Więcej OFE w spółkach

Już w jednej czwartej firm notowanych na GPW fundusze emerytalne mają co najmniej 5 proc. udziałów

Publikacja: 13.03.2009 03:23

Spółki giełdowe, na które mają wpływ OFE

Spółki giełdowe, na które mają wpływ OFE

Foto: Rzeczpospolita

Bessa na giełdzie sprawia, że w coraz większej liczbie spółek giełdowych fundusze emerytalne przekraczają próg 5 proc. głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA). O jego przekroczeniu muszą publicznie poinformować.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż wartość portfela akcji OFE nie spada tak szybko jak kapitalizacja spółek. Co miesiąc fundusze dostają nowe środki, które, zwłaszcza ostatnio, wykorzystują do zakupu akcji. Z analizy „Rz” wynika, że obecnie w 90 z ok. 350 spółek notowanych na GPW próg 5 proc. w akcjonariacie przekroczył przynajmniej jeden OFE.

Dla porównania pod koniec 2007 r. dotyczyło to ok. 70 spółek, a na początku 2004 r. ok. 40. Maksymalne zaangażowanie OFE w jednej spółce nie może przekroczyć 20 proc. Najwyższe ma PZU Złota Jesień w spółce Vistula (18,7 proc.) czy ING w AmReście (17,5 proc.).

Jak mówi Michał Szymański, prezes CU PTE, jest praktyką międzynarodową, że posiadając istotny udział w spółce, inwestor finansowy wykonuje prawo głosu z posiadanych akcji. – Działamy w interesie naszych klientów. Staramy się uczestniczyć we wszystkich walnych zgromadzeniach spółek, w których przekroczyliśmy próg 5 proc. – mówi. Z informacji „Rz” wynika, że OFE CU przekroczył ten próg w 31 spółkach. Liderem jest ING, który uczynił to w 40 spółkach. W przypadku PZU jest to 20 spółek, AIG – 11, Generali – 8, Polsat i Pekao – po 4, Warta – 2, a Bankowy i Nordea – 1.

Fundusz emerytalny może jedynie pełnić funkcję nadzorczą. To generalnie oznacza, że głosuje za lub przeciw uchwałom WZA, wprowadza poprawki czy proponuje własne uchwały. – Ostatnio, będąc ponad 10-proc. akcjonariuszem Sfinksa, zaproponowaliśmy uchwałę, by wprowadzić audytora do spraw szczególnych, po informacjach, że spółka jest w złej kondycji finansowej – mówi Michał Szymański.

Nadzorcza funkcja sprowadza się też najczęściej do proponowania członka rady nadzorczej, który działa w imieniu OFE i jego klientów. Nie zawsze jednak powołanie niezależnego członka rady proponowanego przez inwestorów instytucjonalnych jest możliwe. Przykładem są choćby Orlen czy PKO BP, gdzie takiej osoby w radzie brakuje. Ale są też spółki, gdzie proponowane przez OFE osoby trafiają do rady. Tak jest w przypadku Tety, gdzie ostatnio została wybrana nowa rada. Ale są też inne, jak Elektrobudowa czy grupa Kęty.

Tym, co OFE przeszkadza, jest brak możliwości głosowania grupami. Mimo że prawo im na to zezwala, nie robią tego z obawy o posądzenie ich o działanie w porozumieniu, ujawnienie tajemnicy zawodowej i negatywny stosunek nadzoru do tego. W Polsce brak takiej możliwości powoduje m.in., że pełnomocnicy OFE nie głosują na WZA, gdyż nie mają odpowiednich pełnomocnictw, bo np. nie wiedzieli, kto został zgłoszony do rady.

– Czasami głosowanie grupami jest jedyną racjonalną metodą, by skład rady nadzorczej odzwierciedlał skład akcjonariuszy. Kodeks handlowy na to zezwala i trzeba to rozważyć. W tym roku wiele zarządów spółek nie otrzyma zapewne absolutorium w związku z zaangażowaniem w opcje walutowe. Zwłaszcza teraz ostrej selekcji powinni więc podlegać członkowie rad – mówi Grzegorz Chłopek, wiceprezes PTE ING.

Bessa na giełdzie sprawia, że w coraz większej liczbie spółek giełdowych fundusze emerytalne przekraczają próg 5 proc. głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA). O jego przekroczeniu muszą publicznie poinformować.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż wartość portfela akcji OFE nie spada tak szybko jak kapitalizacja spółek. Co miesiąc fundusze dostają nowe środki, które, zwłaszcza ostatnio, wykorzystują do zakupu akcji. Z analizy „Rz” wynika, że obecnie w 90 z ok. 350 spółek notowanych na GPW próg 5 proc. w akcjonariacie przekroczył przynajmniej jeden OFE.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami