Wciąż nie jest znany termin konferencji uzgodnieniowej na temat zmian w prawie dotyczącym funduszy emerytalnych. Wiadomo jedynie, że będzie nowa wersja założeń do zmian w prawie na ten temat.

Założenia przekazane przez resort pracy na początku stycznia zawierają trzy główne propozycje: zmniejszenie składki, która trafia do OFE, wprowadzenie wypłaty jednorazowej pieniędzy zgromadzonych w II filarze i możliwość przenoszenia pieniędzy z OFE do ZUS.

Konferencja uzgodnieniowa na ten temat miała odbyć się po 12 kwietnia. Do dziś jej termin nie został ustalony. W biurze prasowym resortu pracy poinformowano nas, że stanie się to w najbliższym możliwym czasie. Brak terminu wynika m.in. z licznych uwag zgłoszonych do założeń w ramach konsultacji społecznych. Resort pracy wciąż odpowiada na pisma otrzymane z różnych instytucji. Zwykle na te, które były krytyczne, czego ostatnim przykładem są odpowiedzi minister Jolanty Fedak na taką opinię Michała Boniego, ministra w Kancelarii Premiera. Niektóre z przekazanych opinii są jeszcze analizowane, a niektóre pomysły w nich zawarte rozważane i mogą znaleźć się w nowej wersji założeń. Jakie nastąpią w nich zmiany? Tego nie wiadomo. Minister pracy mówiła wcześniej, iż możliwe, że zostanie dołączona propozycja dobrowolności uczestnictwa w OFE, co popiera OPZZ.

Z analizy opinii zamieszczonych na stronach internetowych resortu pracy wynika jednak, że więcej jest przeciwników niż zwolenników zaproponowanych rozwiązań. Do ministerstwa dotarło w sumie ok. 30 opinii od różnych instytucji.

Nie zapadła także jeszcze decyzja, w jakim składzie odbędzie się konferencja. Czy wezmą w niej udział tylko ministerstwa, czy te instytucje, które wzięły udział w konsultacjach społecznych. Wśród 16 ministerstw, do których zostały wysłane założenia, merytoryczną opinię przedstawiły cztery: Finansów, Skarbu, Spraw Zagranicznych oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyraźnie za było tylko pierwsze z nich. Resort rolnictwa nie zgłosił uwag. Inne ministerstwa w ogóle uwag nie przekazały, co można interpretować, że propozycje akceptują.