Firmy mogą zawieszać raty kredytów podczas lockdownu

Przedsiębiorcy mogą strać się o wakacje kredytowe podczas drugiego lockdownu. Już można składać wnioski do banków w tej sprawie.

Publikacja: 30.01.2021 19:38

Firmy mogą zawieszać raty kredytów podczas lockdownu

Foto: Adobe Stock

– Od początku pandemii naszym celem jest wsparcie klientów firmowych, dla których płynność finansowa jest niezwykle ważna. Z jednej strony do regulowania swoich zobowiązań, wobec swoich pracowników, kontrahentów. Z drugiej do zachowania ciągłości działania i przetrwania w trudniejszej sytuacji – mówi Idalia Laskowicz, dyrektor Pionu Windykacji i Zarządzania Wierzytelnościami w Credit Agricole.

Warto sprawdzić: Nowy pakiet pomocowy BGK. Gwarancje i pożyczka płynnościowa

Działa moratorium

Ten bank firmom, które dotknęła pandemia proponujemy kilka ułatwień. Wsparcie jest dostosowane indywidualnie dla każdego klienta – może to być:  wydłużenie okresu kredytowania, zmniejszenie kwoty rat lub redukcji limitu, czy karencję w spłacie rat lub redukcji limitu.

– Zawsze byliśmy, teraz także jesteśmy nastawieni na szukanie i wspólne wypracowanie rozwiązań, które wesprą klienta – podkreśla dyr. Laskowicz.

Dodaje, że Credit Agricole jako członek ZBP, uczestniczymy także we wszystkich przedsięwzięciach koordynowanych przez związek – w tym działania pomocowe w ramach tzw. „Moratoriów pozaustawowych”.

Jak informuje Pekao SA Europejski Urząd Nadzoru Finansowego 2 grudnia reaktywował moratorium pozaustawowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu w banku – tym razem dotyczy ona jedynie przedsiębiorców.

Wznowienie moratorium jest reakcją EBA na skutki drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu państwach członkowskich UE. Wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia, a rozpatrywane najpóźniej do 31 marca.

Dla przedsiębiorców uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dostępne są instrumenty pomocowe  spełniających kryteria w przypadku mikro i małych przedsiębiorców – opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta nie przekracza 30 dni.

Natomiast w zakresie średnich i dużych przedsiębiorców – posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 roku i przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Ponadto, na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne.

Warto sprawdzić: Nowe podatki i opłaty, które przygotował rząd od 2021

Na wniosek klienta Pekao SA może zawiesić spłatę rat kapitałowych, odsetkowych lub kapitałowo-odsetkowych i dokonać prolongaty spłaty.

0 instrumenty pomocowe nie będą oferowane w stosunku do umów kredytowych zawartych po 13 marca 2020 roku.

– Zawieszenie spłaty rat kredytu skutkuje zmianą harmonogramu spłaty kredytu, a w przypadku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych bank nalicza odsetki za okres zawieszenia zgodnie z warunkami pierwotnej umowy kredytowej – podaje bank.
Zawieszenie spłat kredytu może wynieść do trzech miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego oraz do sześciu miesięcy dla klientów, którzy z niego dotychczas z tego nie skorzystali.

– Maksymalny okres zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych zawsze wynosi do trzech miesięcy. Klienci mogą składać wnioski, odpowiednio o zawieszenie spłat rat albo prolongatę poprzez infolinię, bankowość elektroniczną, drogą mailową, u swojego doradcy, bądź bezpośrednio w oddziale.  Wniosek należy złożyć na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem płatności raty – podkreśla Pekao SA.

Także ING Bank Śląski umożliwia swoim klientom zawieszenie spłaty rat kredytów i przedłużenie terminów płatności związanych z wykupem wierzytelności oraz odnowienie kredytów w trybie uproszczonym dla umów zawartych do 13 marca 2020 r. Narzędzia pomocowe są oferowane w związku ze wznowieniem moratorium pozaustawowego
– Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich na uproszczonych zasadach księgowości i klienci korporacyjni (firmy prowadzące pełną księgowość) mogą skorzystać z maksymalnego okresu odroczenia spłat na trzy miesiące w przypadku klientów, którzy korzystali już z wakacji kredytowych w 2020 roku oraz sześciu miesięcy w przypadku tych, którzy dotychczas nie sięgali po takie rozwiązania – podaje Mirella Gmur-Dzieduszycka, z biura prasowego ING Banku Śląskiego.

Warto sprawdzić: Nowe ważne regulacje w płatnościach online

Podkreśla, że wskazane udogodnienia dotyczą podmiotów, które prowadzą działalność w obszarze jednej z 45 branż uprawnionych do skorzystania z pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym  parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 mkw.)

– Klienci korporacyjni mogą składać wnioski poprzez kanały zdalne lub bezpośrednio u swojego doradcy w terminie od 18 stycznia do 31 marca. A przedsiębiorcy, którzy chcą zawiesić spłatę rat wniosek mogą złożyć całkowicie online w Moim ING również do końca marca – dodaje przedstawicielka ING Banku Śląskiego. Bank wnioski rozpatruje bezpłatnie i nie pobiera prowizji za ich realizację.

Także PKO Bank Polski oferuje działania pomocowe dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii.

– Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z odroczenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych na 3 lub 6 miesięcy – mówi Małgorzata Witkowska, z biura prasowego PKO BP.

Przypomina, że z działań pomocowych będą mogli skorzystać kredytobiorcy, którzy spełnią określone kryteria m.in. są uprawnieni do świadczeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 i złożą wniosek. Moratorium będzie obejmować instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia do 31 marca 2021 r. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, aby bank mógł go rozpatrzyć do końca marca.

Warto sprawdzić: Tarcza Finansowa PFR 2.0. Pomoc antykryzysowa z warunkami

Niektórzy z pomocą ruszyli wcześniej

Bogusław Brudło, dyrektor Departamentu Restrukturyzacji Kredytów MŚP w Santander Bank Polska mówi, że od października ma on dostępną możliwość modyfikacji płatności rat poprzez ich obniżenie o 50 proc. na okres 12 miesięcy wraz z wydłużeniem obecnego okresu spłat o 12 miesięcy.

– Wnioskowanie jest uproszczone, z dostępem poprzez kanały elektroniczne. Rozwiązanie te ma w sposób średnioterminowy pomóc klientowi zachować płynność finansową w okresie pandemii – mówi dyr. Brudło.

Dodaje, że dodatkowo zgodnie z deklaracją sektora finansowego wdrażamy od 18.01.2021 możliwości odroczeń płatności dla branż i PKD  wskazanych w aktualnie wdrażanej tarczy PFR.

– Od początku pandemii naszym celem jest wsparcie klientów firmowych, dla których płynność finansowa jest niezwykle ważna. Z jednej strony do regulowania swoich zobowiązań, wobec swoich pracowników, kontrahentów. Z drugiej do zachowania ciągłości działania i przetrwania w trudniejszej sytuacji – mówi Idalia Laskowicz, dyrektor Pionu Windykacji i Zarządzania Wierzytelnościami w Credit Agricole.

Warto sprawdzić: Nowy pakiet pomocowy BGK. Gwarancje i pożyczka płynnościowa

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ
Finanse firmy
HoReCa dostała więcej czasu na starania o wsparcie
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej