Ocena ryzyka inwestycyjnego

Publikacja: 08.10.2009 01:51

Które fundusze bezpiecznie inwestują

Które fundusze bezpiecznie inwestują

Foto: Rzeczpospolita

Jest to bardzo ważna kategoria rankingu, jedna z dwóch – obok stanu emerytalnego konta – najwyżej punktowana (maksymalnie 30 punktów). Do oceny ryzyka użyliśmy dwóch popularnych miar.

Pierwsza to tzw. tracking error. Wskaźnik ten pozwala ocenić zgodność wyników z przeciętną stopą zwrotu wyliczoną dla wszystkich OFE. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym lepsze odwzorowanie wyniku, jakim jest średnia ważona.

Drugą miarą jest tzw. miernik Sharpe’a. Nie odnosi się on do wyników konkurencji. Pozwala ocenić fundusz na podstawie dwóch kryteriów: zysku i ryzyka. Pod uwagę brany jest bowiem stosunek osiągniętych wyników do poziomu ryzyka. Im większy wskaźnik, tym lepiej. Miernik Sharpe’a pokazuje więc, ile zarabia inwestor w przeliczeniu na ryzyko, jakie ponosi.

Za najlepszy wynik według każdej z miar przyznawaliśmy funduszowi 15 punktów. Tyle dostał Polsat (wskaźnik Sharpe’a) oraz Aviva (tracking error). Każdy kolejny fundusz otrzymywał proporcjonalnie mniej punktów, a ostatni – zero.

Wyniki każdego funduszu z obu miar zsumowaliśmy. Żaden fundusz nie dostał w obu podkategoriach maksymalnej liczby punktów. Najlepiej wypadł Generali. Żadnego punktu nie dostał Bankowy (nie uwzględniamy dopłat towarzystwa do kont klientów sprzed kilku lat, bo sztucznie zawyżają wyniki funduszu).

W porównaniu z podobnym zestawieniem sprzed pół roku o dwa miejsca awansował AIG, o jedno – Aegon. Spadły w zestawieniu: Axa, Nordea i Pocztylion.

Jest to bardzo ważna kategoria rankingu, jedna z dwóch – obok stanu emerytalnego konta – najwyżej punktowana (maksymalnie 30 punktów). Do oceny ryzyka użyliśmy dwóch popularnych miar.

Pierwsza to tzw. tracking error. Wskaźnik ten pozwala ocenić zgodność wyników z przeciętną stopą zwrotu wyliczoną dla wszystkich OFE. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym lepsze odwzorowanie wyniku, jakim jest średnia ważona.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają