Tylko kilka dni na wybór OFE

Jeszcze tylko do 10 lipca jest czas na podpisanie umowy z otwartym funduszem emerytalnym. Powinny to zrobić te osoby, które wcześniej otrzymały pismo z ZUS. Jeśli tego nie zrobią, trafią losowo do jednego z OFE

Publikacja: 06.07.2010 01:55

Tylko kilka dni na wybór OFE

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Przed każdym losowaniem ZUS wysyła listy z przypomnieniem, że osoba nie zapisała się do funduszu emerytalnego, a powinna była to zrobić. Obowiązek taki spoczywa na każdej osobie, która zaczyna pracę lub działalność, za którą odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne. Ma na to 7 dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą. Niedopełnienie tego obowiązku nie oznacza, że osoba taka nie znajdzie się w OFE. II filar, czyli fundusze emerytalne są bowiem częścią obowiązkowego systemu emerytalnego. Prędzej czy później osoba zostanie klientem funduszu. Od niej zależy czy trafi do funduszu, który sama wybrała czy do takiego, który został jej przypisany przez ZUS w drodze losowania.

ZUS wysłał w czerwcu listy do 267,5 tys. osób i mają one czas do 10 lipca na podpisanie umowy z wybranym funduszem. Im dłużej zwlekamy z decyzją o wyborze OFE tym dłużej nasze składki przebywają w ZUS i nie są inwestowane. W naszym interesie leży więc, aby wybrać fundusz. Do wyboru mamy 14 funduszy emerytalnych. Każdy z nich jest zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE). Każde z towarzystw ma zaś właścicieli — zwykle instytucje finansowe, jak firmy ubezpieczeniowe czy banki, które mają doświadczenie na rynku finansowym. Co bardzo ważne od tego w którym funduszu emerytalnym gromadzimy pieniądze na starość zależy wysokość naszego przyszłego świadczenia. Wpływ na to mają opłaty pobierane przez OFE oraz wyniki z inwestowania oszczędności klientów. Pierwszy z czynników od początku tego roku odgrywa jednak mniejszą rolę. Powód jest taki, że zostały obniżone opłaty jakie mogą pobierać fundusze emerytalne.

Dotyczy to przede wszystkim opłaty od składki. Od stycznia jej wysokość wynosi maksymalnie 3,5 proc. i większość OFE taką pobiera. wyjątkiem jest Allianz, który pobiera nieznacznie mniej 3,45 proc. To oznacza, że od składki wynoszącej 100 zł najtańszy fundusz pobierze o 5 groszy mniej od każdego z pozostałych konkurentów. Obniżona została także opłata za zarządzanie aktywami. Dotyczy ona jednak tylko największych funduszy emerytalnych. Niższą opłatę pobierają bowiem tylko te fundusze emerytalne, których aktywa przekroczyły próg 45 mld zł. Wówczas prowizja ta nie stanowi już procenta od aktywów, a jest kwotowa i wynosi 15,5 mln zł. To powoduje, że Avivy i ING są obecnie najtańszymi funduszami dla klientów.

W sytuacji zbliżonych opłat w każdym z funduszy emerytalnych (za wyjątkiem Allianz, ING, Aviva) coraz większego znaczenia nabierają obsługa klienta, a przede wszystkim wyniki inwestycyjne. Historyczne wyniki z inwestowania nie dają żadnych gwarancji na przyszłość, ale mogą stanowić podpowiedź i pokazują jak stabilnie inwestuje fundusz. Warto brać pod uwagę przy analizie najdłuższy możliwy czas. Wyniki za miesiąc, dwa, a nawet rok niewiele bowiem pokazują. OFE działają od 1999 r. i tak długi okres można analizować. 3-letnie stopy zwrotu publikuje co pół roku choćby KNF.

Umowę z funduszem emerytalnym można podpisać bezpośrednio w siedzibie towarzystwa emerytalnego, które zarządza funduszem. Ich adresy można odnaleźć m.in. na stronie internetowej. Poza tym z akwizytorem można umówić się za pośrednictwem infolinii czy też zawrzeć umowę korespondencyjnie lub wypełniając formularz on-line na stronie internetowej.

W trakcie podpisywania umowy niezbędne jest posiadanych takich informacji jak numer PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania (o każdej zmianie tych danych trzeba później poinformować OFE). Potrzebne jest też imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania osoby/osób uposażonych. Każdy może bowiem wyznaczyć dowolną liczbę osób uposażonych do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci. Środki te podlegają zaś dziedziczeniu w okresie ich gromadzenia w OFE. Dodatkowo, w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków trzeba mieć ze sobą oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego taką decyzję współmałżonków. Jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez opiekuna prawnego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem przez tę osobę.

I na to koniec ważna uwaga. Wybierając jakikolwiek fundusz nie trzeba bać się o oszczędności. OFE są samodzielnymi podmiotami i żaden nie może zbankrutować. Ich majątek jest odrębny od tego, którym dysponuje towarzystwo emerytalne.

Zwykle, po otrzymaniu pisma, większość osób samodzielnie wybiera fundusz. Pozostała grupa zdaje się na ZUS. Zakład losowo przypisze je do jednego z funduszy. Jednak nie dotyczy to wszystkich 14 działających OFE. Osoby, które będą losowane trafią jednego do tych OFE, które spełniają określone w prawie wymogi. Nie są za duże i do tego dobrze pomnażały składki. W najbliższym losowaniu weźmie więc udział sześć funduszy: Allianz, Amplico, AXA, Aegon, Generali i Pocztylion. Do każdego z nich losowana jest taka sama liczba osób. Najbliższe losowanie odbędzie się 30 lipca. Obowiązek zapisana się do OFE nie dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.

[ramka] Informacje na temat funduszy można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) — [link=http://www.knf.gov.pl "target="_blank"]www.knf.gov.pl[/link] oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (nie należą do niej wszystkie PTE) — [link=http://www.igte.com.pl " target="_blank"]www.igte.com.pl[/link]. Obok publikujemy numery infolinii oraz adresy stron internetowych funduszy. Dzwoniąc lub zaglądając na stronę każdy powinien znaleźć potrzebne informacje o właścicielach i ich doświadczeniu, o tym jaki zakres usług oferuje dany fundusz (np. jak sprawdzić stan konta emerytalnego), jaką prowadzi politykę inwestycją i jakie efekty ona przynosi.[/ramka]

[ramka] [b] OFE - Infolinia - strona www[/b]

[ul] [li] Aegon - 0801 300 900 - [link=http://]aegon.pl[/link] [/li]

[li] Allianz Polska - 0801 10 20 30 - [link=http://]allianz.pl/pte[/link] [/li]

[li] Amplico - 0801 14 14 14 - [link=http://]amplicoofe.pl[/link] [/li]

[li] Aviva BZ WBK - 0801 888 444 - [link=http://]aviva.pl[/link] [/li]

[li] AXA - 0801 200 200 - [link=http://]axa.pl[/link][/li]

[li] Generali - 0801 343 343 [link=http://]generali.pl[/link][/li]

[li] ING - 0801 20 30 40 - [link=http://]ing.pl[/link][/li]

[li] Nordea - 0801 306 306 - [link=http://]nordeapolska.pl[/link][/li]

[li] Pekao Pioneer - 0801 222 022 - [link=http://]pekaopte.pl[/link][/li]

[li] PKO BP Bankowy - 0801 10 10 10 - [link=http://]pkobpbankowy.pl[/link] [/li]

[li] Pocztylion-Arka - 0801 101 801 - [link=http://]pocztylion.pl[/link] [/li]

[li] Polsat - 0801 080 040 - [link=http://]ptepolsat.com.pl[/link] [/li]

[li] PZU - 0801 102 102 - [link=http://]pzu.pl[/link] [/li]

[li] Warta - 0801 366 366 - [link=http://]ptewarta.pl[/link] [/li] [/ul] [/ramka]

ZUS

Przed każdym losowaniem ZUS wysyła listy z przypomnieniem, że osoba nie zapisała się do funduszu emerytalnego, a powinna była to zrobić. Obowiązek taki spoczywa na każdej osobie, która zaczyna pracę lub działalność, za którą odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne. Ma na to 7 dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą. Niedopełnienie tego obowiązku nie oznacza, że osoba taka nie znajdzie się w OFE. II filar, czyli fundusze emerytalne są bowiem częścią obowiązkowego systemu emerytalnego. Prędzej czy później osoba zostanie klientem funduszu. Od niej zależy czy trafi do funduszu, który sama wybrała czy do takiego, który został jej przypisany przez ZUS w drodze losowania.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami