HoReCa dostała więcej czasu na starania o wsparcie

PARP właśnie wydłużyła czas na składanie wniosków w naborze wsparcia pieniędzmi z KPO firm z branż najmocniej poturbowanych w czasie pandemii.

Publikacja: 05.06.2024 04:30

Firmy z branż najmocniej poszkodowanych w czasie pandemii mogą składać wnioski o wsparcie z KPO do 1

Firmy z branż najmocniej poszkodowanych w czasie pandemii mogą składać wnioski o wsparcie z KPO do 18 czerwca

Foto: AdobeStock

Od 6 maja mikro-, małe i średnie firmy z sektorów takich jak hotelarstwo i gastronomia, turystyka, rekreacja czy kultura mogą składać wnioski o wsparcie w ramach prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu dla przedsiębiorców z branż najbardziej poszkodowanych w okresie pandemii Covid-19. Wsparcie finansowane jest z unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Czytaj więcej

Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ

Wedle początkowych założeń wnioski można było składać do 5 czerwca. PARP wydłużyła jednak ten termin. – Informujemy, że wydłużamy termin na składanie wniosków na wsparcie przedsięwzięć MŚP do 18 czerwca 2024 r. do godziny 16.00 – podała agencja w komunikacie.

Jakie firmy mogą liczyć na pomoc

Rozpisany przez PARP konkurs ma na celu finansowanie projektów inwestycyjnych, które przyczynią się do dywersyfikacji działalności, modernizacji infrastruktury i wprowadzenia nowych technologii do firm z branży. – Celem przedsięwzięcia jest pomoc firmom w stawianiu czoła wyzwaniom rynkowym przez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Wsparcie obejmuje mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, katering), turystyka oraz kultura, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą lub zdywersyfikują swoją dotychczasową działalność w celu wzmocnienia szans jej prowadzenia w przypadkach przyszłych kryzysów – tłumaczy PARP.

Czytaj więcej

Potężne wsparcie badań i innowacji. PARP ogłasza program "Ścieżka SMART"

Przypomnijmy, że o wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności, i którzy w latach 2020–2021 odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30 proc., liczonych rok do roku. Całkowita kwota pomocy finansowej na wsparcie mikro-, małych i średnich firm to 1 189 856 004 zł w podziale na wszystkie województwa. Maksymalna kwota wsparcia przez PARP wynosi 540 tys. zł.

Jakie działania objęte są wsparciem

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na działania inwestycyjne, szkoleniowe lub doradcze. Działanie inwestycyjne jest obowiązkowe w wysokości co najmniej 70 proc. wszystkich nakładów projektu (maksymalnie 30 proc. na szkolenia lub doradztwo). W ramach inwestycji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług; roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych; inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Czytaj więcej

Bogaty przewodnik po naborach PARP

PARP zaznacza, że koszty związane z zieloną transformacją oraz koszty związane z transformacją cyfrową mają charakter wspierający lub uzupełniający główny cel przedsięwzięcia. Inwestycje polegające wyłącznie na zazielenieniu lub cyfryzacji nie otrzymają wsparcia.

W ramach komponentu szkoleniowego kwalifikowane będą koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi, mające na celu m.in. podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników w związku z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa. Mogą to być szkolenia z zakresu: nowych rozwiązań i technologii, w tym technologii IT; analizy potrzeb klientów, wprowadzania nowych produktów i usług w związku ze zmianą preferencji klientów; zakresu zarządzania informacjami i danymi oraz zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego; związane z wprowadzeniem nowych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie, z zarządzaniem innowacjami, marketingiem czy sprzedażą.

PARP wylicza ponadto, jakich kosztów nie można sfinansować w ramach wsparcia. Są to m.in.: koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym w umowie; koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane; podatek od towarów i usług; zakup gruntów lub innych nieruchomości; wynagrodzenia pracowników; koszty administracyjne, w tym utrzymanie budynków, najem, dzierżawa; zakup używanych środków trwałych; zakup pojazdów; kary i grzywny; leasing.

Od 6 maja mikro-, małe i średnie firmy z sektorów takich jak hotelarstwo i gastronomia, turystyka, rekreacja czy kultura mogą składać wnioski o wsparcie w ramach prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu dla przedsiębiorców z branż najbardziej poszkodowanych w okresie pandemii Covid-19. Wsparcie finansowane jest z unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Wedle początkowych założeń wnioski można było składać do 5 czerwca. PARP wydłużyła jednak ten termin. – Informujemy, że wydłużamy termin na składanie wniosków na wsparcie przedsięwzięć MŚP do 18 czerwca 2024 r. do godziny 16.00 – podała agencja w komunikacie.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Oto TOP 3 naborów w czerwcu
Finanse firmy
Nowe pożyczki zabezpieczone gwarancją InvestEU
Finanse firmy
Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży