Polisa dla prezesa na wypadek przerw w działalności

Adobe Stock

Ubezpieczenie kluczowych menedżerów chroni zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstwo w momencie, gdy ich zabraknie.

Nowa sytuacja społeczno-gospodarcza zmusiła wiele firm do radykalnej zmiany sposobu działania. Po pierwszym szoku i oswojeniu sytuacji przyszedł czas na refleksje. Najpierw wprowadzono zmiany w systemach zarządzania ryzykiem i ciągłości działania. Jak można było się spodziewać, skupiono się na ochronie zdrowia pracowników i dostosowaniu firmy do reżimu sanitarnego. Potem zaczęto analizować zabezpieczenia na wypadek przerw w działalności. Brokerzy ubezpieczeniowi obserwują zatem wzrost zainteresowania ubezpieczeniami mającymi zapewnić utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku niezależnie od charakteru zdarzeń skutkujących przestojem. Uwaga większości firm skupiła się więc na możliwości modyfikacji warunków ubezpieczeń od utraty zysku.

– Dotychczas uruchomienie ubezpieczeń przerw w działalności było zależne od uprzedniego wystąpienia szkód materialnych, jak pożar, zalanie czy wszelkiego rodzaju wypadki i awarie. Dziś przedsiębiorcy, a co za tym idzie rynek ubezpieczeniowy, poszukują rozwiązań, które umożliwią uruchomienie ochrony finansowej w sytuacji, gdy przestój spowodowany jest przyczyną zewnętrzną niezwiązaną jednak z jakimkolwiek uszkodzeniem mienia – wskazuje Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Warto sprawdzić: Znacznie łatwiej o kredyt technologiczny. Uproszczono zasady

Jego zdaniem to słuszne podejście i z pewnością już niedługo usłyszymy o nowych rozwiązaniach w zakresie tych ubezpieczeń. Jednak to nie koniec możliwości ubezpieczeniowych, jakie mają przedsiębiorcy chcący zabezpieczyć stabilność finansową swoich firm. Co w sytuacji, gdy zachorują kluczowe osoby w firmie lub właściciele? Jak zapewnić ciągłość działania, gdy ich zabraknie?

– Warto wtedy zainteresować się też ubezpieczeniem kluczowych menedżerów – radzi Zoń.

Ochrona najważniejszych osób w firmie jest rozbudowanym ubezpieczeniem na życie. Zabezpiecza przedsiębiorstwo na wypadek utraty ważnych pracowników. Przede wszystkim przewiduje wypłatę środków na znalezienie zastępstwa. Ubezpieczenie zakłada najczęściej pokrycie części kosztów związanych z rekrutacją, tymczasowym zatrudnieniem specjalistów do czasu wyboru kogoś na stałe, a niektórzy ubezpieczyciele oferują też pokrycie części wynagrodzenia nowej osoby przez kilka miesięcy.

W razie długotrwałej niezdolności menedżera do pracy polisa może zapewniać rekompensatę ewentualnych utraconych zysków. Z kolei w przypadku spółek, polisa zakłada też wykup akcji posiadanych przez osobę ubezpieczoną. Może też dojść do tego, że brak osoby ubezpieczonej uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności. W takiej sytuacji polisa ułatwia proces likwidacji firmy.

Główne kategorie kosztów przedsiębiorstwa, które może uwzględniać ubezpieczenie:
• utracone zyski
• zatrudnienia zastępstwa
• zobowiązania handlowe i kredytowe
• wykup udziałów lub akcji
• likwidacja przedsiębiorstwa

– Ubezpieczenie przewiduje wsparcie w wielu obszarach związanych ze stratą kluczowej osoby w firmie i składa się z różnych elementów. Dlatego firmy zainteresowane jego zakupem korzystają najczęściej ze wsparcia brokerów ubezpieczeniowych. Choć ochrona ta jest standardem w korporacjach i dużych firmach, to uwagę na nią powinien zwrócić też sektor MŚP. Zwłaszcza przedsiębiorstwa rodzinne lub bazujące na unikalnym pomyśle biznesowym. To w ich przypadku najczęściej cała działalności i sukces firmy zależą od pojedynczej osoby – zauważa Łukasz Zoń.

Warto sprawdzić: To było najbardziej przydatne wsparcie z tarcz kryzysowych

Nowa rzeczywistość biznesowa i zdrowotna jeszcze mocniej niż wcześniej uwypukliły znaczenie czynnika ludzkiego w zarządzaniu marką. Znalazł się on w centrum zainteresowania. W planach ciągłości działania należy uwzględniać wiele elementów związanych z zabezpieczeniem pracowników. Odpowiednio skonstruowany system zarządzania kryzysowego powinien zatem uwzględniać zarówno wprowadzenie dodatkowych procedur bezpieczeństwa sanitarnego, jak i możliwość płynnego przejścia na inny model pracy, np. zdalnej. To z kolei powoduje, że obraz ryzyka zmienia się poważnie.

– W obecnej sytuacji pandemii, zmiana mapy ryzyka wymusza nowe spojrzenie na posiadane programy ubezpieczeń. Z jednej strony pracodawcy mogą i powinni poprzez stosowny program ubezpieczeń zadbać o specjalną pomoc zdrowotną dla pracowników. Z drugiej strony przejście na pracę zdalną w zupełnie nowym świetle stawia na przykład potrzebę zakupu cyberubezpieczeń. Powstały zatem nowe kategorie kosztów, o czym nie wolno zapominać, a każda firma powinna zakładać też pewną rezerwę na pokrycie zobowiązań stałych w trakcie przestoju. Na szczęście część tych wydatków można uwzględnić w programie ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstwa – dodaje Łukasz Zoń.

Mogą Ci się również spodobać

Więcej danych, lepsze inwestycje. Sprawdźmy strategię

Ambitna, ale realna strategia rozwoju może być impulsem dla wzrostu notowań spółki. Publikacja strategii ...

Białą listę znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Teraz biznes musi pilnować, gdzie przelewa pieniądze

Od września funkcjonuje już biała lista podatników VAT. Sprawdzamy, co oznacza ona dla przedsiębiorców. ...

Nieznany sprawca wypadku a odszkodowanie. Jeśli potrącił nas nieznany sprawca, to zgłaszamy nasze roszczenie do UFG za pośrednictwem jednego z zakładów ubezpieczeń

Nieznany sprawca wypadku a odszkodowanie. Kiedy zapłaci UFG

Jeżeli sprawca wypadku jest nieznany, odszkodowanie wypłaca poszkodowanemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie za każdą ...