Koszty poważną przeszkodą we wdrażaniu ESG

Co druga firma z sektora MŚP postrzega regulacje ESG przez pryzmat dodatkowych kosztów dla biznesu – wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Publikacja: 17.04.2024 04:30

Im mniejsza firma, tym mniej przekonana do korzyści z ESG

Im mniejsza firma, tym mniej przekonana do korzyści z ESG

Foto: AdobeStock

BGK zbadał, jak mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa patrzą na ESG, czyli na obszary związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

Strategie bez ESG

– Sektor MŚP jest wyraźnie podzielony w wyrażanym stosunku do ESG. Aż 48 proc. badanych firm postrzega wdrażanie standardów ESG przez pryzmat kosztów, jakie przyjdzie im ponieść. Im mniejsza firma, tym częstsze przekonanie, że zaangażowanie w zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ESG jest nieopłacalne – skomentował wyniki tego badania dr Rafał Boguszewski z departamentu badań i analiz Banku Gospodarstwa Krajowego. – Ale 41 proc. przedsiębiorców, najczęściej większych, wyraża przekonanie, że kwestie związane z ESG to raczej szansa dla biznesu – dodał.

Czytaj więcej

Drewko, Dobrowolski: Bez ESG firmy stracą pieniądze

Badanie pokazało ponadto, że blisko siedmiu na dziesięciu badanych firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw sprowadza zarządzanie ESG do monitoringu czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem. Tylko nieco ponad 10 proc. ankietowanych wskazuje, że kwestie ESG mają wpływ na podejmowane w firmie decyzje. Mniej niż 1 proc. ogółu przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu, deklaruje, że kwestie ESG są wpisane do strategii biznesowej ich firmy.

– Nasze badanie wykazało, że wdrażanie ESG i zrównoważonego rozwoju w polskim sektorze MŚP jest związane głównie z wymogami regulacyjnymi. Formalne wytyczne wciąż jednak w niewielkim stopniu przekładają się na włączanie ESG do strategii firm, a tym samym na decyzje biznesowe – zauważył dr Rafał Boguszewski. – Najlepiej pod tym względem wypadają średnie przedsiębiorstwa, które zaczynają myśleć o ESG jako o integralnym elemencie swojej działalności. To nas nie dziwi, bo na tle całego sektora mają one największą wiedzę o ESG oraz dysponują relatywnie najlepszymi zasobami, by dobrze tymi zagadnieniami zarządzać – dodał.

Badanie przeprowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego pokazało też, że spośród ogółu firm, które nie umocowały jeszcze ESG w swojej strategii biznesowej, ponad połowa ankietowanych tłumaczy to brakiem odpowiednich zasobów, kompetencji i wiedzy w przedsiębiorstwie (54 proc.). Stosunkowo często wskazywane są też wysokie koszty związane z wdrażaniem standardów ESG (30 proc.), a dopiero potem przekonanie o braku znaczących korzyści dla firmy (13 proc.).

Czytaj więcej

Biznes apeluje do rządu o wprowadzenie ulgi na ESG

Raportowanie dla MŚP

Od stycznia 2023 r. obowiązuje unijna dyrektywa dla przedsiębiorstw o raportowaniu ich zrównoważonej działalności (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive, skrót CSRD). Państwa członkowskie UE mają czas do czerwca 2024 r. na włączenie tych regulacji do prawa krajowego.

– Nowe przepisy ujednolicają standardy raportowania czynników ESG w przedsiębiorstwach w całej Unii Europejskiej. ESG to akronim od angielskich słów: environment, social, governance. Najprościej można to wytłumaczyć jako czynniki, które mają wpływ na środowisko, społeczeństwo i dobre zarządzanie w firmach. Trzeba jednak podkreślić, że raportowanie ESG, do którego zobowiązuje dyrektywa CSRD, nie jest celem samym w sobie. To jedynie narzędzie wspomagające odpowiedzialne zarządzanie naszym wpływem na środowisko, klimat i otoczenie społeczne – wyjaśniła Monika Kaczyńska, menedżerka ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Choć firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nie są objęte raportowaniem wprost, będą musiały dostosować swoje działania do tych nowych unijnych wytycznych. Tego będą od nich wymagać ich niektórzy zleceniodawcy.

– Duże firmy i spółki notowane na giełdzie będą musiały raportować także informacje o zrównoważonych działaniach swoich kontrahentów. W ten sposób obowiązkiem zostały objęte pośrednio małe i średnie firmy nienotowane na giełdzie, a także mikroprzedsiębiorstwa. Wdrażanie standardów ESG może się stać warunkiem dla firm, które chcą zachować konkurencyjność na rynku – tłumaczyła Monika Kaczyńska. – Już teraz podmioty z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jako dostawcy lub podwykonawcy usług, bardzo często współpracują z firmami objętymi unijnym obowiązkiem – dodała.

BGK zbadał, jak mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa patrzą na ESG, czyli na obszary związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

Strategie bez ESG

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał