Grad popiera większość propozycji Boniego

Resort skarbu chce, by towarzystwa emerytalne mogły być akcjonariuszami warszawskiej giełdy

Aktualizacja: 14.07.2010 17:40 Publikacja: 14.07.2010 17:31

W czerwcu pisaliśmy o tym, że Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych złożyła w resorcie pracy wniosek by towarzystwa emerytalne mogły kupować akcje Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie mogą inwestować własne pieniądze w kilka typów lokat. Najchętniej sięgają po papiery emitowane przez Skarb Państwa oraz depozyty bankowe. Według przedstawiciele PTE mogłyby zainwestować w akcje giełdy nie więcej niż 10 proc. kapitałów, czyli ok. 200 mln zł. Na koniec 2009 r. aktywa towarzystw emerytalnych wyniosły 3,6 mld zł, z czego inwestycje stanowiły 2,5 mld zł.

Minister skarbu Aleksander Grad zwrócił uwagę, że OFE będą mogły brać udział w prywatyzacji GPW, a takiej możliwości nie mają właśnie towarzystwa emerytalne. By tak się stało, musi być zmieniona ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. — Jestem zwolennikiem zmiany ustawy, by towarzystwa emerytalne mogły być akcjonariuszami warszawskiej giełdy — podkreślił. Minister jest też zwolennikiem pogłębionej analizy funkcjonowania funduszy emerytalnych po 10 latach ich istnienia. — Trzeba przyjrzeć się zmianom, które postulują same OFE, mając na względzie interes emerytów. Te propozycje dotyczą wielu obszarów działalności — zaznaczył szef resortu skarbu.

Po pierwsze - jak mówił - chodzi o kwestię wielofunduszowości OFE. To zamiana jednego funduszu, w którym oszczędzamy na emeryturę przez całe życie, na trzy fundusze - wyższego ryzyka dla osób młodszych, a niższego dla osób zbliżających się do emerytury. Po drugie - jak zaznaczył Grad - chodzi o benchmarki, czyli punkty odniesienia, do których miałyby być odnoszone wyniki uzyskiwane przez OFE. Obecnie stosuje się tzw. benchmark wewnętrzny - wyniki poszczególnych OFE są porównywane ze średnim wynikiem, osiąganym przez wszystkie OFE. Fundusze postulują natomiast o wprowadzenie tzw. benchmarku zewnętrznego.

Szef resortu skarbu podkreślił, że należy się zastanowić, jak "OFE mają ze sobą konkurować dla uzyskania lepszych wyników, jak uzależnić ich wynagrodzenie od osiąganych wyników". Minister skarbu zaznaczył, że jest przeciwnikiem dyskusji dotyczącej tylko obniżenia składki do OFE.

— Najpierw należy przeanalizować wszystkie możliwe zmiany w tym systemie. A na końcu podejmować decyzje już bardziej szczegółowe. Jestem przeciwnikiem takiego prostego zerojedynkowego rozwiązania - obniżać składkę do OFE, czy nie — podkreślił.

Jego zdaniem, jeżeli dzisiaj mówimy o rozwoju rynków kapitałowych, instytucji finansowych, o tym, jak polski kapitał - który jest zgromadzony w OFE może wpływać na rozwój tych rynków, na tworzenie w Warszawie silnego centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej - to musimy mieć jasną odpowiedź, co do przyszłości OFE. Grad uważa, że jeżeli będzie przygotowywane systemowe rozwiązanie - po 10-letnich doświadczeniach funkcjonowania OFE - to wtedy należy przy tej okazji dyskutować o wielkości składki.

Minister opowiedział się tym samym kolejny raz przeciw propozycjom resortu pracy. To ministerstwo przygotowało w styczniu założenia do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach kapitałowych, które przewidują powrót do ZUS osób w wieku przedemerytalnym i wprowadzenie możliwości wycofanie pieniędzy z OFE po przejściu na emeryturę. Inna propozycja zakłada zmianę podziału składki między ZUS i OFE. Do ZUS miałoby trafiać 16,5 proc. miesięcznej pensji pracownika, zaś do OFE 3 proc. Obecnie do ZUS trafia 12,2 proc. pensji, a do OFE 7,3 proc.

Minister pracy Jolanta Fedak zapowiedziała dziś, że w przyszłym tygodniu skieruje założenia do zmian w prawie do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Oprócz wcześniejszych propozycji chce także dołączyć m.in. te dotyczące dobrowolności oszczędzania Polaków w II filarze. Z kolei Michał Boni, minister w Kancelarii Premiera, przyznał niedawno, że do końca wakacji pojawiają się propozycje zwiększające efektywność II filara. Nie wiadomo czy wyjdą one z Kancelarii Premiera czy jako inicjatywa poselska.

Zdaniem Boniego dyskutując o podnoszeniu efektywności OFE powinniśmy wyciągnąć lekcję z 2009 r. i ochronić ludzi przed tym, że ich kapitał emerytalny może zmaleć przed przejściem na emeryturę. A to oznacza tworzenie subfunduszy emerytalnych dopasowanych strategią inwestycyjną do wieku oszczędzających. Zarówno bezpiecznych, chroniących kapitał, jak i bardziej agresywnych dla młodych osób. Według Boniego efektywność II filara zwiększy też szerszy portfel inwestycyjny, a konkurencję między OFE tzw. benchmarki zewnętrzne, do których będzie się odnosić wyniki inwestycyjne OFE.

W czerwcu pisaliśmy o tym, że Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych złożyła w resorcie pracy wniosek by towarzystwa emerytalne mogły kupować akcje Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie mogą inwestować własne pieniądze w kilka typów lokat. Najchętniej sięgają po papiery emitowane przez Skarb Państwa oraz depozyty bankowe. Według przedstawiciele PTE mogłyby zainwestować w akcje giełdy nie więcej niż 10 proc. kapitałów, czyli ok. 200 mln zł. Na koniec 2009 r. aktywa towarzystw emerytalnych wyniosły 3,6 mld zł, z czego inwestycje stanowiły 2,5 mld zł.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora