Rusza wsparcie dla firm po pandemii

PARP ogłosiła zasady długo wyczekiwanego programu pomocy dla przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki i kultury.

Publikacja: 10.04.2024 04:30

Dofinansowaniem objęta może być na przykład inwestycja prowadząca do rozszerzenia oferty hotelu albo

Dofinansowaniem objęta może być na przykład inwestycja prowadząca do rozszerzenia oferty hotelu albo w wyposażenie czy rozbudowę kawiarni lub restauracji

Foto: AdobeStock

Według badań Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego spadki przychodów wywołane nadejściem pandemii w 2020 r. dotknęły ponad 60 proc. przedsiębiorstw. Co czwarta firma miała trudności z regulowaniem zobowiązań, a 30 proc. z wyegzekwowaniem należności. Ta sytuacja dotyczyła ogółu przedsiębiorstw, ale szczególnie ucierpiały firmy z branży hotelarsko-gastronomicznej, a także działające w obszarze turystyki i kultury.

W odpowiedzi na te problemy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła uruchomienie programu wsparcia. Już na początku maja przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach, takich jak hotelarstwo i gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Komu pomoc z KPO?

– Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest kluczowym narzędziem, które ma pomóc w odbudowie gospodarki po pandemii, a w dłuższej perspektywie wzmocnić branże, które najbardziej ucierpiały w jej wyniku. Polskie hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura potrzebują wsparcia w profilowaniu nowych kierunków rozwoju w dotychczas prowadzonej działalności. Budżet na ten cel to aż 1,26 mld zł, a wartość dofinansowania na jedno przedsięwzięcie MŚP może wynieść od 50 tys. zł do 540 tys. zł – wyliczała w zeszłym tygodniu Joanna Zembaczyńska-Świątek pełniąca obowiązki prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program w terenie reklamowali też przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. – Mamy dobrą wiadomość dla województwa lubuskiego i całej Polski. Chciałbym zapowiedzieć jeden z pierwszych naborów z KPO, który rozpocznie się na początku maja. Będzie opiewał na ponad 1,2 mld zł. Jego adresatami będą małe i średnie firmy z branży HoReCa – ludzie, którzy pracują w sektorze turystyczno-rekreacyjnym – mówił w Zielonej Górze wiceminister Jan Szyszko. – Rada Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Do połowy kwietnia tego roku 27 mld zł trafi do Polski. Fundusze z KPO adresowane są do sektorów polskiej gospodarki, które najbardziej dotknęła pandemia Covid-19. W ramach tego planu branża gastronomiczna i hotelarska (HoReCa), a także turystyczna i kulturalna mają szansę na wsparcie finansowe poprzez bezzwrotne dotacje – zapowiadał w Krakowie wiceminister Jacek Protas.

Celem programu jest wsparcie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich firm, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach, takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura. O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30 proc., liczonych rok do roku.

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90 proc., a maksymalna kwota wsparcia 540 tys. zł. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis (nie musi być zgłaszana KE), a rozliczane wyłącznie w formie refundacji. Wnioskujący nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki. Okres realizacji przedsięwzięcia to 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

PARP będzie udzielać pomocy za pośrednictwem operatorów, którzy przeprowadzą nabór przedsięwzięć mikro-, małych i średnich firm do wsparcia oraz zajmą się ich realizacją i rozliczeniem.

– PARP planuje udzielić wsparcia finansowego ponad 4 tys. przedsiębiorstw. Dofinansowanie obejmie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ponadto w ramach wsparcia możliwe będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych mikro-, małych i średnich firm, np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych – wyliczała Joanna Zembaczyńska-Świątek.

Mówiąc prościej, dofinansowaniem objęta może być na przykład inwestycja prowadząca do rozszerzenia oferty hotelu albo w wyposażenie czy rozbudowę kawiarni lub restauracji. Wsparcie może obejmować również uzupełniająco koszty związane z zieloną transformacją (dotyczącą m.in. poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii) oraz z transformacją cyfrową (np. zastosowania automatyzacji procesów, modernizacją systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych).

Program kierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura. W działach PKD objętych wsparciem mieszczą się m.in. hotele i podobne obiekty zakwaterowania, obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pola kempingowe i namiotowe, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), pozostała usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i podawanie napojów, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalność związana z projekcją filmów, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, działalność bibliotek, archiwów, muzeów, działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, a także działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy.

Wnioski będzie można będzie składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Liczy się czas

Zdaniem Anety Miszułowicz, menedżerki w firmie doradczej Crido, ze złożeniem wniosków nie należy zwlekać i przede wszystki trzeba to zrobić szybko.

– Nabór będzie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i nawet spory budżet – łącznie 1,26 mld zł – to za mało, żeby wesprzeć wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie silna konkurencja sprawia, że każdy projekt będzie musiał być dobrze przemyślany: tylko najlepiej ocenione aplikacje będą miały szanse na miejsce na liście rankingowej gwarantujące dotację – pisze w artykule opublikowanym na stronie Crido Aneta Miszułowicz.

Według badań Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego spadki przychodów wywołane nadejściem pandemii w 2020 r. dotknęły ponad 60 proc. przedsiębiorstw. Co czwarta firma miała trudności z regulowaniem zobowiązań, a 30 proc. z wyegzekwowaniem należności. Ta sytuacja dotyczyła ogółu przedsiębiorstw, ale szczególnie ucierpiały firmy z branży hotelarsko-gastronomicznej, a także działające w obszarze turystyki i kultury.

W odpowiedzi na te problemy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła uruchomienie programu wsparcia. Już na początku maja przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach, takich jak hotelarstwo i gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał