Jak najdłużej zatrzymać seniora na rynku pracy

Samo podniesienie ustawowego wieku emerytalnego nie przyniesie efektu. Potrzeba szeregu spójnych działań w wielu obszarach by ludzie przechodzili na emeryturę później.

Publikacja: 09.11.2020 17:15

Jak najdłużej zatrzymać seniora na rynku pracy

Foto: Adobe Stock

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej przedstawili szereg rekomendacji dla polityki emerytalnej i polityki rynku pracy w zakresie kształtowania efektywnego wieku emerytalnego i aktywności zawodowej osób starszych w Polsce.

ludzie muszą wiedzieć, że nie warto zbyt wcześnie schodzić z rynku pracy, bo boleśnie odczują ekonomiczne konsekwencje tego kroku. Fałszywe tworzenie poczucia państwa opiekuńczego nie pomaga w dotarciu z tą świadomością.

Według opracowania, którego autorami są Edyta Marcinkiewicz i Filip Chybalski, obserwowany w ostatnich dwóch dekadach stopniowy wzrost efektywnego wieku emerytalnego w krajach OECD nie rekompensuje w wystarczającym stopniu wydłużającego się trwania życia, skutkującego rosnącym udziałem okresu emerytalnego w cyklu życia jednostki.

Rosnące wydatki emerytalne powodowane przyrostem populacji emerytów przy jednoczesnej dość stabilnej jak dotychczas adekwatności dochodowej systemów emerytalnych, w coraz większym stopniu obciążają pokolenie pracujące.

Według naukowców Polska, odchodząc od stopniowego i rozłożonego w czasie podwyższania ustawowego wieku emerytalnego, naraża się na pogłębianie tego niekorzystnego zjawiska. Oczywiście, jak dowodzą przeprowadzone badania, ustawowy wiek emerytalny jest jednym z wielu czynników kształtujących aktywność zawodową osób starszych.

– Podniesienie ustawowego wieku emerytalnego, wokół czego toczy się debata publiczna, nie jest celem samym w sobie. Celem jest stymulowanie aktywności zawodowej osób starszych i wzrost efektywnego wieku emerytalnego (czyli wieku, w którym ludzie faktycznie przechodzą na emeryturę), a ustawowy wiek emerytalny stanowi jedno z wielu narzędzi służących realizacji tego celu. – pisze Marcinkiewicz i Chybalski.

Autorzy opracowali szereg rekomendacji, które mogłyby przedłużyć aktywność zawodową seniorów. Według nich przede wszystkim ludzie muszą wiedzieć, że nie warto zbyt wcześnie schodzić z rynku pracy, bo boleśnie odczują ekonomiczne konsekwencje tego kroku. Fałszywe tworzenie poczucia państwa opiekuńczego nie pomaga w dotarciu z tą świadomością.

Ponadto naukowcy wskazują na konieczność edukowania społeczeństwa oraz zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną zwłaszcza osób w wieku przedemerytalnym – pozytywny wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową osób starszych. Ich zdaniem konieczne są też dodatkowe działania zwiększające aktywność zawodową seniorów zarówno na poziomie rządowym jak i w przedsiębiorstwach. Dodatkowe programy budowania oszczędności mogą także działać stymulacyjnie na wydłużanie aktywności zawodowej osób starszych.

Naukowcy krytycznie oceniają ostatnie dekady zmian w emeryturach. Polityka emerytalna wymaga jasnego ukierunkowania i przekazu informacyjnego. Tymczasem analizując zmiany zachodzące w polskim systemie emerytalnym na przestrzeni ostatnich 20 lat, taki kierunek trudno jest wskazać.

– decyzje emerytalne, także te dotyczące wieku przejścia na emeryturę, wymagają stabilności otoczenia prawno-organizacyjnego, gdyż muszą być planowane przez jednostkę w długim horyzoncie czasowym. Panujący chaos zwiększa niepewność towarzyszącą podejmowaniu tych decyzji, a to niekoniecznie sprzyja aktywizacji zawodowej osób starszych – podsumowuje Marcinkiewicz i Chybalski.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej przedstawili szereg rekomendacji dla polityki emerytalnej i polityki rynku pracy w zakresie kształtowania efektywnego wieku emerytalnego i aktywności zawodowej osób starszych w Polsce.

Według opracowania, którego autorami są Edyta Marcinkiewicz i Filip Chybalski, obserwowany w ostatnich dwóch dekadach stopniowy wzrost efektywnego wieku emerytalnego w krajach OECD nie rekompensuje w wystarczającym stopniu wydłużającego się trwania życia, skutkującego rosnącym udziałem okresu emerytalnego w cyklu życia jednostki.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Ogromne pieniądze dla start-upów
Finanse firmy
300 mln euro na ekologiczne przemiany firm
Finanse firmy
PARP: Niespodziewany nabór dla HoReCa
Finanse firmy
Oto TOP 3 naborów w czerwcu
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Finanse firmy
Nowe pożyczki zabezpieczone gwarancją InvestEU