W ramach przeprowadzonego naboru Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała platformy startowe, czyli partnerstwa ośrodków innowacji, które będą oferować start-upom z Polski Wschodniej bezpłatne programy inkubacji. Partnerstwa te zostały utworzone przez ośrodki innowacji, czyli podmioty doświadczone w rozwoju młodych, technologicznych biznesów o dużym potencjale wzrostu oraz przez instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, fundusze venture capital i korporacje. PARP ocenia, że takie połączenie doświadczeń, kompetencji i zasobów zapewni start-upom unikalne wsparcie w budowaniu rentownego modelu biznesowego oraz w stworzeniu podstawowej wersji produktu. Program inkubacji wyposaży start-upy w narzędzia, które ułatwią im budowanie sprzedaży i zdobywanie rynku.

– „Platformy startowe dla nowych pomysłów” to oferta, której nie może przegapić żaden biznesowy wizjoner. Nieważne, jak ryzykowna, chaotyczna czy ambitna wydaje się twoja koncepcja na starcie. Dzięki platformom startowym każda biznesowa idea może zamienić się w unikalną wartość: produkt, dla którego zbudujesz nowy rynek i odkryjesz lojalnych klientów. Platformy pomogą określić niezbędne parametry twojego start-upu, rozwinąć technologicznie produkt i zapewnić mu konkurencyjne przewagi – przekonuje Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP. – Udział w programie inkubacji to też dostęp do najlepszych menedżerów i rynkowych praktyków, wiedzy o nowych technologiach, rynkowych trendach i możliwościach finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. To szansa na zbudowanie bezcennej sieci kontaktów w środowisku start-upowym i inwestorskim. Zapewniamy start-upom bardzo wymierne wsparcie, ale jednocześnie poprzez ten program uczestniczymy w integracji i rozwoju krajowego środowiska start-upowego, poszerzając kluczowe dla start-upów relacje i otwierając je na kooperację – dodaje.

Do udziału w programie mogą przystąpić przedsiębiorcze osoby lub zespoły z innowacyjnymi pomysłami o wysokim potencjale biznesowym. Jednym z kryteriów selekcji jest oferowanie rozwiązania o cechach innowacji produktowej. Wszyscy zakwalifikowani do programu innowatorzy stają się przedsiębiorcami, tzn. muszą powołać i zarejestrować spółkę kapitałową w Polsce wschodniej (tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub w części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów). – Kluczowym czynnikiem sukcesu jest determinacja założycieli spółki i gotowość do intensywnej pracy nad rozwojem pomysłu w ramach indywidualnego planu inkubacji. Głównym wyzwaniem w toku inkubacji będzie przekształcenie pomysłu w produkt (wyrób lub usługę), który będzie dawał szansę na szybki wzrost spółki – informuje PARP.

Wszyscy zainteresowani takim tworzeniem innowacyjnych produktów mogą przedstawić swój biznesowy pomysł jednej z platform startowych. Trzy platformy startują z naborami pomysłów w maju. W przypadku pozytywnej kwalifikacji pomysłu biznesowego do wybranej platformy startowej, właściciel nowo powołanej spółki kapitałowej z Polski wschodniej przystąpi do intensywnej pracy nad rozwojem swojej firmy. Udział w programie jest bezpłatny, a najlepsze ze start-upów po jego zakończeniu będą mogły ubiegać się o bezzwrotną dotację PARP na wdrożenie swojego modelu biznesowego. Każdy ze start-upów będzie mógł uzyskać dofinansowanie 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w wysokości do 600 tys. zł.