Łącznie na rodzimym rynku znajduje się obecnie już blisko 1 mln terminali do obsługi płatności bezgotówkowych. – Milion terminali funkcjonujących w naszym kraju to wyraźny sygnał, że płatności bezgotówkowe są coraz bardziej powszechne i łatwiej dostępne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Niemal co trzeci terminal w Polsce został zainstalowany w ramach programu „Polska bezgotówkowa”. To oznacza, że fundacja od ponad dwóch lat precyzyjnie dociera w te miejsca, w których płatności bezgotówkowe nie były wcześniej dostępne – mówi dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Warto sprawdzić: Banki zamykają okienka z kasami. Przestają być potrzebne

Z terminali zainstalowanych w ramach programu korzysta obecnie blisko 218 tys. podmiotów. Stanowi to niemal 50 proc. rynku akceptantów. Ponad 8 tys. wszystkich terminali zainstalowanych przy wsparciu fundacji działa w sektorze publicznym. Dzisiaj dla przedsiębiorców możliwość uruchomienia akceptacji płatności bezgotówkowych jest szczególnie ważna. Stanowi bowiem element modernizacji biznesu oraz skuteczny sposób dotarcia do szerszego grona klientów, którzy obecnie znacznie chętniej dokonują płatności kartą lub telefonem niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Program „Polska bezgotówkowa” pomaga unowocześnić polską gospodarkę. Jednak pomimo bardzo dużych przyrostów liczby terminali płatniczych w Polsce poziom nasycenia tych urządzeń na 1000 mieszkańców jest ciągle niższy niż średnia europejska.

Do programu „Polska bezgotówkowa” mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Uczestnicy programu otrzymają wsparcie ze strony fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.