Duże unijne dotacje dla biznesu do wzięcia jeszcze w styczniu

Trwają nabory wniosków o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń innowacji. W ramach KPO oraz programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki do wzięcia jest tym razem niemal 1,8 mld zł.

Publikacja: 17.01.2024 10:33

W prowadzonym przez NCBR konkursie dla konsorcjów na wsparcie mogą liczyć projekty wspierające trans

W prowadzonym przez NCBR konkursie dla konsorcjów na wsparcie mogą liczyć projekty wspierające transformację firm w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego

Foto: AdobeStock

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło pierwszy konkurs realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (PKO). W tym konkursie można zgłaszać projekty, których celem jest wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na ich realizację przeznaczono 445 mln zł.

– Czas pandemii Covid-19, a także jej odczuwalne skutki pokazały, jak ważne jest przygotowanie naszej krajowej gospodarki na potencjalne kryzysy. W pierwszym konkursie, który w ramach środków KPO realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, chcemy zainwestować w niezwykle ważny obszar, jakim jest bezpieczeństwo cyfrowe. Polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe mają szansę otrzymać wsparcie finansowe i zrealizować projekty, na których zyska wielu z nas – tłumaczy dr Jacek Orzeł, dyrektor NCBR.

W ramach KPO przewidziano m.in. inwestycje służące wsparciu infrastruktury przetwarzania danych. Mieszczą się tu działania w ramach europejskiego programu IPCEI-CIS („Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services”, IPCEI-CIS) dotyczące ważnych projektów w zakresie infrastruktury i usług chmurowych nowej generacji.

– W konkursie wyłonimy projekty badawczo-rozwojowe obejmujące wdrożenie innowacyjnych rozwiązań chmurowych następnej generacji, które wpisują się w łańcuch wartości mechanizmu IPCEI oraz charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu oraz dalszego rozwoju wspólnego rynku cyfrowego – wyjaśnia szef NCBR.

Jeden konkurs, dwa nabory

O pieniądze z KPO w ramach tego konkursu mogą się starać samodzielni wnioskodawcy podzieleni na dwie kategorie. Pierwsza to Partnerzy Bezpośredni (Direct Partners), czyli firmy planujące realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI), dla których w procedurze notyfikacyjnej Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Druga to Partnerzy Pośredni (Indirect Partners), czyli przedsiębiorstwa i organizacje badawcze, których działania sprzyjają realizacji celów IPCEI-CIS.

Partnerzy Bezpośredni mogą otrzymać wsparcie na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle. Dla tego typu Partnerów przeznaczony został łączny budżet 170 mln zł, a nabór wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ze środków planu rozwojowego ruszył 15 stycznia i potrwa do 23 lutego 2024 r.

Z kolei w naborze dla Partnerów Pośrednich wsparcie udzielane jest na realizację przedsięwzięć, które obejmują: badania podstawowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo), badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo), eksperymentalne prace rozwojowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo), prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji wyłącznie przez organizację badawczą, która nie dokonuje bezpośredniego wdrożenia) oraz prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji wyłącznie przez przedsiębiorstwo).

Dla tych podmiotów przeznaczono łączny budżet w wysokości niemal 275 mln zł. A nabór wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ze środków planu rozwojowego rozpocznie się 29 stycznia i potrwa do 22 marca 2024 r.

Proces oceny wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ze środków planu rozwojowego trwa do 60 dni, od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków dla danego typu wnioskodawców.

Dotacje czekają na konsorcja

NCBR prowadzi także nabór wniosków o granty w ramach konkursu „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”. Wnioski o wsparcie innowacyjnych projektów mogą składać konsorcja przemysłowe lub naukowo-przemysłowe. Konkurs jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych rodzimych firm oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Nabór jest przeznaczony wyłącznie dla konsorcjów, których liderem musi być przedsiębiorstwo. W jego skład mogą wchodzić ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa, a także organizacje badawcze lub pozarządowe.

– Poprzez organizację konkursu dla konsorcjów dzięki Funduszom Europejskim pobudzamy współpracę na rynku. W szczególności ważna jest kooperacja biznesu ze środowiskiem naukowym, aby wypracowane w jej toku rozwiązania naukowe znalazły swoje zastosowanie w gospodarce. Zainicjowane w ten sposób współdziałanie często nie kończy się na projekcie, ale trwa dalej na kolejnych polach działalności firm, co jest bardzo ważnym aspektem przy zbliżaniu tych dwóch światów – przekonuje dr Jacek Orzeł, dyrektor NCBR.

Dofinansowanie w tym konkursie mogą otrzymać projekty, które mają na celu m.in. badania i rozwój nakierowane na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej, wdrożenie innowacji, inwestycje w infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia prac badawczych, inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, zazielenienie przedsiębiorstw, czyli ich transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Nabór wniosków o granty potrwa do 8 lutego 2024 r. Budżet konkursu wynosi 1,335 mld zł, z czego połowa zostanie przeznaczona na projekty konsorcjów z udziałem dużych przedsiębiorstw, a druga połowa na projekty konsorcjów bez udziału dużych przedsiębiorstw.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło pierwszy konkurs realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (PKO). W tym konkursie można zgłaszać projekty, których celem jest wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na ich realizację przeznaczono 445 mln zł.

– Czas pandemii Covid-19, a także jej odczuwalne skutki pokazały, jak ważne jest przygotowanie naszej krajowej gospodarki na potencjalne kryzysy. W pierwszym konkursie, który w ramach środków KPO realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, chcemy zainwestować w niezwykle ważny obszar, jakim jest bezpieczeństwo cyfrowe. Polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe mają szansę otrzymać wsparcie finansowe i zrealizować projekty, na których zyska wielu z nas – tłumaczy dr Jacek Orzeł, dyrektor NCBR.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Wyścig po wsparcie dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Finanse firmy
Wystartował nabór na „Granty na eurogranty”
Finanse firmy
Bogaty przewodnik po naborach PARP
Finanse firmy
Koszty poważną przeszkodą we wdrażaniu ESG
Finanse firmy
Rusza wsparcie dla firm po pandemii