Są miliony z Unii na nowe drogi w pięciu województwach. Gdzie powstaną?

Województwa podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i mazowieckie dostaną prawie 2,4 mld zł na rozwój dróg wojewódzkich z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Publikacja: 07.02.2024 03:00

W resorcie regionów podpisano umowy na dziewięć inwestycji drogowych w Polsce wschodniej

W resorcie regionów podpisano umowy na dziewięć inwestycji drogowych w Polsce wschodniej

Foto: pap

Celem inwestycji jest poprawa połączeń drogowych w regionie oraz lepsza łączność makroregionu z resztą kraju i Unią Europejską. Jej realizacja to szansa dla firm, które będą w nią zaangażowane jako wykonawcy i podwykonawcy.

Umowy na drogi wojewódzkie w Polsce Wschodniej podpisane

W zeszłym tygodniu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisano pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a marszałkami województw umowy o dofinansowanie dziewięciu projektów drogowych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

– W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej podpisujemy dziewięć umów na dziewięć inwestycji drogowych z pięcioma województwami. Projekty otrzymają dofinansowanie w 85 proc., w sumie jest to 2 mld 379 mln zł. To 214 km zmodernizowanych dróg i 17 km nowych dróg. To oznacza lepsze skomunikowanie w ramach regionu i z resztą kraju. To lepszy dostęp do usług, pracy i szkół – mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Czytaj więcej

Ruszają pożyczki na rozwój turystyki

Minister funduszy i polityki regionalnej wskazała też, że w polityce rozwojowej kraju będą wdrażane trzy zasady: solidarności narodowej, czyli wsparcia regionów, które najbardziej potrzebują impulsu rozwojowego, lepszej jakości życia dla wszystkich i konkurencyjność w ramach Unii Europejskiej.

– Podpisane umowy są częścią programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który jest priorytetem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Te województwa potrzebują wsparcia i to wsparcie dostaną – zapewniła szefowa resortu funduszy.

Sześć województw z dofinansowaniem na nowe drogi

Inwestycje objęte podpisanymi w zeszłym tygodniu umowami będą dotyczyć budowy i przebudowy dziewięciu dróg wojewódzkich w Polsce wschodniej. Łączna wartość tych projektów to blisko 2,8 mld zł, z czego ponad 2,3 mld zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Celem inwestycji będzie stworzenie lepszej jakości połączeń do europejskiej sieci transportowej, ważnych węzłów logistycznych (przejść granicznych, terminali intermodalnych, węzłów kolejowych), a także ułatwienie przewozów publicznego transportu zbiorowego. Inwestycje dotyczyć będą również budowy lub przebudowy obwodnic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu. – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości to konkretne korzyści dla mieszkańców regionu. Poprawi się jakość ich życia, bezpieczeństwo oraz zmniejszy się emisja hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Inwestycje przyczynią się do poprawy połączeń drogowych na terenie Polski wschodniej, a także lepszego powiązania makroregionu z resztą kraju i Unią Europejską. Będą miały pozytywny wpływ zarówno na przewozy towarowe, jak i osobowe. Wpłynie to na podniesienie konkurencyjności i ożywienie przedsiębiorczości w Polsce wschodniej, na poprawę dostępu do rynków pracy, edukacji i innych usług publicznych dla mieszkańców – przekonuje resort funduszy i polityki regionalnej.

Czytaj więcej

Opóźnione fundusze unijne będą wydawane gorzej

W wyniku konkurencyjnego naboru projektów do dofinansowania wybrano dziewięć z nich. I tak w województwie mazowieckim będzie to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Iłży do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Lipsku. Wartość tego projektu to 579 mln 178 tys. zł, z czego 492 mln 301 tys. zł będzie pochodzić z Funduszy Europejskich.

W województwie podkarpackim do realizacji wybrano przebudowę, rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin–Cieszanów. Wartość projektu to 258 mln 459 tys. zł, przy czym na wkład UE przypada 219 mln 690 tys. zł.

W województwie podlaskim do wsparcia wybrano budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 679 Łomża–Mężenin. Jej wartość to 298 mln 473 tys. zł, a wkład UE 253 mln 702 tys. zł. W tym województwie współfinansowana będzie też budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 Juszkowy Gród–Zwodzieckie oraz budowa drogi wojewódzkiej nr 688 Tarnopol–Siemianówka. Ich wartość to 298 mln 657 tys. zł, z czego na wkład UE przypadnie 253 mln 859 tys. zł.

W województwie świętokrzyskim do wsparcia wybrano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tychów Stary–Starachowice. Wartość projektu to 90 mln zł, a wkład UE 76,5 mln zł. Wsparcie otrzyma też budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757. Tu wartość projektu to 71 mln 278 tys. zł, z czego na wkład UE przypada 60 mln 586 tys. zł. Są też pieniądze na budowę obwodnicy Nowego Korczyna. Wartość wsparcia to w tym przypadku 154 mln 106 tys. zł, z czego wkład UE stanowić będzie 130 mln 990 tys. zł.

I wreszcie w województwie warmińsko-mazurskim wsparcie otrzyma rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Wartość tego projektu to 745 mln 81 tys. zł, w tym wkład UE w wysokości 633 mln 319 tys. zł. Są też pieniądze na budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście Kętrzyna. Wartość tego projektu to z kolei 303 mln 977 tys. zł, z czego 258 mln 381 tys. zł pochodzić będzie z Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej

Firmy z naszego regionu inwestują, by zasypać lukę technologiczną

Czym jest program Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej?

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, której celem jest przyspieszenie ich rozwoju. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz regionalnym mazowieckim (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki.

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027 to 2,64 mld euro.

Wsparcie turystyki

Przed tygodniem informowaliśmy, że uruchomiliśmy fundusz preferencyjnych pożyczek na wsparcie małych przedsiębiorstw z branży turystycznej z sześciu województw Polski wschodniej. – Nasz fundusz z ponad 430 mln zł to pierwszy taki fundusz z pieniędzy europejskich. Zarządzanie tymi środkami powierzyliśmy BGK we współpracy z regionalnymi podmiotami samorządowymi sześciu województw Polski wschodniej – mówiła w czasie uroczystości podpisywania umów w tej sprawie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Z pożyczek mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy działający w branży turystycznej lub okołoturystycznej.

Polska Wschodnia: gdzie powstaną nowe drogi?

województwo mazowieckie:

  • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Iłży do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Lipsku

województwo podkarpackie:

  • przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin-Cieszanów

województwo podlaskie:

  • Łomża-Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679
  • Juszkowy Gród-Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687
  • Tarnopol-Siemianówka – budowa drogi wojewódzkiej nr 688

województwo świętokrzyskie:

  • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary- Starachowice
  • budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757
  • budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn

województwo warmińsko-mazurskie: 

  • rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653
  • budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn – kwota projektu: 303 mln 977 tys. zł, 258 mln 381 tys. zł.

Celem inwestycji jest poprawa połączeń drogowych w regionie oraz lepsza łączność makroregionu z resztą kraju i Unią Europejską. Jej realizacja to szansa dla firm, które będą w nią zaangażowane jako wykonawcy i podwykonawcy.

Umowy na drogi wojewódzkie w Polsce Wschodniej podpisane

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Ogromne pieniądze dla start-upów
Finanse firmy
300 mln euro na ekologiczne przemiany firm
Finanse firmy
PARP: Niespodziewany nabór dla HoReCa
Finanse firmy
Oto TOP 3 naborów w czerwcu
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Finanse firmy
Nowe pożyczki zabezpieczone gwarancją InvestEU
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą