300 mln euro na ekologiczne przemiany firm

Jesteś dużym przedsiębiorcą, chcesz zmienić swój biznes i sprawić, by był on bardziej ekologiczny? Tego typu inwestycje można zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy.

Publikacja: 03.07.2024 04:30

Pożyczki z KPO mogą wesprzeć inwestycje firm związane z instalacją własnych odnawialnych źródeł ener

Pożyczki z KPO mogą wesprzeć inwestycje firm związane z instalacją własnych odnawialnych źródeł energii

Foto: AdobeStock

Do sięgania po te pieniądze zachęcał w zeszłym tygodniu przedsiębiorców wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. W telekonferencji informacyjno-konsultacyjnej dla dużych przedsiębiorstw, które chcą pozyskać wsparcie na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, wzięło udział kilkuset chętnych. Wśród prowadzących byli przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Ministerstwo Aktywów Państwowych realizuje trzy projekty w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Naszym celem, czyli celem administracji rządowej, jest udostępnianie tych pieniędzy przedsiębiorstwom i później doprowadzenie do korzystnego wykorzystania i rozliczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówił min. Jacek Bartmiński.

Pieniądze z KPO na zmiany ekologiczne w biznesie

Pieniądze z KPO mogą zostać wykorzystane na obniżenie emisyjności czy wzrostu udziału niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii przez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz redukcję gazów cieplarnianych. Wsparcie przeznaczone jest dla dużych przedsiębiorstw. – Na tego typu inwestycje przewidziano 300 mln euro (ponad 1,3 mld zł) w formie bardzo preferencyjnych kredytów, a nie jako dofinasowanie przedsięwzięcia – mówił wiceszef resortu aktywów państwowych.

Wnioski będzie można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie będą one oceniane według jasno określonych kryteriów Krajowego Planu Odbudowy. Będą składane w systemie ciągłym i obsługiwane na bieżąco, czyli zaraz po wpłynięciu.

Czytaj więcej

ESG w budownictwie: kolejny filar klimatycznej rewolucji

Firmy zakwalifikowane do programu będą mogły uzyskać wsparcie na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji przemysłowo-produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, instalacji elektroenergetycznych, prowadzące do zmniejszania i racjonalizacji zużycia energii i podniesienia sprawności procesu produkcyjnego. Wsparcie obejmie też działania zwiększające udział wykorzystania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych paliw w procesach wytwarzania z zachowaniem najwyższych standardów emisyjnych. W grę wchodzi także zastępowanie niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną oraz termomodernizacja budynków i obiektów wykorzystywanych w procesach przemysłowych.

Pożyczki finansowane z KPO będą mogły wesprzeć także przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych, takich jak budowa i instalacja własnych odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, w tym turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, systemów geotermalnych, pomp ciepła itp. Można będzie dzięki nim sfinansować także budowę magazynów energii w przedsiębiorstwach w powiązaniu z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz budowę bądź modernizację własnych (wewnętrznych) niskoemisyjnych źródeł energii.

Pożyczki na przemianę ekologiczną polskich firm

Kwota pożyczki, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, będzie sięgać od 1 mln do 50 mln zł. Jej preferencyjne oprocentowanie ma być oparte na stopie oprocentowania 0,3 x WIBOR 3M + 50 pkt baz., nie mniej niż 1,5 proc. w skali roku. Okres finansowania sięga do 20 lat z możliwością bezkosztowego skrócenia okresu spłaty.

Finansowanie pokryje do 90 proc. kosztów kwalifikowanych projektu netto (z wyłączeniem podatku VAT), co oznacza, że wkład własny wynosi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowanych netto. Nie będzie wymogu spłaty rat kapitału pożyczki w okresie realizacji inwestycji i ponoszenia nakładów inwestycyjnych, a maksymalny okres karencji spłat kapitału to 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Pożyczka nie będzie podlegała umorzeniu i będzie udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych lub w formie zaliczek. Udzielona pożyczka podlegać będzie przy tym zabezpieczeniu, a rekomendowany pakiet zabezpieczeń zależeć będzie od wyniku końcowej oceny wniosku o udzielenie pożyczki i zidentyfikowanych ryzyk. Dofinansowanie nie będzie przy tym udzielone na przedsięwzięcia rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do sięgania po te pieniądze zachęcał w zeszłym tygodniu przedsiębiorców wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. W telekonferencji informacyjno-konsultacyjnej dla dużych przedsiębiorstw, które chcą pozyskać wsparcie na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, wzięło udział kilkuset chętnych. Wśród prowadzących byli przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Ministerstwo Aktywów Państwowych realizuje trzy projekty w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Naszym celem, czyli celem administracji rządowej, jest udostępnianie tych pieniędzy przedsiębiorstwom i później doprowadzenie do korzystnego wykorzystania i rozliczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówił min. Jacek Bartmiński.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Ogromne pieniądze dla start-upów
Finanse firmy
PARP: Niespodziewany nabór dla HoReCa
Finanse firmy
Oto TOP 3 naborów w czerwcu
Finanse firmy
Nowe pożyczki zabezpieczone gwarancją InvestEU
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Finanse firmy
Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ