OFE wciąż na plusie mimo giełdowej bessy

Ponad 14 tys. zł miał średnio na koncie klient OFE na koniec 2008 r. To więcej, niż wyniosła wartość składek przelanych na jego emerytalny rachunek, ale mniej niż rok wcześniej

Publikacja: 06.01.2009 03:45

Oszczędności zgromadzone na kontach w funduszach emerytalnych

Oszczędności zgromadzone na kontach w funduszach emerytalnych

Foto: Rzeczpospolita

Członkowie funduszy na koniec ubiegłego roku mieli przeciętnie ponad 3 tys. zł więcej od wpłaconych składek – wynika z wyliczeń „Rz”. To oznacza, że średni hipotetyczny rachunek w II filarze wynosi 14,3 tys. zł.

W wyliczeniach założyliśmy, że ZUS przekazywał do każdego funduszu na hipotetyczne konto przyszłego emeryta 100 zł miesięcznie. Robi to od września 1999 r. (wtedy działały już wszystkie fundusze). W sumie do końca 2008 r. na rachunek w funduszu wpłynęło 112 składek, czyli łącznie 11,2 tys. zł.

Wysokość hipotetycznego stanu rachunku w funduszu emerytalnym to, obok zestawień stóp zwrotu osiąganych przez OFE, jeden ze sposobów określenia atrakcyjności funduszu emerytalnego. Lepiej jednak pokazuje, ile rzeczywiście fundusze dla nas już zarobiły. W takich wyliczeniach uwzględnione są bowiem opłaty od składki, które OFE pobierają. A od ich wysokości zależy, ile pieniędzy pracuje na przyszłe świadczenie. Druga znacząca opłata za zarządzanie aktywami (zależna m.in. od ich wysokości) jest uwzględniana w jednostce rozrachunkowej. A im jest ona mniejsza, tym wartość jednostki jest wyższa.

W obecnym rankingu „Rz” na pierwszym miejscu jest fundusz ING i to jego klient ma najwięcej na koncie. Stało się tak, chociaż dwa ostatnie lata pod względem zysków z inwestycji nie były najlepsze dla tego OFE. W najdłuższym okresie wypada on jednak najlepiej, bo wcześniej lepiej niż inne pomnażał pieniądze swoich klientów.

Poprawa wyników inwestycyjnych danego funduszu daje mu lepsze miejsce w rankingu hipotetycznego stanu konta. Przykładem tego jest najlepszy w 2008 r. pod względem zmiany wartości jednostki OFE Allianz, który w zestawieniu stóp zwrotu jest trzeci. Na drugiej pozycji jest Generali. W pięciu funduszach hipotetyczny stan konta jest niższy od przeciętnego. Najsłabiej zaś wypada OFE Bankowy. Ale nawet jego klienci mają na rachunku więcej, niż wpłacili.

Giełdowa dekoniunktura z 2008 r. sprawiła, że klienci OFE mają na kontach mniej niż przed rokiem. Na koniec 2007 r. przeciętnie członkowie OFE mieli o 9 proc. (prawie 1,4 tys. zł) więcej środków. W zależności od funduszu była to wartość od 16,2 tys. zł do nieco ponad 15 tys. zł. Najbardziej wartość konta spadła w funduszu Polsat, który w latach 2008 i 2007 miał najsłabszy wynik ze wszystkich OFE. Najmniejszy spadek dotknął oszczędności gromadzonych w funduszu Allianz. To oczywiście zła wiadomość dla tych, którzy już wybierają się na emeryturę. A od tego roku mogą to zrobić pierwsi klienci OFE.

– Dla oszczędzających w OFE ważna jest wartość środków w momencie, w którym zaczną pobierać świadczenie – podkreśla Ewa Lewicka, szefowa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Przeciętny spadek wartości jednostek rozrachunkowych (na które przeliczane są składki) w 2008 r. wyniósł 14 proc. W kolejnych latach OFE są w stanie odrobić te straty, gdy sytuacja na giełdzie się poprawi.

Członkowie funduszy na koniec ubiegłego roku mieli przeciętnie ponad 3 tys. zł więcej od wpłaconych składek – wynika z wyliczeń „Rz”. To oznacza, że średni hipotetyczny rachunek w II filarze wynosi 14,3 tys. zł.

W wyliczeniach założyliśmy, że ZUS przekazywał do każdego funduszu na hipotetyczne konto przyszłego emeryta 100 zł miesięcznie. Robi to od września 1999 r. (wtedy działały już wszystkie fundusze). W sumie do końca 2008 r. na rachunek w funduszu wpłynęło 112 składek, czyli łącznie 11,2 tys. zł.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?