Jaka wysokość składki emerytalnej trafia do ZUS i OFE

Publikacja: 05.10.2011 17:19

 

Jak jest dzielona składka emerytalna wynosząca 19,52 proc. wynagrodzenia brutto

 

 

* od maja;  ** docelowy schemat zgodnie ze zmianami w prawie

 

Składki w ZUS są waloryzowane. Sposób waloryzacji jest różny w zależności od konta.

Wskaźnik waloryzacji indywidualnego konto w ramach I filara, gdzie trafia 12,22 proc. pensji, obliczany jest z uwzględnieniem wysokości zarobków, liczby osób płacących składki i inflacji.

Jeśli gospodarka się rozwija, rosną pensje i coraz więcej ludzi pracuje, to więcej składek wpływa do ZUS. A zatem i wskaźnik waloryzacji jest wyższy.

Waloryzacja subkonta w ZUS przebiega w inny sposób. Pieniądze tram odkładane mają rosnąć o wysokość średniego nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat. Jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie.

Składki odkładane w OFE są inwestowane. Za pieniądze uzyskane od klientów zarządzający kupują głównie akcje i obligacje.

Jak jest dzielona składka emerytalna wynosząca 19,52 proc. wynagrodzenia brutto

* od maja;  ** docelowy schemat zgodnie ze zmianami w prawie

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora