Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Nie tylko studenci, ale także młodzi przedsiębiorcy mogą zdobywać doświadczenie za granicą w ramach europejskiego programu wymiany Erasmus.

Publikacja: 31.01.2024 03:00

O wsparcie w ramach Erasmusa dla młodych przedsiębiorców mogą się ubiegać m.in. studenci, którzy myś

O wsparcie w ramach Erasmusa dla młodych przedsiębiorców mogą się ubiegać m.in. studenci, którzy myślą o założeniu firmy

Foto: AdobeStock

Sukces studenckiego Erasmusa, dzięki któremu co roku tysiące studentów z całej Europy ze wsparciem unijnych stypendiów mogą uczyć się za granicą, zachęcił Komisję Europejską do jego rozszerzenia na inne dziedziny życia. Dzięki temu mogą z niego korzystać także przedsiębiorcy.

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Ma im to ułatwić dobry start własnej firmy bądź rozwinięcie skrzydeł w już istniejącym biznesie.

Erasmusa dla młodych przedsiębiorców

Do walki o unijne wsparcie mogą przystąpić początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat. Po drugiej stronie w programie mogą uczestniczyć doświadczeni przedsiębiorcy, którzy prowadzą małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie.

Czytaj więcej

Powstała Polska Rada Przedsiębiorców. „Silna współpraca z rządem”

Starania o stypendium młody przedsiębiorca rozpoczyna od złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. Wniosek wypełniony w języku angielskim składa się elektronicznie poprzez stronę www.erasmus-entrepreneurs.eu. W Polsce cały proces nadzoruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeśli wniosek danego młodego przedsiębiorcy zostanie rozpatrzony pozytywnie, zyska on dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o tzw. przedsiębiorcach przyjmujących. To spośród nich młody przedsiębiorca wybiera partnera do współpracy. Na tym etapie w bazie danych można wskazać do pięciu propozycji przedsiębiorcy przyjmującego. W kolejnym kroku młody przedsiębiorca wraz z wybranym ostatecznie przedsiębiorcą przyjmującym sporządzają plan pobytu. Jeśli zyska on wszystkie potrzebne akceptacje, młody przedsiębiorca zawiera umowę z PARP. Pobyt u przedsiębiorcy przyjmującego może trwać od jednego do sześciu miesięcy i może obejmować jeden nieprzerwany okres lub być podzielony na kilka okresów, w zależności od wyboru młodego przedsiębiorcy.

Po zakończeniu pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego młody przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdanie w języku angielskim. Młody przedsiębiorca jest przy tym zobowiązany do zbierania w trakcie pobytu dokumentów, np. rachunków, kart pokładowych, umowy najmu mieszkania, potwierdzających jego pobyt za granicą.

Bezpłatne praktyki ale ze wsparciem Erazmusa

W czasie pobytu za granicą, u przedsiębiorcy przyjmującego, młody przedsiębiorca może w ramach programu Erasmus otrzymywać comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju). Zgłoszenie i udział w programie są bezpłatne. Nie są wymagane żadne opłaty za aplikację lub uczestnictwo. Za swoją pracę u zagranicznego partnera młody przedsiębiorca nie otrzymuje wynagrodzenia. Po stronie plusów autorzy programu wymieniają dostęp do specjalistycznej wiedzy, budowanie sieci kontaktów i silnych relacji oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Czytaj więcej

Biznes zmuszony do zwrócenia się w kierunku kobiet

W przypadku przedsiębiorców przyjmujących potencjalne korzyści obejmują możliwość: * współpracy z energicznym i zmotywowanym nowym przedsiębiorcą, który wniesie innowacyjne poglądy, nowe umiejętności i wiedzę do biznesu przedsiębiorcy goszczącego; * poznania rynków zagranicznych, poszerzenia możliwości biznesowych i zaangażowania się w działalność transgraniczną; * współdziałania z przedsiębiorcami z innych krajów europejskich, możliwość stania się częścią dynamicznej europejskiej sieci biznesowej przedsiębiorców odnoszących sukcesy; * zwiększenia potencjału wzrostu firmy poprzez nawiązanie partnerstwa biznesowego z nowym przedsiębiorcą z innego kraju europejskiego; * skorzystania z pomocy profesjonalnych organizacji pośredniczących, które pomagają w poszukiwaniu odpowiedniego partnera biznesowego do wymiany; * zwiększenia widoczności i prestiżu swojej firmy (np. poprzez wywiady w mediach).

Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada 2026 roku.

Sukces studenckiego Erasmusa, dzięki któremu co roku tysiące studentów z całej Europy ze wsparciem unijnych stypendiów mogą uczyć się za granicą, zachęcił Komisję Europejską do jego rozszerzenia na inne dziedziny życia. Dzięki temu mogą z niego korzystać także przedsiębiorcy.

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Ma im to ułatwić dobry start własnej firmy bądź rozwinięcie skrzydeł w już istniejącym biznesie.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Bogaty przewodnik po naborach PARP
Finanse firmy
Koszty poważną przeszkodą we wdrażaniu ESG
Finanse firmy
Rusza wsparcie dla firm po pandemii
Finanse firmy
Oferta dla wizjonerów biznesu. „Nie można przegapić”
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Finanse firmy
Nowe gwarancje BGK na ponad 3 mld zł finansowania