Dotacje do wzięcia w 2020. Konkursów nie zabraknie

Wprawdzie obecna perspektywa środków unijnych się kończy, ale konkursów i dotacji w 2020 roku nie zabraknie.

Publikacja: 30.12.2019 18:33

Dotacje do wzięcia w 2020. Konkursów nie zabraknie

Foto: Bloomberg

Tylko w zatwierdzonym pod koniec listopada programie operacyjnym „Inteligentny rozwój” na przedsiębiorców czekają 3 mld zł, a pieniędzy będzie jeszcze więcej. Są też nowe granty dla spółek działających w Polsce Wschodniej.

Wśród 13 zaplanowanych konkursów na przyszły rok są również te, które cieszyły się dotychczas największym zainteresowaniem – Szybka ścieżka, Badania na rynek i programy sektorowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Będą też kontynuowane trzy nabory w konkursach ogłoszonych pod koniec tego roku oraz dziesięć już rozpoczętych, których zakończenie zaplanowane jest na lata 2020 i 2021.

Do połowy marca przyszłego roku kontynuowany będzie nabór wniosków na realizację dużych przedsięwzięć B+R, ważnych dla rozwoju poszczególnych branż, a do końca marca na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. W styczniu rozpoczną się też nabory wniosków w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony 19 grudnia, w poddziałaniu Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich „Granty na eurogranty”. Pieniądze można pozyskać na zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, a wnioski będzie można składać ponad rok – do 14 stycznia 2021 r.

Komisja Europejska na początku roku przedłużyła do 2022 r. zasady dotyczące pomocy publicznej. Konkursy będą więc mogły być organizowane nawet dwa lata dłużej, niż pierwotnie przewidywano, a to oznacza możliwość lepszego wykorzystania pieniędzy.

Warto sprawdzić: Zwrot nadwyżki VAT można przyspieszyć

POiR dla małych i dużych

Najwięcej pieniędzy – 1,4 mld zł –przeznaczono na pięć konkursów organizowanych w ramach III osi Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Trzy nabory będą ogłoszone w poddziałaniu Badania na rynek, w którym z puli 550 mln zł 150 mln zł zostanie przeznaczonych dla firm działających w średnich miastach, a 50 mln zł na projekty, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami. Jeden konkurs zostanie ogłoszony w poddziałaniu Kredyt na innowacje technologiczne i jeden w ramach Wsparcia MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, którego celem jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

W ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R planowane są trzy konkursy o wartości 1,25 mld zł. Uruchomione będą w poddziałaniu na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dwa z nich przeznaczone są dla firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw i konsorcjów. W trzecim będą mogły wziąć udział małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające certyfikaty Seal of Excellence, przyznawane wysoko cenionym projektom składanym w ramach programu Horyzont 2020, które zdobyły wprawdzie punkty wymagane do uzyskania dofinansowania, ale nie uzyskały go ze względu na ograniczony budżet.

W II osi priorytetowej – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – również zostaną przeprowadzone trzy konkursy, na które przeznaczono 375 mln zł. Nabory będą ogłoszone na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz w działaniu Design dla przedsiębiorców – na realizację programu Dostępność+, który przeznaczony jest dla małych i średnich firm z całego kraju spoza Polski Wschodniej. Nowością są „Granty na eurogranty” przeznaczone na zwiększanie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP przez zwiększenie ich udziału w programach niefinansowanych z funduszy strukturalnych. Chodzi o pomoc w przygotowaniu projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Komisji Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Nabór wniosków będzie podzielony na rundy – rozpocznie się 21 stycznia 2020 r., a zakończy się 12 stycznia 2021 r. Dokładne informacje zostaną podane 19 grudnia.W ramach IV osi priorytetowej – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego – planowane są dwa konkursy. Ile na nie zostanie przeznaczonych pieniędzy, jeszcze nie wiadomo, ale wiadomo, że finansowanie będzie przeznaczone na projekty aplikacyjne oraz rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Warto sprawdzić: Bonusy od banku dla nowego przedsiębiorstwa

Obiecująca Polska Wschodnia

Wsparcie na innowacyjne produkty będą mogły otrzymać również małe i średnie firmy, które inwestują na terenie jednego z pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu Polska Wschodnia przeznaczono dla nich 400 mln zł. To nie dużo, ale 900 mln zł pozostało jeszcze z konkurów ogłoszonych w tym roku, na które pierwotnie przeznaczono 1,375 mld zł.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, podkreśla, że są pieniądze na rozwój produktów sieciowych, łączących pod wspólną marką działalność kilku podmiotów, np. w branży turystycznej, na tworzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych i innowacyjne wzornictwo. Na wsparcie mogą też liczyć firmy planujące wejście na rynki zagraniczne.

Cały czas trwa jeszcze nabór wniosków w konkursie o dotację dla startupów w działających od stycznia sześciu Platformach Startowych, do których mogą się zgłaszać ze swoimi pomysłami kandydaci planujący innowacyjny biznes. Szansę na dofinansowanie miało mieć 1,3 tys. firm. Dotychczas – jak podał resort – ze wsparcia skorzystało ok. 1,1 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a ich dofinansowanie pozwoli na wdrożenie ponad 1 tys. innowacji i stworzenie blisko 1,2 tys. nowych miejsc pracy. Autorzy najbardziej obiecujących pomysłów mogli i mogą liczyć na pomoc ekspertów.

W przyszłym roku startupy będą mogły starać się o dofinansowanie dalszego rozwoju i pierwszą sprzedaż – maksymalnie nawet do 1 mln złotych. Rozpoczęty w 2019 r. nabór wniosków będzie trwał w podziale na rundy do końca 2021 r. Ma to – jak podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak – pozwolić na wyrównanie szans w skorzystaniu z dotacji wszystkim startupom z sukcesem kończących inkubację w Platformach Startowych.

Dotacje 2020 - nabory wniosków I kw.

Dzialania i poddziałaniaPoczątek składania wnioskówKoniec składania wnioskówCel finansowaniaMaksymalna wysokość dofinansowaniaWysokość wkładu własnegoDla kogo
Źródło: PARP, NCBR
Styczeń
Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus20 marca 201928 maja 2020 r. Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.340 tys. zł0.15MMŚP
Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny - Dostępność Plus17 kwietnia 20197 lipca 2020 Wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. 560 tys. zł0.3MMŚP
Granty na Eurogranty21 stycznia 2020 12 stycznia 2021 Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE bdbdMŚP
Platforma Startowa: Unicorn Hub2 stycznia 2019 27 lipca 2022 Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami Platforma nie przekazuje pieniędzy przedsiębiorcom-start-uoy
Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa9 grudnia 201931 marca 2020finansowanie projektów badawczo-rozwojowych z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii 50%–70% kosztów kwalifikowalnych-MMŚP i duże przedsiębiorstwa
Szybka ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska"14 listopada 201914 stycznia 2020Finansowanie opracowania rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, które przyczyni się do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa nawozów przy poszanowaniu środowiska naturalnego 50%–60% kosztów kwalifikowalnych-przedsiębiorstwa
Luty
Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu1 lutego 202017 February 1900 Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami Platforma nie przekazuje pieniędzy przedsiębiorcom-start-uoy
Platforma startowa: Start in Podkarpackie1 lutego 202015 lutego 2021 Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami Platforma nie przekazuje pieniędzy przedsiębiorcom-start-uoy
Go to Brand11 lutego 20204 kwietnia 20194302800.15
Marzec
Platforma Startowa: Idealist1 marca 202031 sierpnia 2021 Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami Platforma nie przekazuje pieniędzy przedsiębiorcom-start-uoy
Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej1 marca 202030 kwietnia 2020Sfinansowanie działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie działania Wzór na konkurencję. 3 mln zł0.3MŚP
Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny9 marca 20209 maja 2020Sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP. 560 tys. zł0.3MŚP
Badania na rynek - konkurs ogólny25 marca 2020Sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych0.3MŚP

Tylko w zatwierdzonym pod koniec listopada programie operacyjnym „Inteligentny rozwój” na przedsiębiorców czekają 3 mld zł, a pieniędzy będzie jeszcze więcej. Są też nowe granty dla spółek działających w Polsce Wschodniej.

Wśród 13 zaplanowanych konkursów na przyszły rok są również te, które cieszyły się dotychczas największym zainteresowaniem – Szybka ścieżka, Badania na rynek i programy sektorowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Będą też kontynuowane trzy nabory w konkursach ogłoszonych pod koniec tego roku oraz dziesięć już rozpoczętych, których zakończenie zaplanowane jest na lata 2020 i 2021.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse firmy
Firmy ufają kontrahentom bez ich sprawdzania
Materiał Promocyjny
Czas to pieniądz - zamień swoje faktury na gotówkę nawet w 24 godziny
Finanse firmy
Firmy odchodzą od gotówki. Ponad milion terminali
Finanse firmy
Trwa powyborcze liczenie głosów. Podsumowujemy finansowe obietnice wyborcze
Finanse firmy
Na działalności i w długach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?