Sto tysięcy terminali w rok. Gotówki coraz mniej

Już 400 tys. terminali płatniczych zainstalowanych dzięki Fundacji Polska Bezgotówkowa. Łącznie jest ich w Polsce około 1,1 mln.

Publikacja: 15.06.2021 16:34

Sto tysięcy terminali w rok. Gotówki coraz mniej

Foto: Adobe Stock

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że w całej Polsce do programu przystąpiło już ponad 280 tys. przedsiębiorców, u których funkcjonuje 400 tys. terminali płatniczych, zainstalowanych w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Ponad 10 tys. terminali płatniczych z programu Polska Bezgotówkowa działa w instytucjach publicznych.

Według danych NBP na koniec 2020 r. w Polsce było w sumie już 1,03 mln terminali. Do końca 2020 roku program Polska Bezgotówkowa zainstalował 350 tys. z nich. To oznacza, że obecnie w Polsce jest już około 1,1 mln terminali płatniczych.

Warto sprawdzić: Gotówka odchodzi do lamusa. Można zapomnieć o portfelu

Od początku trwania programu za pośrednictwem zainstalowanych przez fundację terminali wykonano transakcje na łączną kwotę 30 mld złotych. Beneficjentami programu są przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i związki wyznaniowe.

– Cieszę się, że możemy nieustannie obserwować stały wzrost liczby instalowanych terminali, nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również w sektorze publicznym. To dobry sygnał pokazujący, że mimo ciągłych zmian i trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej właściciele firm chcą dalej rozwijać swoje biznesy i wprowadzać udogodnienia zarówno dla siebie, jak i swoich klientów – komentuje dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

– Dzięki temu zapewniają wszystkim wygodę i bezpieczeństwo wykonywanych transakcji. Wzrost liczby terminali instalowanych w ramach sektora publicznego pokazuje, że instytucje państwowe modernizują swoją infrastrukturę, dostosowując się do potrzeb interesantów – dodaje.

Terminale instalowane w ramach programu działają już w ponad 15 tys. miejscowości na terenie całej Polski. Największa liczba terminali jest zainstalowana w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Najniższy procent zainstalowanych terminali występuje natomiast w województwach opolskim, lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim.

Według danych Fundacji Polska Bezgotówkowa, do branż, w których liczba zainstalowanych terminali w ramach programu jest najwyższa, należą usługi różne, sektor beauty (kosmetyczki, fryzjerzy i spa), sklepy spożywcze, restauracje i usługi transportowe. Pierwszą dziesiątkę zamykają natomiast usługi zdrowotne (w tym weterynarze), mechanicy, sklepy odzieżowe i kwiaciarnie.

Średni obrót per terminal miesięcznie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku o około 30 proc. Nastąpił również wzrost liczby miesięcznych transakcji per terminal. Zainteresowanie urządzeniami płatniczymi wśród przedsiębiorców jest silnie skorelowane z okresami zamrożenia gospodarki, jednak cały czas występuje na znaczącym poziomie, co widać między innymi w przyroście ponad 100 tys. terminali w programie w ostatnich 11 miesiącach. – Jako Fundacja chcemy podkreślić, że celem działań strategicznych prowadzonych przez wszystkich interesariuszy, zarówno tych publicznych, jak i rynkowych, jest stopniowa eliminacja wykluczenia finansowego i cyfrowego, które nadal występują w społeczeństwie polskim – podkreśla Mieczysław Groszek

– Pandemia jedynie unaoczniła część problemów, ponieważ wiele usług przeszło do całkowitej formy zdalnej, w związku z czym osoby wykluczone mogły mieć znacznie utrudniony dostęp do tychże usług. Aby zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości, Fundacja będzie dalej prowadziła szereg działań edukacyjnych oraz dążyć do równouprawnienia wszystkich metod płatności tak, aby konsument miał pełną wiedzę o finansach osobistych i mógł być zawsze przygotowany na dokonanie wyboru najdogodniejszej dla siebie formy płatności – dodaje prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Do programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Uczestnicy programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

Warto sprawdzić: Wypłatę większej gotówki z banku trzeba wcześniej zapowiedzieć

Od 1 września 2018 r. program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami. Tym samym obejmuje on swoim działaniem także takie instytucje, jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że w całej Polsce do programu przystąpiło już ponad 280 tys. przedsiębiorców, u których funkcjonuje 400 tys. terminali płatniczych, zainstalowanych w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Ponad 10 tys. terminali płatniczych z programu Polska Bezgotówkowa działa w instytucjach publicznych.

Według danych NBP na koniec 2020 r. w Polsce było w sumie już 1,03 mln terminali. Do końca 2020 roku program Polska Bezgotówkowa zainstalował 350 tys. z nich. To oznacza, że obecnie w Polsce jest już około 1,1 mln terminali płatniczych.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse firmy
Urlop ojcowski i rodzicielski na działalności gospodarczej. Obowiązki i korzyści
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Finanse firmy
Polisa dla firmy wymaga aktualizacji. Ryzyko niedoubezpieczenia
Finanse firmy
Gdzie w Polsce są najuczciwsi przedsiębiorcy, a gdzie trzeba uważać
Finanse firmy
Biznes zaczyna być udręką. Połowa przedsiębiorców dokłada do interesu
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Finanse firmy
Wpływy ze składki zdrowotnej od firm ostro w górę
Finanse firmy
Ostatni dzwonek dla start-upów. 120 mln zł wciąż do wzięcia