Jak wybrać IKE?

Publikacja: 13.11.2008 12:00

Umowę o prowadzenie IKE można podpisać z:

– z funduszem inwestycyjnym,

– bankiem,

– towarzystwem ubezpieczeniowym,

– biurem maklerskim.

Ponadto można założyć rachunek IKE-Obligacje i gromadzić na nim dziesięcioletnie obligacje skarbowe.

IKE może otworzyć każdy, kto ma nie mniej niż 16 lat. Nie ma górnej granicy wieku, tak więc również emeryt może założyć konto. Oszczędzać mogą także osoby niemające stałych dochodów, np. okresowo bezrobotni, wykonujący wolne zawody, samozatrudnieni, pracujący na umowę-zlecenie czy umowę o dzieło.

W każdym roku wyznaczany jest limit wpłat na IKE. W tym roku jest to

4055,12 zł, w przyszłym roku może być ponad 8 tys. zł (jeśli wejdą w życie przyjęte już przez Sejm zmiany w ustawie).

Zyski z inwestycji w ramach IKE są zwolnione z 19-proc. podatku Belki. Korzyść tę odniesiemy jednak dopiero wtedy, gdy będziemy podejmować pieniądze po ukończeniu 60 lat. Nie obowiązuje też podatek od spadku. Przy wypłacie środków dla uposażonych lub spadkobierców podatek od zysków kapitałowych również nie będzie naliczony.

Można dowolnie decydować o wysokości i terminie wpłat na IKE, a nawet zawiesić wpłacanie składek na długi czas, nie zrywając tym samym umowy i nie likwidując konta. Żeby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, trzeba jednak spełnić kilka warunków dotyczących minimalnego okresu oszczędzania i wielkości wpłat.

- Przy podpisywaniu umowy należy wskazać osobę lub osoby uposażone, które po śmierci właściciela IKE otrzymają całość zgromadzonych oszczędności. W razie braku takiego zapisu pieniądze przechodzą na rzecz spadkobierców.

Decyzja dotycząca wyboru IKE powinna być przemyślana. Każdy może mieć tylko jedno konto uprawniające do zwolnienia z podatku.

Wybierając produkt i instytucję, która będzie prowadziła konto, należy wziąć pod uwagę to, jak długo będziemy oszczędzać – im dłużej, tym forma inwestowania może być bardziej ryzykowna. W miarę zbliżania się do wieku emerytalnego warto stopniowo wycofywać się z ryzykownych inwestycji w akcje na rzecz bardziej bezpiecznych papierów skarbowych i lokat bankowych.

Decyzja o wyborze IKE nie jest nieodwracalna. Oszczędności można przenosić, np. z lokaty bankowej do funduszu inwestycyjnego czy odwrotnie, z jednej firmy do innej. Jeśli w ogóle zrezygnujemy z konta, musimy odprowadzić podatek Belki i nie będziemy mogli ponownie założyć IKE.

Umowę o prowadzenie IKE można podpisać z:

– z funduszem inwestycyjnym,

Pozostało 97% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą