Jak najdłużej zatrzymać seniora na rynku pracy

Adobe Stock

Samo podniesienie ustawowego wieku emerytalnego nie przyniesie efektu. Potrzeba szeregu spójnych działań w wielu obszarach by ludzie przechodzili na emeryturę później.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej przedstawili szereg rekomendacji dla polityki emerytalnej i polityki rynku pracy w zakresie kształtowania efektywnego wieku emerytalnego i aktywności zawodowej osób starszych w Polsce.

ludzie muszą wiedzieć, że nie warto zbyt wcześnie schodzić z rynku pracy, bo boleśnie odczują ekonomiczne konsekwencje tego kroku. Fałszywe tworzenie poczucia państwa opiekuńczego nie pomaga w dotarciu z tą świadomością.

Według opracowania, którego autorami są Edyta Marcinkiewicz i Filip Chybalski, obserwowany w ostatnich dwóch dekadach stopniowy wzrost efektywnego wieku emerytalnego w krajach OECD nie rekompensuje w wystarczającym stopniu wydłużającego się trwania życia, skutkującego rosnącym udziałem okresu emerytalnego w cyklu życia jednostki.

Rosnące wydatki emerytalne powodowane przyrostem populacji emerytów przy jednoczesnej dość stabilnej jak dotychczas adekwatności dochodowej systemów emerytalnych, w coraz większym stopniu obciążają pokolenie pracujące.

Według naukowców Polska, odchodząc od stopniowego i rozłożonego w czasie podwyższania ustawowego wieku emerytalnego, naraża się na pogłębianie tego niekorzystnego zjawiska. Oczywiście, jak dowodzą przeprowadzone badania, ustawowy wiek emerytalny jest jednym z wielu czynników kształtujących aktywność zawodową osób starszych.

– Podniesienie ustawowego wieku emerytalnego, wokół czego toczy się debata publiczna, nie jest celem samym w sobie. Celem jest stymulowanie aktywności zawodowej osób starszych i wzrost efektywnego wieku emerytalnego (czyli wieku, w którym ludzie faktycznie przechodzą na emeryturę), a ustawowy wiek emerytalny stanowi jedno z wielu narzędzi służących realizacji tego celu. – pisze Marcinkiewicz i Chybalski.

Autorzy opracowali szereg rekomendacji, które mogłyby przedłużyć aktywność zawodową seniorów. Według nich przede wszystkim ludzie muszą wiedzieć, że nie warto zbyt wcześnie schodzić z rynku pracy, bo boleśnie odczują ekonomiczne konsekwencje tego kroku. Fałszywe tworzenie poczucia państwa opiekuńczego nie pomaga w dotarciu z tą świadomością.

Ponadto naukowcy wskazują na konieczność edukowania społeczeństwa oraz zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną zwłaszcza osób w wieku przedemerytalnym – pozytywny wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową osób starszych. Ich zdaniem konieczne są też dodatkowe działania zwiększające aktywność zawodową seniorów zarówno na poziomie rządowym jak i w przedsiębiorstwach. Dodatkowe programy budowania oszczędności mogą także działać stymulacyjnie na wydłużanie aktywności zawodowej osób starszych.

Naukowcy krytycznie oceniają ostatnie dekady zmian w emeryturach. Polityka emerytalna wymaga jasnego ukierunkowania i przekazu informacyjnego. Tymczasem analizując zmiany zachodzące w polskim systemie emerytalnym na przestrzeni ostatnich 20 lat, taki kierunek trudno jest wskazać.

– decyzje emerytalne, także te dotyczące wieku przejścia na emeryturę, wymagają stabilności otoczenia prawno-organizacyjnego, gdyż muszą być planowane przez jednostkę w długim horyzoncie czasowym. Panujący chaos zwiększa niepewność towarzyszącą podejmowaniu tych decyzji, a to niekoniecznie sprzyja aktywizacji zawodowej osób starszych – podsumowuje Marcinkiewicz i Chybalski.

Mogą Ci się również spodobać

Czego mogę oczekiwać, gdy zlecę odzyskiwanie należności firmie Payhelp?

Brak płatności w terminie za wykonane usługi to problem niemal wszystkich firm. Prowadzący biznes ...

Do programu mogą się zgłaszać mikro-,małe i średnie podmioty

Firmy masowo odchodzą od gotówki

W ramach programu Polska Bezgotówkowa zostało zainstalowanych już ponad 150 tys. terminali płatniczych w ...

Fundusze venture capital najchętniej inwestują w branże, które mogą być w ciągu kilku najbliższych lat najbardziej zyskowne lub dzięki zmianom regulacji prawnych czy przełomu technologicznego stwarzają możliwość zmiany struktury konkurencyjnej rynku i mają innowacyjne rozwiązania

Pieniądze na rozwój biznesu od funduszu venture capital

Fundusze venture capital mogą być dobrym sposobem na przyspieszenie wzrostu młodego przedsiębiorstwa, jednak rynek ...