Nowe pożyczki zabezpieczone gwarancją InvestEU

Rusza nowa oferta pożyczek. ARP mówi w tym kontekście o nowym rozdziale finansowania potrzeb inwestycyjnych, obrotowych i transformacji energetycznej polskich MŚP.

Publikacja: 19.06.2024 04:30

Pożyczki w ARP z gwarancją InvestUE to nawet niemal 8,6 mln zł

Pożyczki w ARP z gwarancją InvestUE to nawet niemal 8,6 mln zł

Foto: AdobeStock

Agencja Rozwoju Przemysłu wprowadza nowe oferty pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców, które są zabezpieczone gwarancją InvestEU. Finansowanie oferowane przez ARP będzie wspomagać konkurencyjność i zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji. Skoncentruje się na wsparciu zielonych inwestycji, na które składają się projekty dotyczące: energii ze źródeł odnawialnych, zwiększania efektywności energetycznej w przemyśle, zeroemisyjnych budynków i zielonego transportu.

Pożyczki ze wsparciem Unii Europejskiej będą objęte gwarancją spłaty w wysokości nawet do 80 proc. kwoty udzielonej pożyczki, a koszty udzielonej gwarancji będzie ponosiła ARP.

Firmy mogą się ubiegać o pożyczki w wysokości od 800 tys. zł do prawie 8,6 mln zł. Okres finansowania wynosi do 14 lat, przy czym maksymalny okres spłaty nie może przekroczyć 12 lat.

Czytaj więcej

Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm

Agencja Rozwoju Przemysłu zapowiada, że program wesprze przedsiębiorców, którzy z powodu braku możliwości ustanowienia wystarczających zabezpieczeń spłaty pożyczonych środków mają utrudniony dostęp do pozyskania finansowania na realizację przedsięwzięć w obszarze transformacji energetycznej czy zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Nowy produkt finansowy będzie dostępny dzięki umowie gwarancyjnej w ramach funduszu InvestEU, podpisanej w połowie maja pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., współtworzącą Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju, i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym należącym do Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to już druga umowa zawarta przez ARP z EFI, po umowie gwarancji w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego podpisanej w 2021 r. Umowa przewiduje 3-letni okres realizacji programu InvestEU.

Gwarancja nie stanowi pomocy publicznej, jak również pomocy de minimis. Marże pożyczek z gwarancją InvestEU zostaną obniżone przez ARP, co ma wspierać konkurencyjność i zieloną transformację polskich przedsiębiorstw. Wydłużony okres spłaty ma zwiększać dostępność finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Program gwarancji korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej ze środków funduszu InvestEU. Jest on mechanizmem gwarancyjnym przeznaczonym dla instytucji finansowych. Jego zadaniem jest zapewnienie gwarancji finansowania dla projektów inwestycyjnych. Poprzez zwiększenie zdolności do ponoszenia ryzyka możliwe jest uruchomienie inwestycji długoterminowych bez konieczności angażowania środków budżetowych danego kraju i tym samym niegenerowanie długu publicznego. Budżet gwarancji funduszu InvestEU wynosi 32,5 mld euro, z czego 26 mld zostało zaangażowane z budżetu UE, 4,9 mld przekazał EBI, a 1,6 to mld euro to inne wkłady. Zakłada się, iż powyższe środki gwarancyjne pozwolą na uruchomienie finansowania dłużnego, które docelowo ma zapewnić realizację projektów o łącznej wartości niespełna 400 mld euro.

Czytaj więcej

Pożyczki dla zielonych inwestycji i przedsiębiorstw

Program ma 4 segmenty. Pierwszy to zrównoważona infrastruktura, na którą przeznaczono 9,9 mld euro (37,8 proc. gwarancji). Mieszczą się tu transport, energetyka, łączność cyfrowa i odpady.

Drugi obszar obejmuje badania naukowe, innowacje i cyfryzację, na które przeznaczono 6,6 mld euro (25,1 proc. gwarancji). Mieszczą się tu transfer wyników badań naukowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i wspieranie rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw. Kolejny segment to MŚP, na które przeznaczono 6,9 mld euro (26,4 proc. gwarancji). W skład tego obszaru wchodzi preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji, które mają na celu zwiększenie ich zdolności do ponoszenia ryzyka.

I wreszcie ostatni segment: inwestycje społeczne i umiejętności, na które przeznaczono 2,8 mld euro (10,6 proc. gwarancji). W jego skład wchodzą kształcenie, szkolenia, infrastruktura społeczna, innowacje społeczne, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa.

Agencja Rozwoju Przemysłu wprowadza nowe oferty pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców, które są zabezpieczone gwarancją InvestEU. Finansowanie oferowane przez ARP będzie wspomagać konkurencyjność i zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji. Skoncentruje się na wsparciu zielonych inwestycji, na które składają się projekty dotyczące: energii ze źródeł odnawialnych, zwiększania efektywności energetycznej w przemyśle, zeroemisyjnych budynków i zielonego transportu.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Ogromne pieniądze dla start-upów
Finanse firmy
300 mln euro na ekologiczne przemiany firm
Finanse firmy
PARP: Niespodziewany nabór dla HoReCa
Finanse firmy
Oto TOP 3 naborów w czerwcu
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Finanse firmy
Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ