Zarabiać, ale nie za bardzo szarżować

Generali i Commercial Union najbezpieczniej pomnażały oszczędności klientów odkładane na starość

Publikacja: 16.04.2009 02:38

ryzyko podejmowane w decyzjach inwestycyjnych

ryzyko podejmowane w decyzjach inwestycyjnych

Foto: Rzeczpospolita

Co pół roku sprawdzamy, jak ryzykownie działają fundusze emerytalne. Jest to ważne kryterium oceny OFE, jedno z dwóch, obok stanu konta, najwyżej punktowane.

Tym razem uwzględniliśmy okres od końca września 1999 r. do końca marca tego roku. Pod uwagę wzięliśmy dwie popularne miary służące do oceny efektywności podmiotów inwestujących pieniądze.

Pierwszy wskaźnik to tzw. tracking error. Mierzy on, jak bardzo wynik funduszu odbiega od średniego dla wszystkich OFE. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że im mniej różni się od średniego, tym zarządzający bezpieczniej inwestują.

Tracking error jest wyliczany jako odchylenie standardowe (miara zmienności) stopy zwrotu danego OFE ponad średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich funduszy. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym lepsze odwzorowanie wyniku, jakim jest średnia ważona.

Podobnie jak pół roku temu najkorzystniejszy tracking error mają CU, Aegon oraz Generali. Najsłabiej wypadają zaś Bankowy (nie uwzględniamy dopłat towarzystwa do kont klientów sprzed kilku lat, bo sztucznie zawyżają wyniki) i Polsat.

Drugą miarą ryzyka jest tzw. miernik Sharpe’a. W przeciwieństwie do tracking error nie odnosi się do wyników konkurencji. Pozwala ocenić fundusz na podstawie relacji jego wyników inwestycyjnych do ponoszonego ryzyka. Im wskaźnik niższy, tym lepiej. W wyliczeniach ujmuje się wahania wartości jednostek rozrachunkowych w poszczególnych dniach. W uproszczeniu można powiedzieć, że im wahania są wyższe, tym fundusz działa bardziej ryzykownie.

W naszym najnowszym zestawieniu pierwsza trójka jest taka sama jak pół roku wcześniej. Najlepszy jest Polsat, za nim Generali i ING, na ostatnim miejscu ponownie Bankowy.

Wyniki każdego funduszu z obu miar ryzyka zsumowaliśmy. W sumie OFE mogło zdobyć maksymalnie 30 pkt (po 15 za każdą miarę). Zwycięzcą w tej kategorii okazał się Generali. Żadnego punktu nie dostał Bankowy.

W porównaniu z podobnym zestawieniem sprzed pół roku awansowały: Axa (z 6. na 5. miejsce) oraz Pocztylion (z 10. na 8.), a spadły: Aegon (o jedną pozycję – na 6.) oraz Polsat (o dwie – na 10.).

Inwestycje funduszy kontroluje Komisja Nadzoru Finansowego. Co pół roku publikuje efekty inwestycyjne z trzech ostatnich lat. Gdyby wynik jakiegoś OFE był niższy od ustalonego minimum, właściciele towarzystwa emerytalnego (zarządza on funduszem) musieliby z własnych środków dopłacić do rachunków klientów.

Ryzyko podejmowane w działalności inwestycyjnej może się opłacić, ale może też przynieść duże straty. Z punktu widzenia przyszłych emerytów najlepiej jest, jeśli fundusz osiąga stabilne wyniki przy ograniczonym ryzyku.

Co pół roku sprawdzamy, jak ryzykownie działają fundusze emerytalne. Jest to ważne kryterium oceny OFE, jedno z dwóch, obok stanu konta, najwyżej punktowane.

Tym razem uwzględniliśmy okres od końca września 1999 r. do końca marca tego roku. Pod uwagę wzięliśmy dwie popularne miary służące do oceny efektywności podmiotów inwestujących pieniądze.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora