Bogaty przewodnik po naborach PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała przewodnik po licznych programach wsparcia, które ma w swojej ofercie dla firm. Do wzięcia są duże pieniądze.

Publikacja: 17.04.2024 04:30

Wśród celów, które swoimi programami wspiera PARP, jest rozwój badań i innowacyjności

Wśród celów, które swoimi programami wspiera PARP, jest rozwój badań i innowacyjności

Foto: AdobeStock

– W ramach swojej misji stymulowania rozwoju gospodarczego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości aktywnie wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce. Z obecnie dostępnych naborów mogą skorzystać właściciele firm, instytucje badawcze i jednostki samorządu terytorialnego, aby nieustannie się rozwijać – napisała PARP we wstępie do swojego przewodnika. Zaznaczyła, że wsparcie finansowane jest w ramach programów z perspektywy 2021–2027: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

PARP radzi, by uważnie studiować jej ofertę i dostępne nabory do poszczególnych programów. Przekonuje, że odpowiednio wcześniej zaplanowany udział w programach umożliwi zdobycie potrzebnych środków finansowych w postaci dofinansowania oraz merytoryczne wsparcie, co przełoży się na sukces ambitnych przedsięwzięć biznesowych.

Czytaj więcej

Oferta dla wizjonerów biznesu. „Nie można przegapić”

Usługi rozwojowe 4.0

Listę dostępnych obecnie naborów w PARP otwierają „Usługi rozwojowe 4.0”, finansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS). Nabór ten jest szansą dla podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

BUR to bezpłatna platforma ofert m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów zakupu licencji podmiotom zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych. Podmioty te muszą mieć możliwość świadczenia usług z dofinansowaniem ze środków publicznych. Zakup licencji ma wspomóc dostawców w stworzeniu, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie, także do usług świadczonych w formie zdalnej.

Poziom refundacji udzielonego wsparcia z projektu wynosi do 80 proc. kosztów. Wnioski można składać do końca sierpnia 2026 r.

Czytaj więcej

Duże zmiany w PARP. Minister odwołuje cały zarząd i ogłasza konkurs

GOZ – to się opłaca

Kolejny nabór z programu FERS – „GOZ – to się opłaca” – skierowany jest do przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem w obszarze zielonej ekonomii. Poprzez wsparcie w zakresie dotyczącym niskiej bądź zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym pieniądze unijne pomagają przedsiębiorstwom w adaptacji do zmieniających się trendów rynkowych oraz pozwalają promować zrównoważony rozwój gospodarczy.

Tu wnioski będą przyjmowane do końca 2026 r.

Akademia HR

Oprócz zmiany wymagań i zachowań klientów przedsiębiorcy muszą również liczyć się ze zmieniającym się profilem zatrudnianych osób. W obliczu zmian demograficznych oraz ewoluującego rynku pracy poszukiwanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników staje się coraz większym wyzwaniem dla firm. W tym kontekście nabór PARP „Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” wyróżnia się jako narzędzie wspierające przedsiębiorców w adaptacji do nowej rzeczywistości. Program ten nie tylko oferuje wsparcie finansowe, ale również merytoryczne i praktyczne narzędzia, pomagając firmom w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz dostosowaniu się do rosnących wymagań rynku pracy. Dzięki wsparciu mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw „Akademia HR” staje się platformą umożliwiającą firmom wszelkich rozmiarów dostęp do wiedzy, szkoleń i doradztwa z zakresu zarządzania personelem. Nabór finansowany jest również z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Wnioski można składać do końca listopada 2026 r.

Czytaj więcej

Skok na fotel prezesa PARP na ostatnią chwilę

Łatwiejszy start

PARP zauważa, że wiele obiecujących pomysłów biznesowych nie przekształca się w odnoszące sukcesy przedsięwzięcia, często z powodu skomplikowanego labiryntu przepisów prawnych, braku wiedzy o prowadzeniu firmy czy niepewności co do pierwszych kroków. Aby pomóc przezwyciężyć te bariery, Agencja wprowadziła program „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, który zapewnia solidne wsparcie dla innowatorów i przedsiębiorców w Polsce. Celem jest przekształcenie unikalnych koncepcji w rentowne produkty i usługi poprzez dostęp do wiedzy ekspertów i mentoringu biznesowego.

Program wyróżnia się adaptacyjnością, oferując zindywidualizowane wsparcie na każdym etapie rozwoju projektu – od wstępnych konsultacji, przez proces prototypowania, aż po wprowadzenie innowacji na rynek. Uczestnicy zyskują możliwość uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach, a także dostęp do sieci kontaktów, co zwiększa ich szanse na sukces. To wyjątkowa możliwość dla każdego, kto pragnie rozpocząć swoją przygodę z biznesem, która zapewnia pomoc w pierwszych, często najtrudniejszych etapach jego rozwoju.

Nabór finansowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Polskie Wschodniej 2021–2027. A wnioski można składać do końca lipca 2027 r.

Wsparcie dla badań i inwestycji

W odpowiedzi na szybko zmieniające się warunki globalnej gospodarki PARP angażuje się w promowanie inicjatyw skupionych na rozwijaniu innowacyjności oraz internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Programy znane pod nazwą „Granty na Eurogranty”, finansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, stanowią kluczowy element strategii, która ma na celu intensyfikację postępu technologicznego i rozwój naukowy w Polsce, umacniając jej pozycję na międzynarodowym rynku.

Dzięki temu przedsiębiorstwa oraz ośrodki naukowe zyskują możliwość zwiększenia swojego wkładu w globalny rozwój innowacji, wspierając jednocześnie krajową gospodarkę w osiąganiu konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Nabór „Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców” jest skierowany do polskich przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm. Celem jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienie polskich firm, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, przez Komisję Europejską, m.in. Horyzont Europa, Kreatywna Europa czy Digital „Cyfrowa Europa”.

Finansowane są działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE. Nabór rusza 18 kwietnia 2024 r. i trwa do 17 kwietnia 2025 r.

– W ramach swojej misji stymulowania rozwoju gospodarczego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości aktywnie wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce. Z obecnie dostępnych naborów mogą skorzystać właściciele firm, instytucje badawcze i jednostki samorządu terytorialnego, aby nieustannie się rozwijać – napisała PARP we wstępie do swojego przewodnika. Zaznaczyła, że wsparcie finansowane jest w ramach programów z perspektywy 2021–2027: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał