Ostatni dzwonek dla start-upów. 120 mln zł wciąż do wzięcia

Tylko do 12 lipca można składać wnioski w konkursie „Platformy startowe dla nowych pomysłów” koordynowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Publikacja: 30.06.2023 11:25

Ostatni dzwonek dla start-upów. 120 mln zł wciąż do wzięcia

Foto: Adobe Stock

Zbliża się koniec przyjmowania zgłoszeń do konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Celem tej inicjatywy jest wsparcie ośrodków innowacji z wschodniej części naszego kraju oraz przeprowadzenie programów inkubacji start-upów poprzez partnerstwa wyspecjalizowanych podmiotów – platformy startowe.

Beneficjenci programu będą mogli skorzystać z wartościowych usług i wsparcia oferowanego przez platformy startowe, które pomogą im w przygotowaniu rentownych modeli biznesowych.

Ostatni dzień na składanie wniosków upływa już 12 lipca 2023 r. o godz. 16:00.

Kto może otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty grantowe realizowane w partnerstwie z animatorami platform startowych. Muszą być one prowadzone na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej i polegać na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych pomysłów start-upów. Projekt powinien obejmować wszystkie działania konieczne do realizacji zaplanowanego programu inkubacji, obejmującego także usługi niezbędne do rozwoju nowego pomysłu biznesowego.

W konkursie mogą wziąć udział ośrodki innowacji, takie jak parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne. Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów mających siedzibę na obszarze Polski Wschodniej, obejmującej województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie oraz mazowieckie z wyjątkiem regionu warszawskiego stołecznego.

Dofinansowanie projektu

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 120 mln zł. Wsparcie przyznawane w ramach konkursu obejmuje koszty operacyjne oraz indywidualne wsparcie start-upów. Dofinansowanie w wysokości 10–25 mln zł będzie można przeznaczyć na przeprowadzenie programów inkubacji start-upów przez partnerstwa wyspecjalizowanych podmiotów – platformy startowe. W okresie inkubacji będą one dostarczać start-upom zindywidualizowane usługi podstawowe i specjalistyczne, pomagając w przygotowaniu rentownych modeli biznesowych. Dofinansowaniu podlegają m.in. koszty usług podstawowych i specjalistycznych czy wynagrodzenia personelu projektu, a także koszty usług pośrednich.

Aby przystąpić do konkursu, należy złożyć kompletny wniosek za pośrednictwem Generatora Wniosków. Szczegółowe informacje o konkursie „Platformy startowe dla nowych pomysłów” znaleźć można na stronie PARP.

Zbliża się koniec przyjmowania zgłoszeń do konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Celem tej inicjatywy jest wsparcie ośrodków innowacji z wschodniej części naszego kraju oraz przeprowadzenie programów inkubacji start-upów poprzez partnerstwa wyspecjalizowanych podmiotów – platformy startowe.

Beneficjenci programu będą mogli skorzystać z wartościowych usług i wsparcia oferowanego przez platformy startowe, które pomogą im w przygotowaniu rentownych modeli biznesowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse firmy
Urlop ojcowski i rodzicielski na działalności gospodarczej. Obowiązki i korzyści
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Finanse firmy
Polisa dla firmy wymaga aktualizacji. Ryzyko niedoubezpieczenia
Finanse firmy
Gdzie w Polsce są najuczciwsi przedsiębiorcy, a gdzie trzeba uważać
Finanse firmy
Biznes zaczyna być udręką. Połowa przedsiębiorców dokłada do interesu
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Finanse firmy
Wpływy ze składki zdrowotnej od firm ostro w górę
Finanse firmy
Fala bankructw firm w Polsce przybiera na sile