Jak podpisać umowę z OFE

Do podpisana umowy z funduszem emerytalnym potrzebne jest m.in. nr PESEL, NIP czy dokumentu tożsamości. Warto także wskazać osoby, które dziedziczą pieniądze, w przypadku śmierci właściciela konta w OFE.

Publikacja: 08.09.2011 14:14

Umowę z funduszem emerytalnym można podpisać bezpośrednio w siedzibie towarzystwa emerytalnego, które zarządza OFE. Ich adresy można odnaleźć m.in. na stronie internetowej. Poza tym z akwizytorem można umówić się za pośrednictwem infolinii czy też zawrzeć umowę korespondencyjnie lub wypełniając formularz on-line na stronie internetowej

 

W trakcie podpisywania umowy niezbędne jest posiadanych takich informacji jak:

numer PESEL,

numer NIP,

seria i numer dokumentu tożsamości,

adres zamieszkania.

 

Potrzebne jest też imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania osoby/osób uposażonych. Każdy może bowiem  wyznaczyć dowolną liczbę osób uposażonych do dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci. Oszczędności te podlegają zaś dziedziczeniu w okresie ich gromadzenia w OFE. Dodatkowo, w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków trzeba mieć ze sobą oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego taką decyzję współmałżonków.

Ważne jest by o każdej zmianie tych danych później poinformować OFE. Odpowiednie formularze można często znaleźć na stronach internetowych OFE.

Jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez opiekuna prawnego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem przez tę osobę.

 

Jak skontaktować się z OFE

 

 

Umowę z funduszem emerytalnym można podpisać bezpośrednio w siedzibie towarzystwa emerytalnego, które zarządza OFE. Ich adresy można odnaleźć m.in. na stronie internetowej. Poza tym z akwizytorem można umówić się za pośrednictwem infolinii czy też zawrzeć umowę korespondencyjnie lub wypełniając formularz on-line na stronie internetowej

W trakcie podpisywania umowy niezbędne jest posiadanych takich informacji jak:

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają