Większość funduszy inwestycyjnych na plusie

Po dwóch bardzo słabych miesiącach, październik dla większości posiadaczy jednostek bądź certyfikatów funduszy inwestycyjnych wypadł bardzo dobrze - piszą w raporcie Analizy Online

Publikacja: 04.11.2011 11:35

Większość funduszy inwestycyjnych na plusie

Foto: Analizy Online

Najwięcej zyskały w październiku fundusze akcyjne, szczególnie inwestujące w Stanach Zjednoczonych. Był to również dobry miesiąc dla funduszy dłużnych. W sumie ¾ z blisko 560 jednostek i certyfikatów odnotowało w październiku wynik dodatni, w przypadku aż 27 funduszy był nawet dwucyfrowy.

Wyraźnie poprawiły się nastroje inwestorów, którzy pozytywnie przyjęli działania europejskich rządów i banków centralnych. Lepsze dane makro napływające z USA jak i bardzo dobre wyniki tamtejszych spółek wywindowały mocno indeksy amerykańskiej giełdy. Indeks Dow Jones zyskując +9,5 proc., zaliczył najlepszy miesięczny wzrost od października 2002 roku. Indeks S&P500 zyskał nawet +10,8 proc. Również na Starym Kontynencie byliśmy świadkami mocnych wzrostów (FTSE250: +7,0 proc. a niemiecki DAX zyskał aż +11,6 proc.). W ślad za giełdami ruszyły również indeksy rynków surowców. Baryłka ropy Brent zdrożała w skali miesiąca o +6,7 proc., co z kolei wpłynęło na silny wzrost wycen spółek rosyjskich (RTS zyskał ponad +17 proc.), czy Ameryki Łacińskiej (Bovespa zanotowała wzrost o +11,5 proc.).

Wśród najlepszych inwestycji w październiku znalazły się fundusze akcji amerykańskich, które zarobiły średnio +13,4 proc., a najlepszy wynik wśród wszystkich funduszy (+19,9 proc.) wypracował Amplico Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO). Spore zyski wypracowały również fundusze europejskich rynków rozwiniętych (+8,8 proc.), inwestujące w energię, czy w Ameryce Łacińskiej.

Silne wzrosty światowych indeksów przełożyły się na dobrą atmosferę również na krajowym parkiecie. Poziom indeksu największych spółek WIG20 został wywindowany do 2371,57 pkt, czyli zanotował wzrost o +8,4 proc.. To najlepszy miesięczny wynik od lipca 2010 roku, w którym zyskał +9,0 proc.. Miniony miesiąc z dużym wzrostem (+7,6 proc.) zakończył również indeks szerokiego rynku WIG. Skromniejsze wyniki odnotowały indeksy grupujące giełdowe średniaki (mWIG40: +6,8 proc.) oraz maluchy (sWIG80: +4,1 proc.). Te różnice sugerują, że w dużej mierze za wzrostami mogli stać inwestorzy zagraniczni, którzy zazwyczaj wybierają spółki najbardziej płynne.

Bardzo dobre wyniki wypracowały w październiku fundusze akcji polskich, wszystkie bowiem zakończyły miesiąc nad kreską. W grupie funduszy akcji uniwersalnych, średni miesięczny zysk wyniósł +6,2 proc. i był to dla nich najlepszy miesiąc w tym roku. W przypadku funduszy akcji małych i średnich spółek średni wzrost wartości jednostki uczestnictwa był nieco mniejszy i sięgnął +5,2 proc.. Zarządzającym 3 funduszami z TFI Allianz Polska udało się wypracować nawet dwucyfrowe zyski, dzięki czemu ich tegoroczne straty zostały ograniczone do -10 proc.. W przypadku funduszy akcyjnych z Pioneer Pekao TFI, bardzo dobre wyniki osiągnięte w październiku (+9,3 proc., +7,7 proc.) również nieco poprawiły tegoroczne statystyki, jednak wciąż pozostają najgorsze w tym segmencie, gdyż ich aktywa zostały uszczuplone w tym czasie o ponad jedną trzecią. Najsłabiej październik zakończył Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) z wynikiem +1,8 proc.

Podczas gdy w ostatnich 5 miesiącach wahania kursów walut pozytywnie wpływały na zyski funduszy, tym razem umocnienie się naszej złotówki miało negatywny wpływ na wyniki niektórych z nich. Mniejsze zyski wypracowały więc fundusze akcji amerykańskich wyceniane w PLN (średnio +8,2 proc.), czy akcji europejskich (+5,5 proc.). To efekt blisko -4,8 proc. osłabienia się USD względem złotówki i euro o -1,5 proc.. Fundusze obligacji zagranicznych osiągnęły wręcz straty sięgające w przypadku funduszy dłużnych dolarowych -2,9 proc.. Skala wcześniejszego wzrostu kursu dolara była jednak na tyle duża, że w zestawieniu 3 i 6-miesięcznych stóp zwrotu to właśnie ta grupa funduszy wypada najlepiej ze średnim wynikiem na poziomie odpowiednio +9,0 proc. i +16,4 proc.. W skali 12-miesięcy nieco lepszy wynik wypracowały natomiast fundusze dłużne europejskie wyceniane w PLN (+7,9 proc.).

Październikowa poprawa nastrojów wpłynęła również na wzrost cen polskich obligacji skarbowych, co poskutkowało relatywnie wysokimi zyskami jak na tę grupę funduszy. W głównej mierze zyskiwały papiery o średnim i długim terminie zapadalności (5-10 lat), przy relatywnie słabym zachowaniu instrumentów dwuletnich. Indeks obligacji skarbowych IROS zyskał +1,05 proc.. W minionym miesiącu wszystkie fundusze inwestujące w polskie papiery dłużne wypracowały zysk. W przypadku funduszy papierów dłużnych skarbowych wyniósł on średnio +1,0 proc., natomiast funduszy uniwersalnych +0,9 proc.. Najwyższy wynik na poziomie +2,0 proc. wypracował zarządzający funduszem PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy). Fundusz ten jako jedyny wypracował dwucyfrowy zysk licząc od początku roku. Kolejne 4 fundusze zarobiły w minionym miesiącu powyżej +1,5 proc., w tym SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) oraz 2 fundusze dłużne z TFI Allianz Polska. Benchmark udało się pobić 17-tu funduszom z 40 działających. Licząc od początku roku średni wynik funduszy dłużnych skarbowych wyniósł +4,9 proc., a uniwersalnych +4,4 proc..

Nieźle w minionym miesiącu wypadła większość funduszy mieszanych. Najwięcej zyskały fundusze polskie zrównoważone +4,0 proc.. Nieco słabiej wypadły fundusze polskie aktywnej alokacji (+2,7 proc.) oraz stabilnego wzrostu (+2,5 proc.). Najwięcej zarobił działający od kilku miesięcy Idea Zmiennego Zaangażowania (Idea FIO) +14,7 proc., a także fundusze mieszane z Pioneer Pekao TFI. W pojemnym segmencie funduszy mieszanych liczącym ponad 100 reprezentantów, blisko co siódmy poniósł jednak stratę. Wśród nich znalazły się m.in. fundusze z Superfund TFI.

Wśród najlepszych inwestycji październikowych znalazł się Quercus lev, który zakończył miesiąc z +19,1 proc. zyskiem. Aktywa funduszu lokowane są w kontrakty terminowe na WIG20, czyli w okresach wzrostowych zarabia więcej niż ten indeks. Z kolei fundusze, które dzięki wykorzystaniu instrumentów pochodnych, zarabiają na spadkach: Alior Short Equity (Alior SFIO) oraz Quercus short (Parasolowy SFIO) znalazły się wśród pięciu najsłabszych inwestycji minionego miesiąca.

Najwięcej zyskały w październiku fundusze akcyjne, szczególnie inwestujące w Stanach Zjednoczonych. Był to również dobry miesiąc dla funduszy dłużnych. W sumie ¾ z blisko 560 jednostek i certyfikatów odnotowało w październiku wynik dodatni, w przypadku aż 27 funduszy był nawet dwucyfrowy.

Wyraźnie poprawiły się nastroje inwestorów, którzy pozytywnie przyjęli działania europejskich rządów i banków centralnych. Lepsze dane makro napływające z USA jak i bardzo dobre wyniki tamtejszych spółek wywindowały mocno indeksy amerykańskiej giełdy. Indeks Dow Jones zyskując +9,5 proc., zaliczył najlepszy miesięczny wzrost od października 2002 roku. Indeks S&P500 zyskał nawet +10,8 proc. Również na Starym Kontynencie byliśmy świadkami mocnych wzrostów (FTSE250: +7,0 proc. a niemiecki DAX zyskał aż +11,6 proc.). W ślad za giełdami ruszyły również indeksy rynków surowców. Baryłka ropy Brent zdrożała w skali miesiąca o +6,7 proc., co z kolei wpłynęło na silny wzrost wycen spółek rosyjskich (RTS zyskał ponad +17 proc.), czy Ameryki Łacińskiej (Bovespa zanotowała wzrost o +11,5 proc.).

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą