Bardziej przejrzyste dokumenty dla inwestorów

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, nie czekając na wejście w życie nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych implementującej unijną dyrektywę UCITS IV, rozpoczęła prace nad wdrożeniem jednego z postanowień dyrektywy – nowego wzoru kluczowych informacji dla inwestorów (KII - Key Investor Information)

Publikacja: 15.09.2011 16:11

Bardziej przejrzyste dokumenty dla inwestorów

Foto: Rzeczpospolita

Dokument ma w założeniu zastąpić skrót prospektu informacyjnego i zawierać podstawowe informacje na temat funduszu w możliwie najprostszej formie, zrozumiałej dla inwestora indywidualnego.

Towarzystwa zdają sobie sprawę, że skrót prospektu informacyjnego nie stanowi lekkiej lektury dla klientów. Dlatego powszechnie stosują karty produktu – dokumenty zawierające podstawowy zestaw informacji na temat funduszu. Obecnie panuję jednak dowolność  w ich doborze. W praktyce karty produktu służą TFI do zachwalania danego funduszu, a ich wartość informacyjna pozostawia wiele do życzenia.

Nowe karty, obowiązkowe dla wszystkich TFI po wejściu w życie ustawy, będą musiały zawierać m.in. informacje o profilu inwestycji, dość rozbudowany opis polityki inwestycyjnej, wyjaśnienie ryzyka oraz szczegółowe informacje odnośnie opłat i innych praktycznych aspektów inwestowania w fundusz. W KII obowiązują też określone zasady obliczania i prezentacji wyników funduszy, TFI nie będą już miały dowolności w tym zakresie.

- Z punktu widzenia klienta, celem wprowadzenia KII, jest większa przejrzystość informacji nt. funduszy. Dzięki ujednoliceniu zawartości i prezentacji  danych o różnych, konkurencyjnych funduszach,  klient będzie miał łatwość ich porównywania. – zauważa Marcin Bednarek, wiceprezes BPH TFI.

Dyrektywa unijna, a wraz z nią nowe kluczowe informacje dla inwestorów powinny już obowiązywać od 1 lipca tego roku, jej implementacja jednak się opóźnia. – Obiektywnie patrząc na tempo prac i zawirowania okołowyborcze, wejście w życie znowelizowanej ustawy nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku – ocenia Marcin Kowal, doradca zarządu IZFA ds. prawnych. KNF zaproponowała jednak, aby TFI zastosowały się wprost do rozporządzenia unijnego, które jest aktem wykonawczym do dyrektywy, odnośnie KII. Oznacza to w praktyce, że towarzystwa nie czekając na wejście w życie znowelizowanej ustawy o funduszach inwestycyjnych, mogą zacząć wystawiać nowe dokumenty informacyjne, albo postępować wg. starych zasad, a więc sporządzając skróty prospektów.

Rozporządzenie unijne jest jednak trochę nieprecyzyjne, nie przystaje do polskich realiów terminologicznie. – IZFA pracuje teraz nad standardem, który byłby odzwierciedleniem wymogów rozporządzenia i jednocześnie przystawał do polskich realiów – tłumaczy Kowal. Izba odbyła już jedno spotkanie, aby wypracować wspólne stanowisko w tym zakresie. Kiedy możemy się spodziewać standardu? - Nasze prace na pewno zakończą się przed wejściem w życie ustawy, mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku, trudno jednak określić dokładny termin – odpowiada prawnik IZFA.

Dokument ma w założeniu zastąpić skrót prospektu informacyjnego i zawierać podstawowe informacje na temat funduszu w możliwie najprostszej formie, zrozumiałej dla inwestora indywidualnego.

Towarzystwa zdają sobie sprawę, że skrót prospektu informacyjnego nie stanowi lekkiej lektury dla klientów. Dlatego powszechnie stosują karty produktu – dokumenty zawierające podstawowy zestaw informacji na temat funduszu. Obecnie panuję jednak dowolność  w ich doborze. W praktyce karty produktu służą TFI do zachwalania danego funduszu, a ich wartość informacyjna pozostawia wiele do życzenia.

Pozostało 80% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają