W OFE ING i Allianz uzbieraliśmy najwięcej na emeryturę

Najwięcej zgromadzili klienci funduszu emerytalnego ING

Publikacja: 14.07.2011 01:13

Stan hipotetycznego konta w zł

Stan hipotetycznego konta w zł

Foto: Rzeczpospolita

Przy założeniu, że co miesiąc na konto emerytalne w OFE wpływa 100 zł (indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), od końca sierpnia 1999 do końca czerwca 2011 r. przeciętny członek OFE zebrał nieco ponad 30 tys. zł. Przez trzy lata na koncie uzbierało się średnio 4,4 tys. zł, a przez pięć lat 8,2 tys. zł. Tak wynika z wyliczeń przygotowanych przez Analizy Online.

 

 

Najwyższym stanem konta mogą się cieszyć długoletni (od 1999 r.) klienci ING (30,9 tys. zł) oraz Allianz Polska (30,5 tys. zł). Fundusze te wypadły również najlepiej w okresie pięciu i trzech lat, z tym że wówczas wyraźnie lepszy od konkurencji okazał się Allianz.

Na dole zestawień obejmujących wszystkie trzy okresy znajduje się Aegon. Od sierpnia 1999 r. jego statystyczny klient zgromadził tylko 29 tys. zł, a w ciągu ostatnich pięciu i trzech lat odpowiednio 8,1 tys. oraz 4,4 tys. zł. W okresie pięcioletnim nieco słabiej wypadł tylko Polsat, a w trzyletnim Generali.

Jak podają Analizy Online, w drugim kwartale 2011 r. stan hipotetycznych kont we wszystkich funduszach powiększył się. Wzrost był jednak stosunkowo niski na tle poprzednich kwartałów. Przeciętnie przez trzy miesiące na rachunku w każdym OFE przybyło 871 zł, podczas gdy średnia suma trzech składek przekazanych przez ZUS wyniosła 578 zł. Każdy fundusz zarobił więc przeciętnie 292 zł. Dla porównania w dwóch poprzednich kwartałach przeciętny zysk wyniósł 327 zł i 642 zł. Relatywnie słaby wynik w drugim kwartale 2011 r. to efekt gorszej sytuacji rynkowej.

Stan hipotetycznego konta lepiej niż wzrost wartości jednostek pozwala ocenić atrakcyjność funduszy emerytalnych. Wyliczenia te uwzględniają bowiem nie tylko stopy zwrotu, ale także regularność wpłat oraz wysokość opłat dystrybucyjnych pobieranych przez fundusze.    —k.o.

Ważna stabilność wyników

Z punktu widzenia klientów najważniejsze jest, aby fundusz osiągał stabilne wyniki w różnych okresach. Nie chodzi o to, żeby zawsze był w ścisłej czołówce, bo każdy OFE może mieć gorszy czas. Ale niedobrze jest, jeśli w większości analizowanych okresów (zwykle bierze się pod uwagę przynajmniej trzy, pięć i dziesięć lat) znajduje się na dole zestawień albo wyniki są bardzo zmienne (może to świadczyć o zbyt ryzykownej polityce inwestycyjnej). Dlatego podejmując decyzję o wyborze lub zmianie OFE, warto przyjrzeć się, jak skutecznie składki klientów były pomnażane do tej pory.

Mniejsze składki do OFE

- Od czerwca na konta ponad 15 mln Polaków wpływa niższa składka. W maju weszły w życie zmiany w przepisach obniżające składkę do funduszy z 7,3 do 2,3 proc. Zgodnie z ustawą docelowa wysokość składki od 2017 r. ma wynosić 3,5 proc.

- Cała składka emerytalna odprowadzana od wynagrodzenia się nie zmieniła. Tyle tylko, że więcej pieniędzy pozostaje w ZUS. Wcześniej było to 12,22 proc., teraz doszło jeszcze 5 proc. płacy brutto (docelowo od 2017 r. 3,8 proc.). Owe 5 proc. jest zapisywane na odrębnym subkoncie i waloryzowane wskaźnikiem wzrostu PBK powiększonym o inflację (waloryzacja na głównym koncie w ZUS jest robiona na podstawie m.in. wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce). Na obu kontach w ZUS nasze składki są jedynie zapisywane, a następnie służą do wypłaty świadczeń obecnym emerytom.

- Od maja OFE mogą kupować więcej akcji. Limit inwestycji zwiększył się z 40 do 42,5 proc., a od przyszłego roku wyniesie 45 proc. Potem ma rosnąć każdego roku aż do 90 proc. Na razie OFE nie wykorzystują w pełni nowego limitu. Na koniec czerwca średni udział akcji w portfelach przekroczył 35 proc., a udział papierów skarbowych wyniósł ponad 50 proc.

Przy założeniu, że co miesiąc na konto emerytalne w OFE wpływa 100 zł (indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), od końca sierpnia 1999 do końca czerwca 2011 r. przeciętny członek OFE zebrał nieco ponad 30 tys. zł. Przez trzy lata na koncie uzbierało się średnio 4,4 tys. zł, a przez pięć lat 8,2 tys. zł. Tak wynika z wyliczeń przygotowanych przez Analizy Online.

Najwyższym stanem konta mogą się cieszyć długoletni (od 1999 r.) klienci ING (30,9 tys. zł) oraz Allianz Polska (30,5 tys. zł). Fundusze te wypadły również najlepiej w okresie pięciu i trzech lat, z tym że wówczas wyraźnie lepszy od konkurencji okazał się Allianz.

Pozostało 81% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu