Duże pieniądze na strategie wzornicze

Ruszył nabór w konkursie „Wzornictwo w MŚP”, w którym firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej. Czasu jest mało.

Publikacja: 22.05.2024 04:30

Wzornictwo w Polsce zaczęło się rozwijać już na przełomie XIX i XX w. Rozwijało się też w PRL, ale r

Wzornictwo w Polsce zaczęło się rozwijać już na przełomie XIX i XX w. Rozwijało się też w PRL, ale rozpędu nabrało dopiero po naszym wejściu do UE. shutterstock

Foto: MrPat

– Każda firma, która chce wyróżnić się swoim produktem i podbić rynek, najpierw powinna przeanalizować swoje słabe i mocne strony – również w zakresie rozpoznawalności przez klientów. Najskuteczniejszym sposobem, by określić, jakie są potrzeby przedsiębiorstwa w obrębie wzornictwa, jest przeprowadzenie audytu wzorniczego. Można go zrealizować w ramach konkursu „Wzór na konkurencję dla MŚP”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej – mówi Daniel Węgrzynek, zastępca dyrektora departamentu usług proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Kolejnym krokiem, pozwalającym na zyskanie ogromnej przewagi konkurencyjnej jest wdrożenie uzyskanych rekomendacji. Otwiera to zupełnie nowe możliwości rozwoju zarówno na krajowym, jak i globalnym rynku – dodaje.

Czytaj więcej

Jest nowa szefowa PARP. "Agencja trafia w najlepsze ręce"

Design ze wsparciem PARP

W ciągu 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej PARP przekazała na rozwój designu ok. 1,61 mld zł. W pierwszej pełnej perspektywie finansowej w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka w latach 2007–2013”, w ramach projektów „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”, przedsiębiorcy otrzymali za jej pośrednictwem ponad 685 mln zł dofinansowania.

W ramach działania „Granty na design” z programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014–2020” wybrani operatorzy pomagali producentom stworzyć własny wzór mebla. Każdy z nich wybierał co najmniej dziesięć firm z branży meblarskiej, którym zapewniał wsparcie profesjonalnych projektantów. Dodatkowo firmy mogły skorzystać z usług doradczych dotyczących sprzedaży i eksportu. PARP przekazała na te cele przedsiębiorstwom przeszło 7,1 mln zł.

Konkurs „Design dla przedsiębiorców” był realizowany również w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Jego celem było dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem było wdrożenie na rynek innowacji produktowej. PARP organizowała także nabór do tożsamego konkursu – „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”. Warunkiem było to, że wspomniana wyżej innowacja produktowa miała odpowiadać na specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. PARP podpisała wówczas 698 umów z przedsiębiorcami i przekazała im ponad 280 mln zł wsparcia.

Czytaj więcej

Rośnie unijne wsparcie start-upów

Z kolei „Wzór na konkurencję” to konkurs, który był finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. Obejmował przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie. PARP zawarła tu 787 umów na ponad 633 mln zł. Ale na tym nie koniec.

Uwaga nowy nabór! Konkurs „Wzornictwo w MŚP”

Od 7 maja do 2 lipca 2024 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej. Konkurs „Wzornictwo w MŚP”, bo o nim mowa, adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski wschodniej, czyli w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i w części województwa mazowieckiego, z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego i otaczających go powiatów.

Budżet tego naboru to 100 mln zł, a maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść nawet 3 mln zł. Wysokość wkładu własnego uzależniona jest od wyboru sposobu finansowania projektu oraz zaplanowanych działań. Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast na finansowanie inwestycji w formie dotacji warunkowej. Obejmuje przy tym proces doradczy, który polega na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej. Działania te powinny zostać przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej

Bogaty przewodnik po naborach PARP

Przedsiębiorcy mogą tu wykorzystać również audyt wzorniczy oraz opracowaną strategię wzorniczą przygotowane w programu „Wzór na konkurencję”, pod warunkiem aktualności informacji i rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej oraz braku realizacji projektu dotyczącego wdrożenia strategii wzorniczej. Dofinansowane będą również działania związane z wdrożeniem w przedsiębiorstwie strategii wzorniczej z wykorzystaniem procesów projektowania – efektem ma być pojawienie się innowacji na rynku.

Na liście działań objętych dofinansowaniem są m.in. koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej, koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, koszty usług szkoleniowych, a także koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń.

Kto już skorzystał ze wsparcia PARP

Lista firm, które skorzystały ze wsparcia PARP w zakresie wzornictwa jest długa. Jest na niej m.in. spółka Roto-Tech, która w ramach konkursu „Design dla przedsiębiorców” otrzymała niemal 800 tys. zł dofinansowania na przedsięwzięcie – dom na wodzie. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie firma zaprojektowała wyspecjalizowaną jednostkę pływającą. – Oprócz zastosowania praktycznego, projekt ma ciekawy design, wpisujący się w trendy. Minimalistyczne wnętrze, przeszklone ściany, stonowane kolory oraz proste meble nadają domowi na wodzie surowy i nowoczesny charakter – ocenia PARP. – Produkowany przez Roto-Tech Home-r to wysoko wyspecjalizowany, konkurencyjny i nowoczesny produkt na rynku – dodaje.

Czytaj więcej

Oferta dla wizjonerów biznesu. „Nie można przegapić”

Inny przykład. W ramach programu „Wzór na konkurencję” jeden z zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych zaprojektował i wprowadził na rynek innowacyjne „oddychające” doniczki ażurowe OXY wykonane są z tworzyw biodegradowalnych. Składają się z dwóch części – filcowego wkładu i ażurowej osłonki. Taka budowa zapewnia roślinom, a zwłaszcza ich korzeniom, dostęp do powietrza. Ponadto ich konstrukcja zapobiega skręcaniu się korzeni, co występuje w zwykłych plastikowych doniczkach. Doniczki OXY to innowacja na rynku krajowym i zagranicznym. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,9 mln zł.

– Każda firma, która chce wyróżnić się swoim produktem i podbić rynek, najpierw powinna przeanalizować swoje słabe i mocne strony – również w zakresie rozpoznawalności przez klientów. Najskuteczniejszym sposobem, by określić, jakie są potrzeby przedsiębiorstwa w obrębie wzornictwa, jest przeprowadzenie audytu wzorniczego. Można go zrealizować w ramach konkursu „Wzór na konkurencję dla MŚP”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej – mówi Daniel Węgrzynek, zastępca dyrektora departamentu usług proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Kolejnym krokiem, pozwalającym na zyskanie ogromnej przewagi konkurencyjnej jest wdrożenie uzyskanych rekomendacji. Otwiera to zupełnie nowe możliwości rozwoju zarówno na krajowym, jak i globalnym rynku – dodaje.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ
Finanse firmy
HoReCa dostała więcej czasu na starania o wsparcie
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa