeśli w jakimś przypadku akcjonariusze nie będą w stanie podnieść kapitału w PTE to: „z punktu widzenia bezpieczeństwa całego systemu lepiej jest mieć mniej, ale mocniejszych podmiotów niż więcej, ale słabszych".

Część zysków powszechne towarzystwa emerytalne mogą zachować w spółkach, ale nie powinno to być automatyczne – ocenia jeden z prezesów PTE. Dodaje, że jeśli towarzystwa zachowywały część lub całość zysku w latach poprzednich to niekoniecznie muszą to robić teraz. To reakcja na ubiegłotygodniowy wywiad „Rz" z Andrzejem Jakubiakiem, nowym szefem Komisji Nadzoru Finansowego.

Według niego, kapitały własne towarzystw powinny być wyższe. Jak to spowodować? W sektorze bankowym sprawdził się system zwracania się nadzoru do poszczególnych instytucji i ich akcjonariuszy by zaczęły prowadzić odpowiednią politykę kapitałową. Takie działania mogą więc okazać się skuteczne, także w przypadku PTE.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą