Najstabilniejsze wyniki inwestycyjne osiąga Generali

Po kiepskim ubiegłym roku obecny zapowiada się znacznie lepiej. Wyniki pierwszego półrocza są niezłe. Wiele wskazuje na to, że 2009 rok fundusze zamkną na plusie

Publikacja: 16.07.2009 04:03

Najstabilniejsze wyniki inwestycyjne osiąga Generali

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

W trójce najlepszych funduszy emerytalnych w pierwszym półroczu 2009 znalazły się: Polsat, Generali i Bankowy. Na czwartym miejscu jest AIG, którego wynik okazał się zaledwie o 0,01 proc. niższy niż Bankowego.

Za gwiazdę należy uznać Generali. W każdym z analizowanych przez nas okresów jest albo pierwszy, albo drugi. Fundusz ten osiąga najbardziej stabilne wyniki. To niewątpliwie efekt dobrej, konsekwentnej polityki inwestycyjnej. W jego portfelu jest sporo akcji średnich i małych spółek.

Strategia Bankowego (ma zmienić nazwę na PKO BP Bankowy) zakłada osiąganie wyniku zbliżonego do średniego dla wszystkich OFE przy minimalnym ryzyku. W całym roku fundusz chce zająć czwartą – szóstą pozycję. Zależy mu też na uzyskiwaniu lepszego wyniku od średniego w okresach trzyletnich, aby brać udział w losowaniu osób niepodejmujących samodzielnie decyzji o wyborze OFE. Wyniki Bankowego znacznie się poprawiły. Wpływ na to miały m.in. zmiany wśród zarządzających (w skład zarządu ma jeszcze wejść Jacek Osowski, ostatnio związany z grupą PZU). W dłuższych okresach wyniki Bankowego wciąż nie są dobre. Trzeba sporo czasu, by to zmienić.

Nieznacznie słabszy wynik osiągnął AIG. Bardzo dobry był dla niego drugi kwartał. To w dużej mierze zasługa dobrego wyczucia rynku i sporych zakupów, gdy akcje były tanie. Wyniki inwestycyjne z ostatnich 12 miesięcy są słabsze, ale w dłuższych okresach wyglądają co najmniej dobrze. Niedawno doszło do zmian w zarządzie tego PTE. Dotychczasowy prezes Łukasz Kalinowski przeszedł do innej spółki z tej grupy, Amplico Life. Stery w PTE przejął zaś Rafał Mikusiński.

Kolejne dwa fundusze w zestawieniu po pierwszym półroczu 2009 to Aegon i Pocztylion. Oba wypadły lepiej w pierwszym kwartale niż w drugim; Aegon był odpowiednio na drugim i na 13. miejscu. Fundusz ten miał prawdopodobnie dużo akcji spółek defensywnych (np. z branży spożywczej czy farmaceutycznej), które dobrze radzą sobie w okresie bessy, a gorzej w czasie zwyżek na giełdzie. Podobnie jest z Pocztylionem, ubiegłorocznym liderem Allianzem (jedenasty po pierwszym półroczu) i Nordeą (ósma).

W Nordei nastąpiły ostatnio zmiany. Dyrektorem Departamentu Inwestycji i członkiem zarządu PTE został Paweł Wilkowiecki, poprzednio związany m.in. z Allianz PTE. Nordea, która od pewnego czasu poprawia wyniki, w ostatnich dwóch kwartałach poradziła sobie słabiej niż w 2008 r. Podobnie jak Axa, która po półroczu jest na siódmym miejscu, a w zestawieniu rocznym na piątym. Fundusz ten inwestuje stabilnie, a to dla klientów ma ogromne znaczenie.

Dziewiątą pozycję zajął fundusz Pekao, który od ubiegłego roku nie zachwyca. Pierwszą dziesiątkę zamyka zaś ING. Ostatnio inwestuje nie najlepiej.

Tak samo jest z Avivą (ostatnie miejsce w półrocznym zestawieniu) i funduszem PZU Złota Jesień (13. pozycja). Każdy z tych funduszy lepiej poradził sobie w drugim niż w pierwszym kwartale. Najwyraźniej jest to skutek błędów w polityce inwestycyjnej. Na przykład Aviva miała w portfelu dużo akcji banków i dokupywała je przez cały 2008 r. A banki najdotkliwiej odczuły skutki bessy na świecie. Spośród trójki największych Aviva wypada słabiej także w dłuższych okresach.

Warta po sześciu miesiącach jest dwunasta. W ostatnim czasie często zmieniała się tam osoba odpowiedzialna za zarządzanie, co pewnie też miało wpływ na wyniki.

[ramka][b]Niższe opłaty od 2010 r.[/b]

W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych, obniżającą wysokość opłat pobieranych od klientów. Zakończą się niebawem i wiele wskazuje, że prezydent złoży podpis pod nowelą.Od przyszłego roku opłata od składki ma wynieść 3,5 proc. Obecnie większość OFE pobiera 7 proc.

Spaść ma też opłata za zarządzanie aktywami. Gdy przekroczą one 45 mld zł, opłata będzie wynosić 15,5 mln zł. Zmiana ta najmocniej dotyka największych funduszy. Pozostałe mogą bowiem bardzo długo czekać na osiągnięcie poziomu 45 mld zł. Na koniec czerwca tylko Aviva zbliżyła się do 40 mld zł. Za kilka miesięcy, jeśli kursy na giełdzie dalej będzie rosnąć, może przekroczyć wspomniany próg. Aktywa kolejnych funduszy, pod względem wielkości, wynosiły: ING – prawie 37 mld zł, PZU Złotej Jesieni – niespełna 21 mld zł.

Obniżka opłat spowoduje, że większa część składki odprowadzanej na konto klienta będzie inwestowana. A dzięki temu przyszłe świadczenie może być wyższe.

To nie koniec planowanych zmian. Niezbędne jest też stworzenie funduszy, których strategia będzie dostosowana do wieku oszczędzających. Chodzi o to, by składki młodych klientów OFE na początku okresu oszczędzania były inwestowane w akcje, a potem, w miarę zbliżania się do wieku emerytalnego – coraz bardziej bezpiecznie. Przedstawicielom funduszy zależy też na zmianie limitów inwestycyjnych i rozszerzeniu katalogu dostępnych rodzajów inwestycji. Nie wiadomo jednak, kiedy zmiany te zostaną wprowadzone.

—k.o.[/ramka]

[ramka][b]subiektywna ocena inwestowania[/b]

? poprawa; > stabilnie; ? pogorszenie;

? pod obserwacją

- [b]AEGON[/b] ? Drugi kwartał tego roku był nieco słabszy niż pierwszy, choć kursy na giełdzie rosły. Lepiej radził sobie z bessą. W dłuższych okresach cały czas wypada nieźle. I wciąż lepiej inwestuje niż w przeszłości.

- [b]AIG[/b] ? Zdecydowanie lepszy drugi kwartał niż pierwszy. Słabsze były tylko dwa pierwsze miesiące tego roku. W zestawieniu obejmującym półrocze 2009 jest czwarty. W dłuższych okresach też wypada nieźle. W sumie widać poprawę.

- [b]ALLIANZ[/b] ? Ubiegłoroczna gwiazda. Słabszy był zwłaszcza drugi kwartał tego roku. Wyniki za 12, 24 i 36 miesięcy są zdecydowanie lepsze.

- [b]AVIVA (d. CU)[/b] ? Nie jest to dobry czas dla tego funduszu. W zestawieniu obejmującym sześć miesięcy zajmuje ostatnie miejsce. Bardzo słabe wyniki ma też w dłuższych okresach, właściwie we wszystkich przez nas analizowanych. Widać nieznaczną poprawę w drugim kwartale 2009 r.

- [b]AXA[/b] > Wyniki w dwóch kwartałach tego roku są co prawda nieznacznie słabsze niż w ubiegłym roku, ale w dłuższych okresach wypada bardzo dobrze. Zwykle jego wynik jest powyżej średniego dla wszystkich OFE.

- [b]BANKOWY[/b] ? Dwa dobre kwartały dla tego funduszu. Po sześciu miesiącach 2009 r. znalazł się na trzecim miejscu. Ma nowy zarząd i nowego odpowiedzialnego za inwestycje. Możliwe, że to już efekt ich pracy.

- [b]GENERALI[/b] > Obecnie jest najlepszy. W każdym okresie wypada wyśmienicie. Od dawna jego wielkim atutem jest stabilność wyników.

? ING ? Radzi sobie słabo, choć miniony kwartał był nieco lepszy niż poprzednie. Im dłuższy okres, tym wyniki korzystniejsze.

- [b]NORDEA[/b] ? Drugi kwartał słabszy niż pierwszy. Wyniki nie są złe. Spodziewane są zmiany, bo do zespołu zarządzających dołączył niedawno Paweł Wilkowiecki, związany wcześniej m.in. z Allianz PTE.

-[b] PEKAO[/b] ?Ostatnie 24 miesiące rozczarowują. Wyniki są gorsze od średniej dla wszystkich. Ale w okresach od trzech do siedmiu lat najczęściej znajduje się w czołówce.

- [b]POCZTYLION[/b] ? Drugi kwartał tego roku tylko nieco słabszy od pierwszego. W dłuższych okresach wypada dobrze. Często jego wyniki przewyższają średnie dla OFE.

- [b]POLSAT[/b] ? Jego strategia inwestycyjna jest dość ryzykowna. Obecnie przynosi imponujące rezultaty. Fundusz stał się niekwestionowanym liderem, gdy sytuacja na giełdzie się poprawiła. Jest też numerem jeden w najdłuższym dotychczas okresie inwestowania składek (od września 1999 r.).

- [b]PZU ZŁOTA JESIEŃ[/b] ? Drugi kwartał był dla niego lepszy niż pierwszy, ale w całym półroczu wypada słabo. Tylko w długich okresach inwestycji jego wyniki są lepsze niż średnie wszystkich OFE.

- [b]Warta[/b] ? Wciąż w ogonie, właściwie we wszystkich analizowanych przez nas okresach, może z wyjątkiem najdłuższego (od września 1999 r.), kiedy to zajmuje najwyższą w swojej historii, czwartą pozycję.

źródło: „Rzeczpospolita”[/ramka]

[ramka][b]Lepiej na giełdzie[/b]

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzrosły wszystkie główne indeksy giełdowe. Wartość sWIG80 zwiększyła się o 36 proc., mWIG40 o 17 proc., a WIG o 12 proc. Najmniej przyrósł WIG20 skupiający największe spółki – tylko o 4,1 proc. Wyniki te to efekt drugiego kwartału, gdy rynek akcji dynamicznie odbił.

Dla funduszy emerytalnych znaczenie miało przede wszystkim to, jakie akcje znajdowały się w ich portfelach. Na przykład kurs akcji KGHM wzrósł trzykrotnie, podczas gdy papiery innych spółek z WIG20 (np. PKO BP i Pekao) taniały. Choć akcje stanowią mniejszą część portfela inwestycyjnego OFE (24,2 proc. na koniec czerwca 2009 r.), mają one decydujący wpływ na wyniki. Z szacunków wynika, że od początku roku fundusze emerytalne kupiły akcje za ponad 3 mld zł.[/ramka]

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki k.ostrowska@rp.pl

[srodtytul]OPINIE[/srodtytul]

[ramka][b]Rafał Mikusiński, wiceprezes, dyrektor Departamentu Inwestycji AIG PTE[/b]

W ostatnim półroczu AIG OFE prowadził aktywną politykę inwestycyjną. Akcyjna część portfela przyniosła dobre wyniki, ponieważ w odpowiednim momencie zwiększyliśmy zaangażowanie w akcje (m.in. dzięki wnikliwej obserwacji wskaźników wyprzedzających koniunktury).

O dobrych efektach inwestycji w instrumenty dłużne zadecydowała właściwa struktura portfela. Korzystne okazało się zmniejszenie udziału obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu. W pierwszej połowie roku ich ceny spadały z powodu dużej podaży instrumentów oferowanych przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie zwiększyliśmy udział papierów dłużnych o oprocentowaniu zmiennym opartym na stawkach WIBOR. Stawki te, mimo obniżania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, utrzymywały się na wysokim poziomie.

Należy podkreślić, że zarządzający funduszem wykorzystali niski kurs naszej waluty w pierwszych miesiącach tego roku. Inwestycje na rynkach zagranicznych przyniosły ponadprzeciętną stopę zwrotu.[/ramka]

[ramka][b]Rafał Markiewicz, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Generali PTE[/b]

W ostatnim półroczu najlepszą strategią inwestycyjną było aktywne wykorzystanie dużej zmienności na rynku akcji, tym bardziej że mocno wahały się kursy największych i najbardziej płynnych spółek. Hitem niewątpliwie okazały się walory KGHM, których kurs wzrósł o ok. 200 proc. W lutym i marcu były doskonałe okazje do zainwestowania w wiele spółek z segmentu małych i średnich. Ich trafny dobór w dużym stopniu decydował o relatywnej sile portfela.

Biorąc pod uwagę, że indeksy wzrosły już o ok. 40 proc., ryzyko inwestycji w akcje znacząco wzrosło. Jeśli dane na temat realnej gospodarki nie spełnią rozbudzonych oczekiwań inwestorów, ich zapał do kupowania akcji osłabnie.

Obserwując spadek płynności papierów w ostatnich tygodniach, można mieć obawy, czy wówczas nie będzie za późno na sprzedaż akcji.[/ramka]

[ramka][b]Rafał Trzop, zarządzający portfelem dłużnym funduszu w Allianz PTE[/b]

Niskie zaangażowanie w akcje w poprzednich okresach było korzystne, ale od pewnego czasu liczyliśmy się z możliwością odreagowania na giełdzie. Dlatego dokonywaliśmy selektywnych zakupów akcji. Ich skala okazała się jednak za mała, by bieżąca stopa zwrotu funduszu znalazła się powyżej średniej. Nie zaskoczył nas kierunek ruchu indeksów, lecz jego siła i tempo. Z kolei z trudniejszej niż dotychczas sytuacji na rynku długu wyszliśmy obronną ręką dzięki skoncentrowaniu się na obligacjach o zmiennym oprocentowaniu.

Nasze prognozy na drugie półrocze są ostrożne, choć zapewne giełdowy dołek mamy już za sobą. Obecnie giełdy dyskontują publikację serii optymistycznych wskaźników wyprzedzających koniunktury. Podtrzymanie dobrych nastrojów będzie zależało od tego, czy przyszłe dane gospodarcze będą korzystne.[/ramka]

[ramka][b]Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Axa PTE[/b]

W pierwszym półroczu stopa zwrotu osiągnięta przez Axa OFE była wyższa od średniej ważonej przede wszystkim dzięki właściwemu rozłożeniu środków między inwestycje w spółki z różnych sektorów. Wśród preferowanych przez nas znalazły się sektory, które są powiązane z koniunkturą w Azji, oraz te bardziej defensywne, charakteryzujące się w miarę stabilnymi przychodami i stosunkowo wysoką dywidendą.

Pozytywny wpływ na nasze wyniki miało również to, że udział akcji banków w portfelu funduszu jest niewielki. Banki przyniosły bowiem słabe stopy zwrotu.

Obecnie inwestorzy czekają na wyklarowanie się sytuacji makroekonomicznej. Nie wiadomo, na ile obserwowane odbicie w gospodarce jest trwałe. Ponadto w kolejnych tygodniach będą publikowane wyniki kwartalne spółek. Szczególnie istotne będą komentarze zarządów dotyczące perspektyw poszczególnych przedsiębiorstw w najbliższych kwartałach.[/ramka]

[ramka][b]Ewa Radkowska, członek zarządu, dyrektor pionu inwestycyjnego ING PTE[/b]

Po bardzo dobrym dla inwestorów giełdowych kwartale obecna sytuacja jest niepewna. Coraz więcej wskaźników wyprzedzających, a także niektóre twarde dane sugerują, że dno recesji jest już za nami, a światowa gospodarka ponownie wkracza na ścieżkę wzrostu. Wielką niewiadomą pozostaje jednak siła i trwałość poprawy.

Czynnikiem wspierającym wzrost są bezprecedensowe działania światowych władz monetarnych i fiskalnych oraz bardzo niski poziom zapasów, który powinien był uzupełniony. Negatywnie na sytuację gospodarczą oddziałują natomiast rosnące bezrobocie oraz nie do końca rozwiązany problem złych aktywów w bankach.

W najbliższym czasie inwestorzy giełdowi będą śledzić dane makroekonomiczne oraz wyniki spółek po drugim kwartale. Na podstawie ich analizy będzie można stwierdzić, czy są sygnały wskazujące na pozytywny bądź negatywny scenariusz.[/ramka]

[ramka][b]Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji PTE Bankowy[/b]

W drugim kwartale tego roku indeksy giełdowe rosły. Na rynek akcji powrócił optymizm. Sytuacja na rynku obligacji była stabilna.Dobry wynik funduszy emerytalnych był konsekwencją przede wszystkim wzrostu indeksów na warszawskiej giełdzie. Bankowy OFE osiągnął stopę zwrotu na poziomie średniej rynkowej. Naszym celem na bieżący rok pozostaje utrzymanie dobrych wyników inwestycyjnych, powyżej średniej wyliczonej dla wszystkich OFE, przy zachowaniu niskiego ryzyka. Oczekujemy, że stopa zwrotu funduszy w 2009 roku wyniesie około 5,5 proc.[/ramka]

[ramka][b]Anna Horsecka, prezes PTE Polsat[/b]

Ostatni kwartał był bardzo dobry dla OFE. O naszym wyniku zadecydowały przede wszystkim korzystne wyniki inwestycji giełdowych.Udział akcji w portfelu funduszy emerytalnych nie może przekroczyć 40 proc. W praktyce ze względów ostrożnościowych nie jest wyższy niż 39 proc. Oznacza to, że w drugim kwartale stopa zwrotu funduszu z inwestycji w akcje wyniosła ok. 25 proc. Dla porównania WIG20 wzrósł w ostatnim kwartale o 23,2 proc.

Zestawienie to pokazuje, że nasz sukces inwestycyjny wynikał przede wszystkim z trafnego doboru spółek do portfela. W ostatnim kwartale wskaźnik dużych spółek WIG20 był wyraźnie słabszy od indeksu obejmującego mniejsze podmioty. Na przykład wartość sWIG80 wzrosła prawie o 33,7 proc.Negatywny wpływ na WIG20 miały notowania banków. Na przykład cena akcji PKO BP – banku uważanego za lidera sektora – wzrosła przez trzy miesiące o 19,05 proc. W tym samym czasie kurs akcji KGHM zwiększył się prawie o 78,4 proc.Uważamy, że nadal warunkiem sukcesu będzie trafny dobór spółek do portfela i aktywne zarządzanie polegające na sprzedaży akcji, które znacząco podrożały, i kupowaniu papierów o dużym potencjale wzrostu.[/ramka]

[ramka] [link=http://www.rp.pl/temat/181781.html]Więcej w serwisie OFE[/link] [/ramka]

W trójce najlepszych funduszy emerytalnych w pierwszym półroczu 2009 znalazły się: Polsat, Generali i Bankowy. Na czwartym miejscu jest AIG, którego wynik okazał się zaledwie o 0,01 proc. niższy niż Bankowego.

Za gwiazdę należy uznać Generali. W każdym z analizowanych przez nas okresów jest albo pierwszy, albo drugi. Fundusz ten osiąga najbardziej stabilne wyniki. To niewątpliwie efekt dobrej, konsekwentnej polityki inwestycyjnej. W jego portfelu jest sporo akcji średnich i małych spółek.

Pozostało 97% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami