Co zrobić, gdy nie stać nas na zapłacenie raty leasingu

Sprawdzamy, jakie rozwiązania oferują klientom firmy leasingowe w kryzysowej sytuacji związanej z pandemią.

Publikacja: 24.04.2020 19:03

Co zrobić, gdy nie stać nas na zapłacenie raty leasingu

Foto: Adobe Stock

Podobnie jak banki, firmy leasingowe umożliwiają zawieszenie lub obniżenie na 3 lub 6 miesięcy raty leasingowej. Przeważnie można to zrobić w uproszczony sposób wypełniając odpowiedni wniosek na stronie firmy leasingowej. Ważne jest, aby w razie problemów z płynnością nie dopuści do powstania zaległości, które uruchomią działania windykacyjne. Wypowiedzenie umowy przez leasingodawcę, spowoduje utratę przedmiotu i powstanie dodatkowego zadłużenia. Wznowienie umowy jest możliwe, po spłaceniu wszystkich zaległości, zapłacie bieżącej raty oraz opłaty manipulacyjnej. Proces windykacji może być, więc bardzo kosztowny. Warto sprawdzić jakie rozwiązania oferują firmy leasingowe.

Warto sprawdzić: Rozwiązania, które mają pomóc przetrwać pandemię firmom

Zawieszenie raty

Czasowe zawieszenie spłaty leasingu może być jednym ze sposobów poradzenia sobie w przypadku chwilowych problemów z płynnością. W niektórych firmach ratę można zawiesić nawet na 6 miesięcy. W zależności od firmy można zawiesić całą ratę lub tylko ratę kapitałową, co oznacza że część odsetkową będzie trzeba spłacą. W zamian niektóre firmy mogą pobrać tak zwaną opłatę manipulacyjną.

Czasowe obniżenie raty

Firmy leasingowe umożliwiają także zmianę harmonogramu spłat poprzez czasowe obniżenie raty oraz podniesienie jej w kolejnych miesiącach. Jest to rozwiązanie analogiczne do stosowanego w leasingu sezonowym, z którego dość często korzystają, np.: firmy budowlane lub branża rolnicza. Za tę usługę niektóre firmy leasingowe mogą pobrać opłatę manipulacyjną.

Wydłużenie okresu

Kolejnym sposobem na obniżenie kosztów leasingowych jest wydłużenie okresu leasingowania, które powoduje obniżenie raty kredytu. Rata maleje w zależności od wydłużanego okresu. Zmiana w harmonogramie spłat może się wiązać z koniecznością wniesienia opłaty manipulacyjnej – od 200 zł w górę. O wydłużenie umowy można wnioskować w połączniu z czasowym zawieszeniem lub obniżeniem raty.

Cesja

Dla osób, które nie poradzą sobie ze spłatą zobowiązania w dłuższym okresie i wola się go pozbyć rozwiązaniem może okazać się cesja – czyli przekazanie leasingu innemu podmiotowi. Chcąc jej dokonać, konieczne jest znalezienie firmy, która zdecyduje się przejąć leasing i kontynuować spłatę na dotychczasowych warunkach. Jest to bardzo czasochłonne przedsięwzięcie, i dość trudne w czasie epidemii.

Przedterminowy wykup

Szybszym rozwiązaniem może okazać się sprzedaż przedmiotu umowy, np.: samochodu za gotówkę. Jednak aby móc tego dokonać konieczny jest wcześniejszy wykup z leasingu. Jest to możliwe, jeśli od zawarcia leasingu minęło 40 proc. okresu normatywnej amortyzacji przedmiotu – w przypadku samochodów osobowych są to 2 lata. Leasingodawca rozliczy umowę, żądając zapłaty pozostałych do końca umowy rat pomniejszonych o część oprocentowania i ewentualnie doliczy opłatę manipulacyjną za wcześniejsze zakończenie leasingu.

Przerwanie leasingu

Można także przerwać leasing i zwrócić leasingowany przedmiot. Wówczas umowa zostanie rozliczona podobnie, jak w przypadku wcześniejszego wykupu – leasingodawcy będą przysługiwały pozostałe do końca umowy raty pomniejszone o część oprocentowania i powiększone o opłatę manipulacyjną za przerwanie umowy. Tak wyliczona kwota powinna zostać pomniejszona o wartość zwróconego przedmiotu.

Warto sprawdzić: Składki ZUS a tarcza antykryzysowa. Jak uzyskać zwolnienie

17 marca Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu o 0,5 pkt proc. głównej stopy procentowej poziomu – 1 proc. Oznacza to, spadek kosztów finansowania leasingiem i obniżkę rat.

Co oferują firmy leasingowe:

Alior Leasing – daje możliwość istotnego obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3 miesięcy. Usługa może być uruchomiona za pośrednictwem telefonu oraz drogą elektroniczną.

BNP Paribas Leasing – umożliwia przesunięcie płatności rat pożyczkowych i leasingowych o 6 miesięcy. Z wnioskiem o prolongatę mogą wystąpić klienci, którzy nie mają przeterminowanych należności, ich umowa nie była restrukturyzowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nie była przedmiotem cesji. Umowa jest wydłużana o sześciomiesięczny okres karencji. Wniosek może zostać przeprowadzony zdalnie z wykorzystaniem uproszczonej procedury i bez dodatkowych opłat.

EFL – w ramach Leasingu Swobodnego klient może w ciągu 6 miesięcy dokonywać do 6 zmian przyszłych rat – obniżając wysokość miesięcznego czynszu o połowę lub do 3 czynszów obniżyć wysokość raty do kwoty 1 PLN. Jeśli ktoś znalazł się w trudnej sytuacji spowodowanej przez COVID-19, może on wnioskować o zawieszenie do 6 rat kapitałowych, z jednoczesnym wydłużeniem umowy o ten okres zadłużenia.

Idea Getin Leasing – proponuje możliwość obniżenia raty leasingowej na maksymalny okres do 6 miesięcy do 20 proc. aktualnej wysokości raty i wydłużenie kontraktu do 6 miesięcy.
– ING Lease – umożliwia zawieszenie do sześciu miesięcy spłaty rat leasingu i adekwatnie wydłuży okres finansowania. Wniosek o zawieszenie spłaty można złożyć w kanałach zdalnych.

Masterlease – zakłada możliwość ewentualnych zmian warunków trwających umów, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Klienci są zwolnieni z wszelkich opłat administracyjnych.

mLeasing– obniża najbliższe 6 rat o 90 proc. a umowa zostanie przedłużona o dodatkowe pół roku. Standardowa opłata za zmiany w harmonogramie, która wynosiła wysokość ostatniej zafakturowanej raty, ale nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 3000 zł została na tę okoliczność obniżona o połowę.
Wniosek można pobrać online i złożyć przez e-mail.

Pekao Leasing oferuje odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy. Automatycznie o ten sam czas zostanie wydłużony łączny okres spłaty leasingu. Firma nie będzie pobierała dodatkowych opłat czy prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat, a składanie stosownych próśb może odbywać się zdalnie.

PKO Leasing – oferuje klientom, którzy dotychczas terminowo spłacali leasing, możliwość odroczenia na 6 miesięcy spłaty raty kapitałowej zawartej standardowej umowy leasingu i wydłużenia umowy o ten okres, bez żadnych dodatkowych opłat związanych z aneksowaniem umowy i bez podniesienia wysokości marży. Wniosek można złożyć przez stronę www lub Portal Klienta.

Warto sprawdzić: Koronawirus zmienia terminy ważne dla firm

Santander Consumer Multirent – proponuje odroczenia spłaty części zobowiązań do 3 miesięcy, bez ponoszenia dodatkowych opłat wynikających i bez aneksu do umowy.

Santander Leasing – odroczenie spłaty raty do 6 miesięcy. Złożenie wniosku o odroczenie płatności za pośrednictwem eBOK24 bez opłat i prowizji.

VW Leasing wprowadził możliwość odroczenia w spłacie rat leasingowych, poprzez wydłużenie terminu płatności wystawianych faktur do 90 dni. Wystarczy przesłać dyspozycję adres mailowy firmy.

Podobnie jak banki, firmy leasingowe umożliwiają zawieszenie lub obniżenie na 3 lub 6 miesięcy raty leasingowej. Przeważnie można to zrobić w uproszczony sposób wypełniając odpowiedni wniosek na stronie firmy leasingowej. Ważne jest, aby w razie problemów z płynnością nie dopuści do powstania zaległości, które uruchomią działania windykacyjne. Wypowiedzenie umowy przez leasingodawcę, spowoduje utratę przedmiotu i powstanie dodatkowego zadłużenia. Wznowienie umowy jest możliwe, po spłaceniu wszystkich zaległości, zapłacie bieżącej raty oraz opłaty manipulacyjnej. Proces windykacji może być, więc bardzo kosztowny. Warto sprawdzić jakie rozwiązania oferują firmy leasingowe.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał