Ogromne pieniądze dla start-upów

Rozwój start-upów jest nieodłączną częścią budowania gospodarki opartej na innowacjach – przekonuje PARP. Bez wsparcia z zewnątrz byłby on jednak często niemożliwy. Z pomocą przychodzą programy rządowe i pieniądze unijne.

Publikacja: 03.07.2024 04:30

Na wsparcie mogą liczyć innowacyjne przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), które m

Na wsparcie mogą liczyć innowacyjne przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), które m.in. prowadzą badania nad innowacyjnymi produktami czy rozwiązaniami

Foto: AdobeStock

Z raportu z badania „Global Entrepreneurship Monitor Polska 2023”, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wynika, że programy rządowe, dotacje i granty są istotnym źródłem finansowania start-upów. Na ten typ finansowania wskazało 40 proc. start-upów i 36 proc. pozostałych firm. To, jak kluczową rolę we wspieraniu start-upów odgrywają podmioty państwowe, pokazuje też raport „Polskie Startupy 2023”. Wynika z niego, że z finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skorzystało 23 proc. start-upów, z PARP 16 proc., a z PFR 8 proc. Wśród badanych start-upów, którym udało się pozyskać zewnętrzne finansowanie, najwięcej (31 proc.) uzyskało wsparcie w wysokości 1–2 mln zł. Kolejne 19 proc. zadeklarowało sumę w wysokości 2–5 mln zł, a w przypadku 11 proc. wyniosła ona między 5 mln zł a 10 mln zł. Start-upy, które zebrały kwotę przekraczającą 10 mln zł, stanowią 14 proc. ogółu badanych.

Czytaj więcej

Potrzeba pieniędzy dla spółek deep tech

– Zapewnienie start-upom dostępu do finansowania ma zasadnicze znaczenie dla jak najlepszego wykorzystania ich potencjału, a w efekcie do rozwoju innowacji i wzrostu gospodarczego – przekonuje PARP. I wskazuje, że w ciągu 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej realizowano wiele programów wsparcia skierowanych do początkujących przedsiębiorców.

Ile dostały start-upy?

– W ramach dotychczasowych działań PARP wspierających start-upy zawarto prawie 3 tys. umów o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Środki te pochodziły z programów Innowacyjna Gospodarka (POIG), Polska Wschodnia (POPW) oraz Inteligentny Rozwój (POIR) – wylicza Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP. – Organizowane przez PARP działania umożliwiały m.in. kompleksową inkubację dla start-upów, które miały pomysł na przełomowy wyrób lub usługę, wsparcie eksperckie i finansowe, a także przyspieszenie rozwoju start-upów poprzez doprowadzenie do etapu testowania ich rozwiązania w dużych spółkach – dodaje.

W ramach programu Innowacyjna Gospodarka PARP realizowała działanie „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Celem konkursu było stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą nie dłużej niż rok. Dofinansowaniem objęto projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Do PARP wpłynęło ponad 13,5 tys. wniosków, z czego wsparciem objęto ponad 2,3 tys. projektów na łączną kwotę dofinansowania niemal 1,3 mld zł.

Czytaj więcej

Koniec najgorszego okresu dla start-upów? Zapowiada się ożywienie

Z kolei z programu Polska Wschodnia realizowane było działanie „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, w ramach którego działalność prowadziło łącznie osiem platform startowych, czyli partnerstw ośrodków innowacji z Polskich Wschodniej. Oferowały one darmowe kompleksowe programy wsparcia start-upów. Na ten cel otrzymały niemal 126 mln zł z Funduszy Europejskich. Pomysłodawcy mogli zgłosić swój pomysł do wybranej platformy, gdzie otrzymywali kompleksowe wsparcie w budowie rentownego modelu biznesowego oraz przygotowaniu podstawowej wersji swojego produktu. Po zakończeniu inkubacji start-upy mogły ubiegać się o bezzwrotną dotację na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. W ramach działania pozyskano ok. 11 tys. innowacyjnych pomysłów biznesowych, z czego ponad 1,7 tys. zakończyło się inkubacją, a ponad 500 z nich uzyskało dotacje PARP sięgające nawet 1 mln zł i rozpoczęło sprzedaż.

Wsparcie dla start-upów to także Programy Akceleracyjne finansowane z programu Innowacyjny Rozwój. Łącznie wsparcie start-upom oferowało 19 akceleratorów, które w latach 2016–2020 otrzymały 232,5 mln zł dofinansowania na realizację programów akceleracyjnych, mających na celu przyspieszenie rozwoju polskich start-upów. Młode spółki mogły rozwinąć swoje innowacyjne produkty i przetestować swoje rozwiązanie z partnerami korporacyjnymi. Ponadto start-upy uzyskały dostęp do wiedzy, infrastruktury technicznej oraz kanałów sprzedaży dużego przedsiębiorstwa. Operatorzy programów akceleracyjnych otrzymali ponad 6 tys. zgłoszeń, rozpoczęli współpracę z ponad 600 start-upami, a w 233 przypadkach współpraca ta skutkowała wdrożeniem przy udziale odbiorcy technologii.

PARP dalej wspiera

Obecnie nowo wybrane platformy startowe prowadzą swoje nabory dla pomysłodawców zainteresowanych tworzeniem przełomowych produktów. Osoby, które chcą rozwinąć innowacyjny pomysł w rentowny produkt we współpracy z ekspertami i mentorami biznesowymi i są gotowe założyć działalność w Polsce Wschodniej, mogą zgłaszać się do jednej z sześciu platform startowych: HugeTECH Revolution, Wschodni Akcelerator Biznesu 2, Hub of Talents 3, Platformy Startowe Start in…, Centralny Akcelerator Innowacji – Mazovian StartUPolis oraz Unicorn Hub – edycja II. Platformy te to partnerstwa ośrodków innowacji z Polski Wschodniej, które oferują darmowe kompleksowe programy wsparcia start-upów od momentu rejestracji spółki. Każdy start-up zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie uczestniczył w indywidualnym, dostosowanym do jego potrzeb programie inkubacji. Po jego ukończeniu najlepsze start-upy mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 600 tys. zł na rozwój swojego biznesu. To oferta konkursu PARP: Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej start-upu.

Z kolei w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki PARP organizuje działanie Startup Booster Poland – Smart UP. Jego celem jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (start-upów) poprzez programy rozwojowe oferowane przez akceleratory wybrane w trybie konkursowym. PARP wybrała do dofinansowania 17 projektów, które zaprezentowały najatrakcyjniejsze i najefektywniejsze koncepcje akceleracji start-upów. Otrzymały one łącznie ponad 260 mln zł przy średniej kwocie wsparcia wynoszącej 15,3 mln zł.

Wybrane podmioty oferować będą programy akceleracji start-upów polegające na profesjonalnych działaniach wspierających dynamiczny rozwój młodych spółek technologicznych. W toku akceleracji start-upy – oprócz wsparcia ekspertów, mentorów oraz korporacji i funduszy VC – będą mogły uzyskać granty w kwocie do 400 tys. zł.

Z raportu z badania „Global Entrepreneurship Monitor Polska 2023”, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wynika, że programy rządowe, dotacje i granty są istotnym źródłem finansowania start-upów. Na ten typ finansowania wskazało 40 proc. start-upów i 36 proc. pozostałych firm. To, jak kluczową rolę we wspieraniu start-upów odgrywają podmioty państwowe, pokazuje też raport „Polskie Startupy 2023”. Wynika z niego, że z finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skorzystało 23 proc. start-upów, z PARP 16 proc., a z PFR 8 proc. Wśród badanych start-upów, którym udało się pozyskać zewnętrzne finansowanie, najwięcej (31 proc.) uzyskało wsparcie w wysokości 1–2 mln zł. Kolejne 19 proc. zadeklarowało sumę w wysokości 2–5 mln zł, a w przypadku 11 proc. wyniosła ona między 5 mln zł a 10 mln zł. Start-upy, które zebrały kwotę przekraczającą 10 mln zł, stanowią 14 proc. ogółu badanych.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
300 mln euro na ekologiczne przemiany firm
Finanse firmy
PARP: Niespodziewany nabór dla HoReCa
Finanse firmy
Oto TOP 3 naborów w czerwcu
Finanse firmy
Nowe pożyczki zabezpieczone gwarancją InvestEU
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Finanse firmy
Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ