Wyścig po wsparcie dla HoReCa

Za niespełna dwa tygodnie rusza nabór wniosków o wsparcie w wyczekiwanym konkursie dla przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki i kultury. Eksperci radzą, by się spieszyć, bo pieniędzy nie starczy dla wszystkich.

Publikacja: 24.04.2024 04:30

Ze wsparcia z KPO skorzystają firmy z branży HoReCa poturbowane w czasie pandemii Covid-19

Ze wsparcia z KPO skorzystają firmy z branży HoReCa poturbowane w czasie pandemii Covid-19

Foto: AdobeStock

Po tym, jak na początku kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła zasady konkursu, w ramach którego przedsiębiorcy z branż najbardziej poszkodowanych w okresie pandemii Covid-19 będą mogli się ubiegać o dodatkowe wsparcie z unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, nastąpił wysyp ofert ze wsparciem starań o pozyskanie tych środków.

Czytaj więcej

Rusza wsparcie dla firm po pandemii

Firmy doradcze, wyspecjalizowane w pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy unijnych, na wyścigi oferują „kompleksowe wsparcie, od przygotowania wniosku aż do jego rozliczenia”. Przekonują, że warto się pospieszyć, bo choć pula konkursowa sięga niemal 1,2 mld zł, to chętnych może być tak dużo, że przy wsparciu do 540 tys. zł na jedną firmę pieniędzy dla wszystkich może po prostu zabraknąć.

Cele konkursu PARP

Przypomnijmy, że według badań Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego spadki przychodów wywołane nadejściem pandemii w 2020 r. dotknęły ponad 60 proc. przedsiębiorstw. Co czwarta firma miała trudności z regulowaniem zobowiązań, a 30 proc. z wyegzekwowaniem należności. Ta sytuacja dotyczyła ogółu przedsiębiorstw, ale szczególnie ucierpiały firmy z branży hotelarsko-gastronomicznej, a także działające w obszarze turystyki i kultury.

Właśnie w odpowiedzi na te problemy PARP ogłosiła uruchomienie długo wyczekiwanego programu wsparcia. Już od 6 maja przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo i gastronomia (HoReCa), turystyka, rekreacja czy kultura. Inicjatywa skupia się na wsparciu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które musiały zmierzyć się z niespodziewanymi ograniczeniami. Ma na celu finansowanie projektów inwestycyjnych, które przyczynią się do dywersyfikacji działalności, modernizacji infrastruktury i wprowadzenia nowych technologii do firm z branży.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy coraz częściej zawieszają działalność. To ucieczka przed kłopotami

– Celem przedsięwzięcia jest pomoc firmom w stawianiu czoła wyzwaniom rynkowym przez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Wsparcie obejmuje mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą lub zdywersyfikują swoją dotychczasową działalność w celu wzmocnienia szans jej prowadzenia w przypadkach przyszłych kryzysów – wyjaśniła w zeszłym tygodniu PARP.

Dzięki realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji przedsiębiorcy z branży objętej pomocą będą mogli wprowadzić do swojej oferty nowe produkty lub usługi, dotychczas nierealizowane w ramach prowadzonej działalności, np. w obiekcie hotelowym uruchomić usługi z zakresu kultury. Przedsiębiorcy mogą również rozszerzyć swoją ofertę, podejmując działania w innej części sektora i osiągając w ten sposób dodatkowe źródło przychodów.

Dla kogo wsparcie rządowe

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności, i którzy w latach 2020–2021 odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30 proc., liczonych rok do roku.

Czytaj więcej

Bogaty przewodnik po naborach PARP

Nie są kwalifikowani do wsparcia kooperanci współpracujący ze wskazaną branżą, np. pralnie świadczące usługi na rzecz obiektów hotelarskich czy firmy ochroniarskie świadczące usługi ochrony imprez czy obiektów.

Całkowita kwota pomocy finansowej na wsparcie mikro-, małych i średnich firm to 1 189 856 004 zł w podziale na wszystkie województwa. Maksymalna kwota wsparcia przez PARP wynosi 540 tys. zł. Wnioski należy składać od 6 maja do 5 czerwca 2024 r.

Na co wsparcie PARP

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na działania inwestycyjne, szkoleniowe lub doradcze. Działanie inwestycyjne jest obowiązkowe w wysokości co najmniej 70 proc. wszystkich nakładów projektu (maksymalnie 30 proc. na szkolenia lub doradztwo).

W ramach inwestycji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług; roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych; inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Czytaj więcej

Miliony na wsparcie firm w Polsce Wschodniej

PARP zaznacza, że koszty związane z zieloną transformacją oraz koszty związane z transformacją cyfrową mają charakter wspierający lub uzupełniający główny cel przedsięwzięcia. Inwestycje polegające wyłącznie na zazielenieniu lub cyfryzacji nie otrzymają wsparcia.

W ramach komponentu szkoleniowego kwalifikowalne będą koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi, mające na celu podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników w związku z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa.

Mogą to być szkolenia z zakresu: nowych rozwiązań i technologii, w tym technologii IT; analizy potrzeb klientów, wprowadzania nowych produktów i usług w związku ze zmianą preferencji klientów; zakresu zarządzania informacjami i danymi oraz zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego; związane z wprowadzeniem nowych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie, z zarządzaniem innowacjami, marketingiem czy sprzedażą.

Czytaj więcej

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Tu organizatorzy konkursu zwracają uwagę, że w ramach komponentu doradczego można sfinansować koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Kto nie dostanie wsparcia

PARP wylicza ponadto, jakich kosztów nie można sfinansować w ramach wsparcia. Są to m.in.: koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym w umowie; koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane; podatek od towarów i usług; zakup gruntów lub innych nieruchomości; wynagrodzenia pracowników; koszty administracyjne, w tym utrzymanie budynków, najem, dzierżawa; zakup używanych środków trwałych; zakup pojazdów; kary i grzywny; leasing.

Po tym, jak na początku kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła zasady konkursu, w ramach którego przedsiębiorcy z branż najbardziej poszkodowanych w okresie pandemii Covid-19 będą mogli się ubiegać o dodatkowe wsparcie z unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, nastąpił wysyp ofert ze wsparciem starań o pozyskanie tych środków.

Firmy doradcze, wyspecjalizowane w pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy unijnych, na wyścigi oferują „kompleksowe wsparcie, od przygotowania wniosku aż do jego rozliczenia”. Przekonują, że warto się pospieszyć, bo choć pula konkursowa sięga niemal 1,2 mld zł, to chętnych może być tak dużo, że przy wsparciu do 540 tys. zł na jedną firmę pieniędzy dla wszystkich może po prostu zabraknąć.

Pozostało 90% artykułu
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał