PTE zarobiły 403,7 mln zł w I pół. 2008 r.

Wynik netto powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) wyniósł 403,7 mln zł w pierwszym półroczu 2008 r. i był o 21,9 proc. wyższy, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku

Publikacja: 19.09.2008 17:24

Wynik brutto wzrósł o 23,6 proc. w skali roku do 498,8 mln zł. - podał GUS.

Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wzrosły o 15,5 proc. do 951,0 mln zł.

Wynik techniczny towarzystw na zarządzaniu funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 454,1 mln zł tj. o 23 proc. wyższym, niż rok wcześniej.

Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 498,9 mln zł zysku brutto (wzrost o 23,6 proc.), a zysk netto 403,7 mln zł (wzrost o 72,6 mln zł).

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 2,8 mld zł (wzrost w skali roku o 8,8 proc.). Główną pozycją przychodów były odsetki od dłużnych papierów wartościowych, stanowiące 77,2 proc. przychodów OFE (62,4 proc. przed rokiem).

Koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie 343,8 mln zł, tj. o 6,0 proc. wyższym niż w pierwszej połowie 2007 r.

Koszty związane z zarządzaniem funduszami wyniosły 304,4 mln zł i stanowiły 88,5 proc. kosztów operacyjnych (89,1 proc. przed rokiem). Zrealizowany (rzeczywisty) zysk z inwestycji wyniósł zaledwie 150,1 mln zł (2,8 mld zł przed rokiem).

Strata, którą obrazuje niezrealizowany wynik wyceny walorów wyniosła 15,6 mld zł (przed rokiem odnotowano zysk w kwocie 8,9 mld zł).

- W tej sytuacji zagregowany wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych był ujemny w wysokości 13,0 mld zł (wobec 13,9 mld zł wykazanego przed rokiem zysku)"- podał GUS.

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na koniec czerwca 2008 r. wyceniono na kwotę 2,6 mld zł (wzrost o 11,4 proc.).W strukturze aktywów 52,7 proc. stanowił majątek obrotowy (59,8 proc. przed rokiem).

Wynik brutto wzrósł o 23,6 proc. w skali roku do 498,8 mln zł. - podał GUS.

Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wzrosły o 15,5 proc. do 951,0 mln zł.

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?