Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ

Nawet na 3,5 mln zł wsparcia mogą liczyć firmy, które chcą się rozwijać w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Publikacja: 05.06.2024 04:30

Konkursy organizowane przez PARP mają zachęcić firmy do inwestycji w kierunku gospodarki obiegu zamk

Konkursy organizowane przez PARP mają zachęcić firmy do inwestycji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Na razie jest z nimi słabo

Foto: AdobeStock

Z przeprowadzonego w zeszłym roku na zlecenie Stena Recycling badania na grupie 400 firm „Potencjał gospodarki obiegu zamkniętego. Wykorzystanie surowców wtórnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne” wynika, że polscy przedsiębiorcy mają jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Okazało się bowiem, że znaczna większość ankietowanych firm, bo aż 78,8 proc., generuje odpady nadające się do recyklingu, ale tylko 37 proc. podejmuje działania związane z ideą gospodarki cyrkularnej.

Czytaj więcej

Potężne wsparcie badań i innowacji. PARP ogłasza program "Ścieżka SMART"

Badanie pokazało też jednak, że jedynie 11,5 proc. firm inwestuje w rozwiązania z zakresu GOZ. Kolejne 16,7 proc. sygnalizuje, że ma takie zamiary. Sytuację ma poprawić startujący w czerwcu nabór do programów wsparcia firm, które zdecydują się na inwestycje w kierunku GOZ. Do wzięcia są duże pieniądze.

Wdrożenie nowego modelu biznesowego

Gospodarka obiegu zamkniętego lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który dąży do minimalizacji zużycia surowców przy jednoczesnym ograniczaniu powstawania odpadów lub do ich ponownego włączenia w cykl produkcji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła w zeszłym tygodniu uruchomienie naboru do drugiego etapu konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” finansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW). Jest on skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej.

– Wprowadzanie zmian dotyczących GOZ w firmach niesie za sobą wiele korzyści środowiskowych, ekonomicznych i marketingowych. Nie tylko służy naszemu otoczeniu, lecz także zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa, wyróżnia je na rynku oraz redukuje koszty prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy, którzy chcą wdrażać w swoich firmach projekty związane z GOZ, mogą liczyć na finansowe i szkoleniowe wsparcie z Funduszy Europejskich – poinformowała Katarzyna Duber-Stachurska, prezes PARP. – W ramach obecnego II etapu działania „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” wsparcie będzie można przeznaczyć na projektowanie i przeprowadzanie prac, które dostosują firmę do wdrożenia nowego modelu biznesowego GOZ-transformacji, na zakup oraz wdrażanie nowoczesnych technologii, inwestycje w zakup maszyn przyjaznych dla środowiska czy szkolenia i przekwalifikowanie pracowników w celu adaptacji do nowych procesów wprowadzanych w przedsiębiorstwie – dodała.

Czytaj więcej

Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa

Celem naboru jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy działań wynikających z opracowanego w ramach I etapu i zatwierdzonego przez instytucję pośredniczącą (PARP) modelu biznesowego GOZ-transformacji.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego). Miejsce realizacji projektu oraz zasięg terytorialny obejmuje obszar makroregionu Polski Wschodniej.

Nabór wniosków o dofinansowanie do II etapu „Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji” rozpocznie się 13 czerwca 2024 r. Aplikacje będą przyjmowane do 19 grudnia 2024 r. do godziny 16:00.

Czytaj więcej

HoReCa dostała więcej czasu na starania o wsparcie

Finansowanie i kryteria naboru

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać na realizację projektu, to 3,5 mln zł. W przypadku pomocy de minimis (czyli takiej, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej) wsparcie może pokrywać do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Wkład minimalny firmy musi w związku z tym sięgać co najmniej 15 proc. całkowitego kosztu projektu. Zdaniem PARP pozwoli to na kompleksową modernizację i adaptację przedsiębiorstw do wymogów zrównoważonego rozwoju zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Lista kosztów kwalifikowanych do wsparcia jest długa. Znaleźliśmy na niej: * koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu biznesowego GOZ-transformacji; * nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane; * nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej; * koszty nabycia robót i materiałów budowlanych; * koszty usług szkoleniowych; * koszty promocji związane z wdrożeniem GOZ w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

Duże pieniądze na strategie wzornicze

Oczywiście w ramach postępowania kwalifikacyjnego badana będzie racjonalność wydatków zaplanowanych w projekcie. Projekty muszą obejmować praktyki, takie jak optymalizacja, współdzielenie zasobów oraz zamykanie obiegów z naciskiem na innowacyjność i zrównoważony rozwój. Wymagane jest również, aby projekt miał pozytywny wpływ na równość szans i był zgodny z zasadami niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe jest przedstawienie racjonalnych i uzasadnionych wydatków, które są bezpośrednio związane z realizacją projektu. – Te kryteria mają na celu zapewnienie, że dofinansowanie otrzymają projekty najefektywniejsze i zgodne z długoterminowymi celami zrównoważonego rozwoju – przekonuje PARP.

Miliony na zielone technologie

Tydzień wcześniej PARP ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań obejmujących zielone technologie, w tym wpisujące się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Program finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). O wsparcie w ramach działania „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Polski.

Czytaj więcej

Jest nowa szefowa PARP. "Agencja trafia w najlepsze ręce"

Pomocą zostaną objęte te przedsięwzięcia, których celem jest zmiana modelu biznesowego na taki, który uwzględnia rozwiązania gospodarki cyrkularnej, a inwestycja jest związana z wdrożeniem technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Efektem może być lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem).

Także tu przedsiębiorcy będą mogli otrzymać do 3,5 mln zł dotacji, która może pokryć do 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Wnioski będzie można składać od 25 czerwca do 10 sierpnia 2024 r.

Z przeprowadzonego w zeszłym roku na zlecenie Stena Recycling badania na grupie 400 firm „Potencjał gospodarki obiegu zamkniętego. Wykorzystanie surowców wtórnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne” wynika, że polscy przedsiębiorcy mają jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Okazało się bowiem, że znaczna większość ankietowanych firm, bo aż 78,8 proc., generuje odpady nadające się do recyklingu, ale tylko 37 proc. podejmuje działania związane z ideą gospodarki cyrkularnej.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
HoReCa dostała więcej czasu na starania o wsparcie
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa