Jak zabezpieczyć sukcesję firmy

Ubezpieczenie na życie pozwoli rodzinie zmarłego przedsiębiorcy na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.

Publikacja: 04.11.2019 15:29

Jak zabezpieczyć sukcesję firmy

Foto: Shutterstock

O ubezpieczeniu samochodu, majątku, zabezpieczeniach przed ryzykiem związanym ze zmianami kursów walut czy niewypłacalnością kontrahentów przedsiębiorcy przeważnie pamiętają. Mniej popularne jest myślenie o przyszłości działalności gospodarczej oraz rodziny w przypadku śmierci przedsiębiorcy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej firma kończy istnienie, a rodzina przeważnie zostaje zostaje z długami. Jeszcze gorzej jest w przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdzie po śmierci jednego ze wspólników spadkobiercy muszą spłacić nie tylko długi zmarłego wobec kontrahentów, ZUS, fiskusa czy banku, ale także spłacić żyjącego wspólnika.

Rozwiązaniem może być ubezpieczenie na życie. Polisa, którą wykupi przedsiębiorca, może pomóc wszystkim zainteresowanym – spadkobiercom i wierzycielom.

Warto sprawdzić: Biuro na godziny – zalety pracy w biurach coworkingowych

Ubezpieczenie pomoże kontynuować działalność

W przypadku śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z mocy prawa kończy się ta forma działalności gospodarczej. Automatycznie wygasają umowy o pracę zawarte z przedsiębiorcą – pracownicy i ich rodziny mogą więc zostać bez środków do życia. Firmę wykreśla się z ewidencji działalności gospodarczej oraz z rejestru Głównego Urzędu Statystycznego. Z mocy prawa wygasają wszystkie umowy, zezwolenia, koncesje i pełnomocnictwa.

– Zobowiązania, na przykład kredyty hipoteczne, pożyczki, kredyty inwestycyjne, stają się natychmiast wymagalne – przypomina Karolina Najgrodzka, prawnik, doradca ubezpieczeniowy Avivy.

Spadkobiercy, którzy dziedziczą składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa, mają niebagatelny problem: w jaki sposób poradzić sobie ze spłatą zobowiązań, również podatkowych.

– Warto, aby przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą szczerze odpowiedział sobie na trudne, ale ważne pytanie – co stanie się z jego biznesem, gdyby go nagle zabrakło – mówi Karolina Najgrodzka.

Przedsiębiorca na ogół wie, jakie są potencjalne koszty działalności, i jeśli chce, żeby jego firmę prowadził ktoś z rodziny po jego śmierci, powinien się na ten wypadek zabezpieczyć. Zabezpieczenie przyda się także wtedy, gdy rodzina właściciela firmy nie będzie zainteresowana prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż przydadzą się jej pieniądze na spłatę zobowiązań zmarłego.

Warto sprawdzić: Karty z doładowaniem i bonusami dla firm

Unieśmiertelnianie działalności gospodarczej

Sukcesję można zaplanować. Nazywa się to unieśmiertelnieniem działalności gospodarczej. W tym celu trzeba stworzyć określone zapisy, które umożliwią następcy prowadzenie działalności gospodarczej, oraz kupić polisę na życie. Zapisy te powinny być szersze niż w księgach handlowych, powinny one obejmować takie informacje, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która nie ma pojęcia o tym, czym zajmuje się przedsiębiorca. Zapisy te powinny np. obejmować informacje, z kim spółka współpracuje czy z jakich usług korzysta.

– Można stworzyć rachunek zysków i strat i określić kwotę, która będzie istotna do przejęcia bądź likwidacji, a następnie wykupić ubezpieczenie na życie na tę kwotę. Uposażeni z polisy mogą być spadkobiercy, jak również tylko osoba, która przeznaczona jest na następcę właściciela firmy – wyjaśnia Dariusz Malicki z Aegona. – Jako że jednoosobowa działalność gospodarcza wygasa wraz ze śmiercią właściciela, to jego następca jest nowym podmiotem gospodarczym, jest więc nieznany dla banku, firmy leasingowej, klientów, którzy być może udzielali kredytów kupieckich. Z tego powodu nowy właściciel firmy potrzebuje pieniędzy na rozruch.

Zaletą ubezpieczenia jest to, że nie wchodzi ona do masy spadkowej i uposażony dostaje pieniądze w ciągu 30 dni. Jeżeli natomiast właściciel firmy odłoży jakąś kwotę, która ma zapewnić bezbolesną sukcesję, to pieniądze wejdą w skład spadku, czyli na wypłatę trzeba będzie poczekać do zakończenia postępowania spadkowego.

Jak wybrać polisę?

Stroną umowy ubezpieczenia oraz ubezpieczonym powinien być przedsiębiorca. Uposażonymi, czyli uprawnionymi do wypłaty świadczenia z tytułu śmierci, powinni być spadkobiercy przedsiębiorcy, ponieważ na nich ciąży obowiązek spłacenia wszystkich zobowiązań.

– Suma ubezpieczenia, czyli kwota, jaką uposażony otrzyma w razie śmierci przedsiębiorcy,

powinna przede wszystkim umożliwiać spłatę zobowiązań, ale to za mało – mówi Karolina Najgrodzka. – Lepiej, aby suma ubezpieczenia uwzględniała też dodatkową kwotę, która umożliwi kontynuowanie działalności gospodarczej, zachowanie dorobku zmarłego przedsiębiorcy. Te pieniądze bardzo przydadzą się np. na zatrudnienie fachowca-menedżera, a także przekwalifikowanie się rodziny zmarłego, aby mogła kontynuować rodzinny biznes.

Do analizy i przedstawienia wariantu ubezpieczenia konieczna jest indywidualna analiza poszczególnego przypadku.

– Jest ona różna nie tylko od charakteru prowadzenia działalności (działalność gospodarcza, spółka cywilna czy jawna, spółka komandytowa czy spółki prawa handlowego), ale też od indywidualnej sytuacji właścicieli, wspólników czy akcjonariuszy i ich potencjalnych spadkobierców – mówi Dariusz Malicki. – Dlatego tak ważna jest wspólna analiza sytuacji zainteresowanych i doradcy ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie na życie warto rozszerzyć o ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa, gdyż jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą utraci sprawność, np. na skutek wypadku czy udaru, rodzina nie tylko pozostanie bez dochodów, ale również będzie miała na utrzymaniu niesprawnego właściciela firmy.

Przykład

Klient prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą: osiedlowy sklep spożywczo-monopolowy. Zatrudnia trzy osoby na umowę o pracę, płacąc im pensję netto 2500 zł. Lokal wynajmuje od spółdzielni mieszkaniowej, płacąc czynsz w wysokości 4000 zł miesięcznie. Ma samochód dostawczy w leasingu – spłaca raty leasingowe w wysokości 3000 zł miesięcznie oraz samochód osobowy kupiony w tej samej firmie leasingowej – rata miesięczna to 2000 zł. Wartość towaru w sklepie to 100 tys. zł, w tym 30 tys. zł w towarach o krótkim terminie ważności. Przedsiębiorca ma kredyt obrotowy w wysokości 30 tys. zł oraz zobowiązania wobec dostawców na kwotę 50 tys. zł. Gotówka w kasie to 3000 zł, wartość wyposażenia sklepu 20 tys. zł, gotówka na koncie firmowym 10 tys. zł. Żona nie pracuje. Kredyt hipoteczny na mieszkanie 100 tys. zł, wydatki miesięczne na prowadzenie domu – 5000 zł. Z chwilą śmierci wszystkie umowy wygasają. Pozostają zobowiązania i należności. Aktywa łącznie wynoszą 84 tys. zł, pasywa około 111 tys. zł. W przypadku braku sukcesji przedsiębiorca powinien kupić polisę na 27 tys. zł plus trzyletnie wydatki rodziny (przyjmuje się że trzy lata to jest konieczny okres na przystosowanie się do nowej rzeczywistości), czyli ok. 180 tys. zł plus 100 tys. zł kredyt hipoteczny, co daje łącznie 307 tys. zł.

O ubezpieczeniu samochodu, majątku, zabezpieczeniach przed ryzykiem związanym ze zmianami kursów walut czy niewypłacalnością kontrahentów przedsiębiorcy przeważnie pamiętają. Mniej popularne jest myślenie o przyszłości działalności gospodarczej oraz rodziny w przypadku śmierci przedsiębiorcy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej firma kończy istnienie, a rodzina przeważnie zostaje zostaje z długami. Jeszcze gorzej jest w przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdzie po śmierci jednego ze wspólników spadkobiercy muszą spłacić nie tylko długi zmarłego wobec kontrahentów, ZUS, fiskusa czy banku, ale także spłacić żyjącego wspólnika.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy