OFE: zmiany do zaskarżenia

Analizy zlecone przez towarzystwa emerytalne wskazują, że tryb wprowadzania zmian w prawie dotyczącym funduszy będzie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego

Publikacja: 02.03.2009 00:51

Ile kosztujĄ towarzystwa emerytalne. Koszty ponoszone przez klientów OFE w relacji do aktywów w 2008

Ile kosztujĄ towarzystwa emerytalne. Koszty ponoszone przez klientów OFE w relacji do aktywów w 2008 roku. Najdroższe jest PTE Polsat.

Foto: Rzeczpospolita

W ostatni czwartek Komitet Stały Rady Ministrów (KSRM) przyjął projekt zmian w ustawie o funduszach emerytalnych, który zmienia wysokość maksymalnych opłat pobieranych przez OFE. Zdaniem autorów projektu ma to zwiększyć wysokość przyszłych świadczeń klientów funduszy.

Prawdopodobnie jutro dokumentem zajmie się rząd. Towarzystwa emerytalne walczą jednak, by tego nie robił. Commercial Union – jak wynika z informacji „Rz“ – w piśmie do KSRM wytyka błędy proceduralne w pracach nad projektem – m.in. fakt, iż resort pracy pominął negatywne opinie na jego temat. Mówią one o tym, że projekt jest niezgodny z konstytucją, międzynarodowymi umowami i prawem europejskim. Niepokój CU budzi również to, że krytyczne stanowiska do projektu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dzień po przyjęciu go przez Komitet. Uchybieniem w procesie legislacyjnym ma być też brak konsultacji społecznych.

Zdaniem prawników uchwaloną ustawę będzie można zaskarżyć. Wynika tak m.in. z przygotowanej na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych opinii prof. Michała Kuleszy z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. Według niej ustawę można zaskarżyć za naruszenie kilku zasad: ochrony zaufania obywateli do państwa i prawa, ochrony interesów praw nabytych, społecznej gospodarki rynkowej, zasady proporcjonalności i równości.

Potwierdza to inna opinia zamieszczona na stronach internetowych resortu pracy, której autorem jest dr hab. Mariusz Jabłoński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Według prof. Michała Kuleszy ustawa naruszy też umowy bilateralne poprzez utrudnienia w korzystaniu z inwestycji, a nawet przez wywłaszczenie pośrednie. Jak piszą prawnicy, można też wziąć pod uwagę możliwość złożenia wniosku do Komisji Europejskiej, aby ta wniosła skargę przeciw Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za naruszenie zasady swobody przedsiębiorczości.

Prawnicy podkreślają skutki zmian w prawie. Wieszczą spadek przychodów towarzystw emerytalnych od 2,6 do 2,9 mld zł w latach 2010 – 2014. Po przekroczeniu 20 mld zł aktywów OFE nie będzie się opłacało pozyskiwać nowych klientów, bo od tego progu opłata za zarządzanie będzie już stała i wyniesie 8,4 mln zł miesięcznie. Poza tym fundusze i zarządzające nimi towarzystwa będą musiały w krótkim czasie (w trzy miesiące od wejścia nowego prawa) zmienić strategię ekonomiczną, jaką zaplanowały na lata 2009 – 2014.

IGTE podkreśla, że nie jest przeciw obniżaniu opłat pobieranych przez fundusze. Uważa jednak, że zmiany powinny być kompleksowe, a nie odnosić się tylko do opłat. Tak też początkowo zamierzał zrobić resort pracy: zaprezentował założenia całościowych zmian, później jednak zdecydował się przygotować projekt ustawy odnoszący się jedynie do opłat. Inne zmiany mają być gotowe do końca kwietnia.

W ostatni czwartek Komitet Stały Rady Ministrów (KSRM) przyjął projekt zmian w ustawie o funduszach emerytalnych, który zmienia wysokość maksymalnych opłat pobieranych przez OFE. Zdaniem autorów projektu ma to zwiększyć wysokość przyszłych świadczeń klientów funduszy.

Prawdopodobnie jutro dokumentem zajmie się rząd. Towarzystwa emerytalne walczą jednak, by tego nie robił. Commercial Union – jak wynika z informacji „Rz“ – w piśmie do KSRM wytyka błędy proceduralne w pracach nad projektem – m.in. fakt, iż resort pracy pominął negatywne opinie na jego temat. Mówią one o tym, że projekt jest niezgodny z konstytucją, międzynarodowymi umowami i prawem europejskim. Niepokój CU budzi również to, że krytyczne stanowiska do projektu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dzień po przyjęciu go przez Komitet. Uchybieniem w procesie legislacyjnym ma być też brak konsultacji społecznych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy