Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla firm. Jak ją dostać

W ramach tarczy antykryzysowej rząd przygotował pożyczkę w wysokości 5 tys. zł. Mogą z niej skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy w nie zwolnią pracowników.

Publikacja: 30.04.2020 20:35

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla firm. Jak ją dostać

Foto: Adobe Stock

Zostanie ona wypłacona ze środków Funduszu Pracy. Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy założyli firmę przed 1 marca 2020 roku. Maksymalna kwota pożyczki to 5 tys. zł. Nie trzeba dokumentować spadku lub utraty dochodu z powodu epidemii COVID-19 i można jednocześnie korzystać z różnych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Warto sprawdzić: Na co można liczyć w ramach tarczy antykryzysowej

Warunki

Wnioski o pożyczkę należy składać do powiatowego urzędu pracy odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tego urzędu. Mikroprzedsiębiorcy mogą złożyć wniosek online za pośrednictwem praca.gov.pl lub wysłać listownie.  Pożyczka będzie wypłacona jednorazowo w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Może zostać przeznaczona na opłacenia składek ZUS, podatków oraz na pokrycie kosztów wynajmowania lokalu. Wydatków nie trzeba udokumentować, ale przedsiębiorca we wniosku o kredyt składa oświadczenie, w którym zaznacza, na co przeznaczy otrzymane pieniądze.

Koszt pożyczki

Koszt pożyczki stanowią tylko odsetki od kredytu. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Odsetki wynoszą 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Obecnie stopa redyskonta weksli wynosi 0,55 proc. – czyli oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,00275 proc. Przy kwocie 5 tys. zł pożyczki, odsetki wyniosą 137,50 zł.

Spłata pożyczki rozpocznie się po 3 miesiącach od jej otrzymania. Pożyczkę wraz z odsetkami należy spłacić w ciągu 12 miesięcy. Rada Ministrów może przedłużyć czas spłacania pożyczki w drodze rozporządzenia w ramach przeciwdziałania COVID-19. Rada nie wydaje jednorazowych decyzji w sprawie pojedynczych osób. Jeżeli Rada Ministrów zdecyduje się na przedłużenie okresu spłaty ponad 12 miesięcy będzie to obowiązywało dla wszystkich pożyczkobiorców.

Warunki umorzenia

Pożyczka może zostać umorzona wraz z odsetkami. Mikroprzedsiebiorca musi złożyć wniosek o umorzenie. Warunkiem starania się o umorzenie jest brak zmniejszenie stanu zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Stan zatrudnienia przedsiębiorca podaje jest w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie przedsiębiorca składa oświadczenie o niezmienionym stanie zatrudnienia.

Wniosek o umorzenie pożyczki mikroprzedsiębiorca może złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. Pisma można składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub pisemnie na adres powiatowego urzędu pracy.

Warto sprawdzić: Składki ZUS a tarcza antykryzysowa. Jak uzyskać zwolnienie

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do zawarcia klauzuli o następującej treści – „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zostanie ona wypłacona ze środków Funduszu Pracy. Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy założyli firmę przed 1 marca 2020 roku. Maksymalna kwota pożyczki to 5 tys. zł. Nie trzeba dokumentować spadku lub utraty dochodu z powodu epidemii COVID-19 i można jednocześnie korzystać z różnych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Warto sprawdzić: Na co można liczyć w ramach tarczy antykryzysowej

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał