PPK. Kiedy mikroprzedsiębiorca nie musi ich tworzyć

Tylko mikrofirmy, w których żaden zatrudniony nie wyraził woli oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych, nie mają obowiązku ich tworzenia.

Publikacja: 17.02.2021 19:06

PPK. Kiedy mikroprzedsiębiorca nie musi ich tworzyć

Foto: Adobe Stock

Pracownicze plany kapitałowe to program, w którym uczestniczyć mogą osoby zatrudnione, jeśli taka jest ich wola. Dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób zatrudnionych udział w programie jest dobrowolny. Inaczej jest w przypadku podmiotów zatrudniających (np. pracodawców, zleceniodawców), dla których utworzenie PPK jest już obowiązkiem. Dotyczy to wszystkich podmiotów zatrudniających bez względu na ich wielkość, poza wymienionymi w ustawie o PPK wyjątkami. Jednym z nich są mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione zadeklarują, że nie chcą być uczestnikami PPK.

Warto sprawdzić: Ile naprawdę zarobili uczestnicy PPK przez III kw. 2020

Zwolnienie z tworzenia PPK – powód pierwszy

Zwolnienie z tworzenia PPK ustawa uzależnia od woli osób zatrudnionych u przedsiębiorcy. Warunek złożenia przez wszystkie osoby zatrudnione deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat uważa się za spełniony także w sytuacji, gdy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat złożą mikroprzedsiębiorcy wszystkie osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55. roku życia, a osoby starsze nie złożą mu wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Jeśli zatem wszystkie osoby zatrudnione u mikroprzedsiębiorcy, które nie mają 55 lat, złożą mu deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat, a żadna z osób 55+ nie złoży mu wniosku o zawarcie umowy, nie będzie on tworzył PPK.

Ale czy z tego obowiązku jest zwolniony na zawsze? – nie.

Jeśli bowiem straci swój status, zatrudni osobę, która będzie chciała oszczędzać w PPK lub też choćby jedna z osób dotychczas u niego pracujących zmieni zdanie i złoży mu wniosek o zawarcie umowy lub wniosek o dokonywanie wpłat, będzie miał obowiązek utworzyć PPK. Powinien zatem niezwłocznie rozpocząć procedurę zmierzającą do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK. Trzeba bowiem pamiętać, że osoby, które złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w każdej chwili mogą zmienić zdanie. Mogą wtedy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, a w przypadku osób w wieku 55–70 lat – wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Warto sprawdzić: Limit wpłat na IKE i IKZE w 2021 r.

Zwolnienie z tworzenia PPK – pozostałe przypadki

Ustawa o PPK wymienia jeszcze dwa przypadki, gdy podmiot zatrudniający może nie stosować bądź nie stosuje tej ustawy. Pierwszy dotyczy podmiotów, które – w terminie, w którym ustawa o PPK powinna mieć do nich zastosowanie – prowadziły, na warunkach opisanych w ustawie, pracowniczy program emerytalny. Drugi dotyczy osób fizycznych, które zatrudniają – w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą – inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. Chodzi tu m.in. o zatrudnienie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w celach prywatnych, np. opiekunki do dziecka lub pomocy domowej, dla których to osób osoba je zatrudniająca nie musi tworzyć PPK.

Jeśli jednak osoba ta zatrudni np. pracowników w ramach działalności gospodarczej, będzie zobowiązana umożliwić im oszczędzanie w PPK.

Pracownicze plany kapitałowe to program, w którym uczestniczyć mogą osoby zatrudnione, jeśli taka jest ich wola. Dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób zatrudnionych udział w programie jest dobrowolny. Inaczej jest w przypadku podmiotów zatrudniających (np. pracodawców, zleceniodawców), dla których utworzenie PPK jest już obowiązkiem. Dotyczy to wszystkich podmiotów zatrudniających bez względu na ich wielkość, poza wymienionymi w ustawie o PPK wyjątkami. Jednym z nich są mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione zadeklarują, że nie chcą być uczestnikami PPK.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ
Finanse firmy
HoReCa dostała więcej czasu na starania o wsparcie
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej