Warunkiem wycofania składki jest złożenie do ZUS wniosku o wypłatę nadpłaconych środków, najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Składki należy zapłacić do 10 maja w przypadku osób samozatrudnionych lub 15 maja osób zatrudniających. Prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za wcześniejsze okresy.

Warto sprawdzić: Składki ZUS a tarcza antykryzysowa. Jak uzyskać zwolnienie

Podobnie sytuacja wygląda z wnioskami o zwrot wcześniejszej nadpłaty składek, takie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, nawet jeśli nadpłata została rozliczona na bieżące należności. Oczywiście o ile prawo do zwrotu nadpłaty nie uległo przedawnieniu (5 lat.) i przedsiębiorca spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata rozliczy się na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

Wniosek o zwrot nadpłaty jest dostępny na stronie ZUS. Może być złożony poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach.

We wniosku koniecznie należy zaznaczyć, jak mają być zwrócone pieniądze. Preferowany jest zwrot na rachunki bankowe, zapisany na koncie płatnika składek w ZUS. Informację o stanie rozliczeń można sprawdzić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).